Szent József

 

A Szentírás szűkszavú szent Józseffel kapcsolatban, viszonylag keveset tudunk róla.

A Jézus gyermekségéről szóló evangéliumi részekből kiderül, hogy igaz ember volt és hallgatott az angyalok által hozott isteni üzenetre.

Az igaz jelző az VT-ben, a vallásos, Istenre figyelő ember megnevezése, és a legnagyobb dicséretnek számit.

Egészen másképp képzelte el az élete folyását, de felismerte Isten akaratát.  Isten kegyelmi segítségével, fel tudta áldozni saját egyéni elképzelését, és ráállott arra az életútra, melyet Isten mutatott meg neki.

Mária jegyese volt, aggodalmai és félelmei ellenére Isten utasítására magához vette Máriát, és vele együtt Jézust is befogadta az életébe.

A nagyböjt a megtérés alkalmas időszaka. Szent József bennünket is az Istenre figyelésre tanít. Keresnünk kell, hogy mit kellene megváltoztatni az életünkben, hogy mit kell másképp tennünk.

Valójában az a legjobb, ha a nagyböjt idejére konkrét feladatokat tűzünk magunk elé - és kitartóan fáradozunk azok megvalósításán. Fontos, hogy gyakorlatiasak, és megvalósíthatóak legyenek ezek a jó feltételek. Lehet akár egy tévémentes este, amikor a család együtt imádkozik, beszélget a keresztény életről, vallásos témákról, vagy egy ismerős rászorulót támogatunk. Lehet, hogy épp a mindennapi dolgainkhoz nincs túl nagy kedvűnk, és arra van szűkség, hogy több lélekkel, lelkesedéssel teljesítsük a ránk háruló feladatokat. Végül is a mindennapokban ezernyi lehetőség kínálkozik, hisz a szeretet találékony, csak meg kell találnunk, amit nekünk kell megtennünk

Szent Józsefhez hasonlóan, nekünk is természetes egyszerűséggel kellene mindig magunkba fogadnunk Jézust. Keresnünk kell a vele való találkozást például az imádságban, a lelkiekkel való buzgóbb foglalkozásban. Ha lelkiismeretünk hangján meghalljuk, az ösztönzését a jóra, a szentebbre, követnünk kell Isten bennünk megszólaló hangját, hűségben és igazságban. Mint szent József és a Szűzanya tette.