Nagyböjt 4. vasárnapja B-év

 

 

Az életünk vándorlás, haladás jó vagy rossz irányba.

Az evangéliumban az Úr Jézus visszautal a választott nép pusztai vándorlására.  Ezernyi veszély között kellett áthaladniuk, de aki feltekintett arra a rézkígyóra, amelyet Mózes, Isten parancsára tűzött fel egy póznára, az megmenekült. Aki kizárólag a földre nézett, és csak a bajokat látta az elveszett.

Az Úr Jézus jövendölése arról szólt, hogy amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy emelik fel őt is a kereszten. Így nagyon is érthető a hasonlat, aki felnéz Jézus keresztjére megmenekül.

A Jézushoz látogató Nikodémus oktatásának részét képezi ez a beszéd. Titkos felvilágosítás a hitből és igazságból való újjászületés keresőjének. Nyilván számunkra is, akik ma meghallgattuk ezt az evangéliumi részt ilyen felvilágosítás.Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen… Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ" Jn. 3,16

Ez szent Pál apostol számára is meggyőződéssé vált. Ezért írta az Efezusiakhoz: "Kegyelemből részesültetek az üdvösségben, a hit által… Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket.”

Az evangéliumi kép, a fent idézett sorok a nagyböjti  szent időben számunkra is ösztönzőek és eligazítóak.

Számunkra is fontos, hogy felnézzünk Krisztus keresztjére, hogy Krisztus keresztjéhez csatlakozzunk. Ez a vasárnapi szentmisében, egy-egy szentségimádásban, keresztút-, rózsafűzés végzésében valósul meg. Ugyanakkor mindennek, a mindennapjainkban kell tükröződnie.

 

A napokban, a jövő hét folyamán meg kell vizsgálnom, hogy vannak-e hitből fakadó cselekedeteim. Ugyanis csak az ő kegyelmi segítségével vihetek békét oda, ahol békétlenség van. Az Úr Jézustól kapott hit erejével vagyok képes szeretni a számomra ellenszenves embert. Az ő kegyelme indítja meg a szívemet, hogy a rászoruló embertársam segítségére siessek.

 

Sajnos nagyon gyakran zavaróan hatnak a körülmények. Van úgy, hogy egészen másra vágyunk, mást szeretnénk. Azonban gondolnunk kell arra, hogy a Golgotán, Jézus keresztje körül sem volt rend, és harmónia. És Jézus minden kiszolgáltatottsága ellenére, vagy éppen ezzel együtt, szeretetből vállalta értünk az áldozatot. Ebből fakadt a mi megváltásunk. Nekünk is ez az utunk a megváltás munkatársaivá kell lennünk. Erre kaptunk meghívást, és erre kapunk kegyelmi segítséget is.