2008. december

1. hétfő
Iz 2,1-5; Zs 121; Mt 8,5-11
Eljön a sok nép, és ezt mondják: menjünk föl az Úr hegyére
2. kedd
Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24
Az Úr Lelke nyugszik rajta
3. szerda: XAVÉRI SZENT FERENC
Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,29-37
Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk és örüljünk!
4. csütörtök
Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-27
Bízzatok az Úrban, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre
5. péntek
Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-31
Azon a napon a vakok szemei látni fognak
6. szombat: Szent Miklós
Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8
Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz
7. vasárnap: ADVENT 2. VASÁRNAPJA
Iz 40,1-5.9-11; Zs 84; 2Pét 3,8-14; Mk 1,1-8
Építsetek utat a pusztában az Úrnak
8. hétfő: SZŰZ MÁRIA SZEPLőTELEN FOGANTATÁSA (főünnep)
Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt
9. kedd
Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12-14
Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van
10. szerda
Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 11,28-30
Akik az Úrban bíznak, erejük megújul
11. csütörtök
Iz 41,13-20; Zs 144,1-13; Mt 11,11-15
Én megsegítelek - így szól az Úr, a te megváltód
12. péntek
Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19
Bárcsak figyeltél volna parancsaimra
13. szombat: SZENT LÚCIA
Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 17,10-13
Illés ismét eljön
14. vasárnap: ADVENT 3. VASÁRNAPJA
Iz 61,1-2a.10-11; Lk 1,46-54; 1Tessz 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28
Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét
15. hétfő
Szám 24,2-7.15-17a; Zs 24; Mt 21,23-27
Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből
16. kedd
Szof 3,1-2.9-13; Zs 33; Mt 21,28-32
A szegény és nincstelen nép az Úr nevében keres oltalmat
17. szerda
Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 1,1-17
Nem távozott el Júdából a jogar
18. csütörtök
Jer 23,5-8; Zs 71; Mt 1,18-24
Igaz sarjat támasztok Dávidnak
19. péntek
Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70; Lk 1,5-25
Sámson felnövekedett: az Úr lelke működni kezdett benne
20. szombat
Iz 7,10-14; Zs 23; Lk 1,26-38
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
21. vasárnap: ADVENT 4. VASÁRNAPJA
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88,2-29; Róm 16,25-27; Lk 1,26-38
A te házad és királyságod örökre megmarad
22. hétfő
1Sám 1,24-28; 1Sám 2,1.4-8; Lk 1,46-56
Az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle
23. kedd
Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk 1,57-66
Elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat
24. szerda
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88; Lk 1,67-79
A te házad és királyságod örökre megmarad
25. csütörtök: KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE
Iz 52,7-10; Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18
Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását
26. péntek: SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ (ünnep)
ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Zs 30; Mt 10,17-22
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet
27. szombat: SZENT JÁNOS APOSTOL (ünnep)
1Jn 1,1-4; Zs 96; Jn 20,2-8
Az élet igéjét hirdetjük nektek
28. vasárnap: SZENT CSALÁD (ünnep)
Ter 15,1-6; 21,1-3; Zs 104,1-9; Zsid 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40
Ábrahám hitt az Úrnak, ezért igaznak fogadta el őt
29. hétfő
1Jn 2,3-11; Zs 95; Lk 2,22-35
Aki szereti testvérét, az világosságban él
30. kedd
1Jn 2,12-17; Zs 95; Lk 2,36-40
Csak aki megteszi Isten akaratát, az él örökké
31. szerda
1Jn 2,18-21; Zs 95; Jn 1,1-18
Gyermekeim, itt az utolsó óra!