2024. március

1. péntek
Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Zs 104,16-21; Mt 21,33-43.45-46
Jön az álomlátó, gyertek, öljük meg
2. szombat
Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; Lk 15,1-3.11-32
Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik őt
3. vasárnap: NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
Kiv 20,1-17; Zs 18B; 1Kor 1,22-25; Jn 2,13-25
Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik őt
4. hétfő
(Szent Kázmér, Boldog Meszlényi Zoltán)
2Kir 5,1-15a; Zs 41-42; Lk 4,24-30
Sok leprás közül nem tisztult meg más, mint a szíriai Naámán
5. kedd
Dán 3,25.34-43; Zs 24; Mt 18,21-35
Fogadd el, Urunk, megtört szívünket és alázatos lelkünket
6. szerda
MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 5,17-19
Hallgass az Úr rendelkezéseire, és cselekedj azok szerint
7. csütörtök
(Szent Perpétua és Felicitász)
Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14-23
Hallgassatok az Úr szavára!
8. péntek
(Istenes Szent János)
Oz 14,2-10; Zs 80; Mk 12,28b-34
Egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk
9. szombat
(Római Szent Franciska, Savio Szent Domonkos)
Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,9-14
Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!
10. vasárnap: NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
2Krón 36,14-16.19-23; Zs 136; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21
A fogsággal és szabadítással mutatta meg irgalmát az Úr
11. hétfő
Iz 65,17-21; Zs 29; Jn 4,43-54
Örvendjetek és vigadjatok mindörökké
12. kedd
Ez 47,1-9.12; Zs 45; Jn 5,1-3a.5-16
Élni fog minden a templomból fakadó patakban
13. szerda
Iz 49,8-15; Zs 144; Jn 5,17-30
Megőriz és megajándékoz az Úr a szabadulás napján
14. csütörtök
Kiv 32,7-14; Zs 105,19-23; Jn 5,31-47
Múljék el, Uram, izzó haragod, szánd meg népedet!
15. péntek
(Hofbauer Szent Kelemen)
Bölcs 2,1a.12-22; Zs 33; Jn 7,1-2.10.25-30
Tegyük próbára az igazat, ítéljük gyalázatos halálra
16. szombat
Jer 11,18-20; Zs 7; Jn 7,40-53
Olyan voltam, mint a vágóhídra hurcolt gyanútlan bárány
17. vasárnap: NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
(Szent Patrik)
Jer 31,31-34; Zs 50; Zsid 5,7-9; Jn 12,20-33
Törvényét bennsőnkbe helyezi, szívünkbe írja az Úr
18. hétfő
(Jeruzsálemi Szent Cirill)
Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Zs 22; Jn 8,1-11
Szorongatás vesz körül, de Isten megmenti a benne bízókat
19. kedd: SZENT JÓZSEF (főünnep)
2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs 88,2-29; Róm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
Házad és királyságod örökre megmarad
20. szerda
Dán 3,14-20.91-92.95; Dán 3,52-56; Jn 8,31-42
Isten elküldte angyalát, és megszabadította szolgáit
21. csütörtök
(Szent Benedek, Flüei Szent Miklós)
Ter 17,3-9; Zs 104,4-9; Jn 8,51-59
Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek
22. péntek
Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn 10,31-42
Kiragadja az Úr a szegény ember életét a gonoszok kezéből
23. szombat
(Mongrovejói Szent Turibiusz)
Ez 37,21-28; Jer 31,10-13; Jn 11,45-56
Megszabadít az Úr, és egy néppé tesz
24. vasárnap: VIRÁGVASÁRNAP
Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,6-11; Mk 14,1 - 15,47
Nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg, mert az Úr megsegít
25. hétfő
(Szent Izsák)
Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11
Benned ajándékozom meg világosságommal a nemzeteket
26. kedd
Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-33.36-38
Szolgám vagy, hogy eljusson szabadításom a föld határáig
27. szerda
(Szent Rupert)
Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt 26,14-25
Az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban
28. csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK
Kiv 12,1-8.11-14; Zs 115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg!
29. péntek: NAGYPÉNTEK
Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42
A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze
30. szombat: NAGYSZOMBAT
(Climacus Szent János)
31. vasárnap: HÚSVÉTVASÁRNAP
(Szent Ámosz, Szent Benjamin)
ApCsel 10,34a.37-43; Zs 117; 1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9
Jézust megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt

A többi hónap

http://mihaly.csiksomlyo.ro/predikaciok.htm