2021. augusztus

1. vasárnap: ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
(Liguori Szent Alfonz, A hét Szent Makkabeus testvér)
Kiv 16,2-4.12-15; Zs 77,3-54; Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35
Én hullatok nektek kenyeret a mennyből
2. hétfő
(Vercelli Szent Özséb)
Szám 11,4b-15; Zs 80; Mt 14,13-21
Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem
Portiuncula
3. kedd
Szám 12,1-13; Zs 50; Mt 14,22-36
Mózesre az egész házam van bízva: szemtől szembe beszélek vele
4. szerda: VIANNEY SZENT JÁNOS
Szám 13,1-2a.25 - 14,1.26-29.34-35; Zs 105,6-23; Mt 15,21-28
Nem mentek be arra a földre, amelyet megígértem
5. csütörtök
(Szűz Mária római főtemploma - Havas Boldogasszony)
Szám 20,1-13; Zs 94; Mt 16,13-23
Fakassz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek
6. péntek: URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14; Zs 96; 2Pét 1,16-19; Mk 9,2-10
Ruhája fehér volt mint a hó
7. szombat
(Szent II.Szixtusz és vértanútársai, Szent Kajetán, Szent Donát)
MTörv 6,4-13; Zs 17,2-4.47-51; Mt 17,14-20
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből
8. vasárnap: ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
(Szent Domonkos)
1Kir 19,4-8; Zs 33; Ef 4,30 - 5,2; Jn 6,41-51
Illés annak az ételnek az erejével ment Isten hegyéig
9. hétfő: KERESZTRŐL ELNEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA, Európa társvédőszentjének ünnepe
Oz 2,16b.17b.21-22; Zs 44; Mt 25,1-13
Eljegyezlek magamnak örökre
10. kedd: SZENT LŐRINC (ünnep)
2Kor 9,6-10; Zs 111; Jn 12,24-26
Aki bőven vet, bőven is arat
11. szerda: SZENT KLÁRA
(Szent Zsuzsanna)
MTörv 34,1-12; Zs 65; Mt 18,15-20
Nem támadt Mózeshez hasonló próféta, akivel szemtől-szembe érintkezett az Úr
12. csütörtök
(Chantal Szent Johanna Franciska)
Józs 3,7-10a.11.13-17; Zs 113A; Mt 18,21 - 19,1
Az Úr szövetségládája átmegy előttetek a Jordánon
13. péntek: BOLDOG XI.INCE PÁPA
(Szent Ponciánusz és Hippolitusz, Berchmans Szent János, Boldog Avianói Márk)
Józs 24,1-13; Zs 135; Mt 19,3-12
Kezetekbe adtam őket, és birtokba vettétek a földjüket
14. szombat: SZENT MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE
Józs 24,14-29; Zs 15; Mt 19,13-15
Mi is az Urat akarjuk szolgálni: Ő a mi Istenünk
15. vasárnap: SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE(NAGYBOLDOGASSZONY) (főünnep)
(Szent Tarzíciusz)
Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap
16. hétfő
(Szent Rókus)
Bír 2,11-19; Zs 105,34-44; Mt 19,16-22
Bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket
17. kedd
Bír 6,11-24a; Zs 84; Mt 19,23-30
Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt, én küldelek téged!
18. szerda
(Szent Ilona, Szent Klaudia, Szent Rajnáld)
Bír 9,6-15; Zs 20; Mt 20,1-16a
Királyt kívántatok, pedig Istenetek, az Úr a ti királyotok
19. csütörtök: SZENT BERNÁT
(Eudes Szent János, Tolomei Szent Bernát)
Bír 11,29-39a; Zs 39; Mt 22,1-14
Bármi jön ki elém házam ajtaján, az Úré lesz az
20. péntek: SZENT ISTVÁN KIRÁLY (főünnep)
(Szent Sámuel próféta)
Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29
Eligazítalak a bölcsesség útján, vezetlek az igazság ösvényein
21. szombat: SZENT X.PIUSZ PÁPA
Rut 2,1-3.8-11; 4,13-17; Zs 127; Mt 23,1-12
Legyen az Úr életed megújítója, és gondviselőd öreg korodban
22. vasárnap: ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
(Szűz Mária Királynő)
Józs 24,1-2a.15-17.18b; Zs 33; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69
Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni!
23. hétfő
(Limai Szent Róza, Benizzi Szent Fülöp)
1Tessz 1,2b-5.8b-10; Zs 149; Mt 23,13-22
Istenbe vetett hitetek mindenüvé eljutott
24. kedd: SZENT BERTALAN APOSTOL (ünnep)
Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn 1,45-51
Az alapköveken a Bárány tizenkét apostolának neve volt
25. szerda
(Szent Lajos, Kalazanci Szent József)
1Tessz 2,9-13; Zs 138,7-12; Mt 23,27-32
Éjjel-nappal dolgoztunk, s úgy hirdettük Isten evangéliumát
26. csütörtök
1Tessz 3,7-13; Zs 89; Mt 24,42-51
Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben
27. péntek: SZENT MÓNIKA
1Tessz 4,1-8; Zs 96; Mt 25,1-13
Isten akarata az, hogy szentekké legyetek
28. szombat: SZENT ÁGOSTON
1Tessz 4,9-12; Zs 97; Mt 25,14-30
Isten maga oktatott ki, hogy szeressétek egymást
29. vasárnap: ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
(KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA, Szent Szabina)
MTörv 4,1-2.6-8; Zs 14; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23
Hallgass azokra a rendelkezésekre, amelyekre tanítalak
30. hétfő
(B. Ildefonso Schuster)
1Tessz 4,13-18; Zs 95; Lk 4,16-30
Isten azokat is, akik Jézusban hunytak el, Vele együtt feltámasztja
31. kedd
1Tessz 5,1-6.9-11; Zs 26; Lk 4,31-37
Isten nem a haragra szánt, hanem az üdvösség elnyerésére

  • Igenaptár:https://igenaptar.osb.hu/202108.html
  • Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/predikaciok.htm