SZENT MIKLÓS, püspök
Ünnepe: december 6

Szent Miklós püspök az ajándékozó szeretet szentje. Életével megmutatta az Isten országa felé vezető utat. Ezen az úton szeretnénk mi is járni, és hirdetni Isten Országának jelenvalóságát.

SZENT MIKLÓS gazdag családba született, és már gyermek korától biztosítva volt számára a vallásos nevelés. Amikor szülei elhunytak, gazdag örökségét jóra igyekezett használni. Egy elszegényedett nemes ember élt akkoriban városában, aki három szép leányát nem tudta férjhez adni vagyon hiányában. Amikor Miklós erről tudomást szerzett, egymás utáni éjszakákon egy-egy zacskó aranyat dobott be titokban hozzájuk. Az elsőt a boldog apa még égi ajándéknak képzelte, de a harmadiknál megleste szentünket. Lábaihoz borulva köszönte meg a jóságot, ez persze nagy zavarba hozta Miklóst, aki szeretett volna ismeretlen maradni.

Törökország területén a lyciai Myrában éppen püspökválasztás volt, amikor Miklós a templomba bement, és a Szentlélek sugallatára ekkor őt választották püspökké. A szentek élete több legendás történetet is elmesél róla. Mindegyik a jóságát és segítő készségét emeli ki. A bajba jutottak segítője, ártatlanok védelmezője. Szokása volt, hogy ha gyerekekkel találkozott hittan kérdéseket tett fel és a helyes választ almával, dióval jutalmazta.

350 körül halt meg. Jó példája tovább élt. Emlékére halála estéjén szokássá lett egymás megajándékozása.

Az adventi szentidő a lelki, kegyelmi ajándékok ideje. Isten ajándékozó szeretete keres bennünket. Szent Miklósban jó gyümölcsöt termett. Jó lenne, ha ez a mi esetünkben sem lenne másképp.