február

1. csütörtök
1Kir 2,1-4.10-12; 1Krón 29,10-12; Mk 6,6-13
Légy erős! Tartsd meg, amit Istened, az Úr rád bízott!
2. péntek: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep)
Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18 Zs 23 Lk 2,22-40
Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk
3. szombat
(Szent Balázs, Szent Anszgár–Oszkár, Szent Simeon és Anna)
1Kir 3,4-13; Zs 118,9-14; Mk 6,30-34
Adj szolgádnak tanulékony szívet!
4. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
(Szent Veronika, Szent Hrabanusz Maurusz, Korzini Szent András)
Jób 7,1-4.6-7; Zs 146; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
Küzdelem a halandó sorsa a földön
5. hétfő: SZENT ÁGOTA
(Szent Adél)
1Kir 8,1-7.9-13; Zs 131; Mk 6,53-56
Örömmel építettem neked lakásul házat, örök lakóhelyül
6. kedd: MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Dorottya)
1Kir 8,22-23.27-30; Zs 83; Mk 7,1-13
Uram, Istenem, hallgasd meg a kiáltást és az imádságot
7. szerda
1Kir 10,1-10; Zs 36,5-40; Mk 7,14-23
Áldott legyen Istened, az Úr, aki Izrael trónjára ültetett
8. csütörtök
(Emiliáni Szent Jeromos)
1Kir 11,4-13; Zs 105,3-40; Mk 7,24-30
Elhajolt Salamon szíve az Úrtól, ezért megharagudott rá az Úr
9. péntek
1Kir 11,29-32; 12,19; Zs 80; Mk 7,31-37
Jeruzsálem városát kiválasztottam
10. szombat: SZENT SKOLASZTIKA
1Kir 12,26-32; 13,33-34; Zs 105,6-22; Mk 8,1-10
Nem tért meg gonosz útjáról Jeroboám
11. vasárnap: ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
(A lourdes–i Szűz Mária, Aniáni Szent Benedek)
Lev 13,1-2.45-46; Zs 31; 1Kor 10,31 - 11,1; Mk 1,40-45
A poklos ember tisztátalan, a táboron kívül legyen a lakása
12. hétfő
Jak 1,1-11; Zs 118,67-76; Mk 8,11-13
Hitetek próbája állhatatosságot eredményez
13. kedd
Jak 1,12-18; Zs 93; Mk 8,14-21
A világosság Atyjától csak jó adomány származik
14. szerda: HAMVAZÓSZERDA
(Szent Cirill és Metód, Szent Bálint)
Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!
15. csütörtök
MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25
Eléd adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot
16. péntek
(Szent Julianna)
Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!
17. szombat
(A szervita rend hét szent alapítója)
Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
Ha kenyeret adsz az éhezőnek, felragyog világosságod
18. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
(Boldog Fra Angelico)
Ter 9,8-15; Zs 24; 1Pét 3,18-22; Mk 1,12-15
Szövetségre lépett az Úr velünk és minden élőlénnyel
19. hétfő
Lev 19,1-2.11-18; Zs 18B; Mt 25,31-46
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
20. kedd
(Szent Marto Ferenc és Jácinta)
Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,7-15
Isten igéje véghezviszi mindazt, amit az Úr akar
21. szerda
(Damiáni Szent Péter)
Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29-32
Ninive lakói megtértek a rossz útról
22. csütörtök: SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA (ünnep)
1Pét 5,1-4; Zs 22; Mt 16,13-19
Péter, az előljárótárs, Krisztus szenvedésének tanúja
23. péntek
(Szent Polikárp)
Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 5,20-26
Nem kívánom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen
24. szombat: SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep)
ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 112; Jn 15,9-17
A sors Mátyásra esett, mire a többi apostol közé sorolták
25. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18; Zs 115; Róm 8,31b-34; Mk 9,2-10
Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, és áldozd fel
26. hétfő
Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,36-38
Vétkeztünk, bűnbe estünk, Urunk, megszegtük törvényed
27. kedd
(Nareki Szent Gergely)
Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-12
Ha készségesen hallgatunk az Úrra, élhetünk javaival
28. szerda
Jer 18,18-20; Zs 30; Mt 20,17-28
Emlékezz,Uram, hogy szót emeltem nálad ellenfeleimért
29. csütörtök
Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik

http://mihaly.csiksomlyo.ro/predikaciok.htm

https://igenaptar.osb.hu/2024.html