CHANTAL SZENT JOHANNA FRANCISKA

 

 

 

A tanítványok kérdése: „ki a legnagyobb a mennyek országában?”

Aki kicsiny tud lenni, mint egy gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában.”

 

A szentek életükkel mutatták meg, hogy ez mit is jelent egy életútra alkalmazva.

 

CHANTAL SZENT JOHANNA FRANCISKA 1572. január 28-án született. Férjhez ment 1592-ben De Chantal báróhoz, és hat gyermekük született, ám férjét korán elvesztette. Ekkor, 1601-ben visszavonult egy vidéki kastélyukba.

Szalézi Szent Ferenc lett a lelki vezetője, akivel egy lelkigyakorlaton ismerkedett meg. Az ő irányítása alatt Franciska szépen haladt a tökéletesség útján: ápolta a betegeket, gondozta a szegényeket. Szalézi Szent Ferenc munkatársa lett. Együtt megalapították, majd ő vezette a vizitációs nővérek szerzetesrendjét. Nagy szerepe volt Szalézi Szent Ferenc halála után annak szentté avatására történő előkészítésében. Ebben az időben Páli Szent Vince lett lelkiatyja.

Rendjük gyorsan terjedt, a gyakorlatban mutatta meg, hogy a szeretet, a gondoskodás és nevelés távlatokban gyümölcsöt terem. Halálakor már 87 házuk volt. Rendjének fáradhatatlan szervezője volt, sokat utazott, tüdőgyulladásban hunyt el 1641.-bern. 1751-ben boldoggá, 1767-ben szentté avatták.

 

Szent Franciska kezdetben családos élethivatásban élt. Férje elvesztése után, özvegységében is megtalálta, hogy mit tehet Isten ügyéért.

Bármiféle élethivatásban élünk is a szolgálat szellemében kell élnünk. Keresnünk kell azt, hogy mit tehetünk Isten Országának az építéséért. Például azzal, hogy a mindennapokban segítünk, ahol tudunk, akin tudunk. Ez a lehetőség mindenkinek adott. A mindennapi élet számtalan lehetőséget nyújt arra, hogy néha észrevétlen, és mégis értékes tettekkel építsük Isten országát.

Ugyanakkor fontos, hogy segédkezet nyújtsunk, azoknak, akik teljes állású segítők, lelkipásztorok, szegény gondozók. Nagyon fontosak az ilyen az ilyen önkéntesek, mert a szűkség mindig nagyobb, mint amennyien a gondok enyhítésén fáradoznak.

Mindenkinek a munkájára, szolgáló szeretetére igényt tart az Egyház, mert csak így épülhet bennünk és közöttünk Isten Országa.