Nagyböjt 2. vasárnapja 

 

 

Nagyböjt II. vasárnapjának olvasmányai három olyan eseményt állítanak szemünk elé, amelyek hegyen játszódtak le.

Az Ó-szövetségi olvasmányban Ábrahám felmegy a Mória hegyére, hogy feláldozza egyetlen fiát, Izsákot. Mi már ismerjük a történet végét. Tudjuk, hogy Isten nem kért emberáldozatot, de Ábrahámnak végig kellett élnie az egész szomorú történetet, amelyben bizonyította, hogy bármilyen és bármekkora áldozatra kész Istenért.

Az evangélium színhelye a hagyomány szerint a Tábor hegye, amely kúp alakjával uralja az Ezdrelon síkságot. Az evangéliumi leírásban ezt olvassuk:  Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük.

A három apostolnak a Tábor hegyén lenyűgöző, örömteli élményben volt része. Megtapasztalták, hogy Jézus emberi személyén keresztül lenyűgöző fényességben sütött át az istensége, miközben az Ó-szövetség két nagy alakjával Illéssel és Mózessel beszélt. A tapasztalat hatására átértékelődött az apostolok hite, Jézushoz fűződő viszonya, amely a feltámadás után lett a nyilvánvaló.

Érdekes módon a hegyről lejövet, Jézus megtiltotta az apostoloknak, hogy beszéljenek erről az élményről. Nyilván csak addig az időig szólt a tiltás, amíg „az emberfia halottaiból fel nem támadt.” A feltámadás eseménye előtt nem volt mihez viszonyítani ezt a rendkívüli élményt. Miután Jézus feltámadt halottaiból az apostolok erről is szólhattak, sőt küldetést kaptak, hogy hirdessék mindazt, ami Vele kapcsolatos.

            Ezért írhatott szent Pál apostol a Rómaikhoz irt levelében a harmadik hegyről, a Golgotáról, ahol Isten, irántunk való szeretetből „tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta értünk…

Itt összefonódott és lelki háttérként ott áll Ábrahám áldozata és az apostolok Táborhegyi élménye.  Számunkra pedig tanulságul szolgál, segítve a vallásos életben való haladásunkat.

            Nekünk is kell, hogy legyen „Tábor hegyünk” ahol átértékelődik és mélyül a hitünk, és az Úrhoz fűződő kapcsolatunk. Gyakran ilyen „Tábor hegy”-ként kínálja fel magát a mindennapok tapasztalata, valamilyen rendkívüli élmény, vagy egy –egy kegyelmi időszak, mint például most a nagyböjti szentidő.

Segít, hogyha konkrét feladatokat tűzünk magunk elé, és kitartóan fáradozunk azok megvalósításán. Fontos, hogy gyakorlatiasak, és kivitelezhetők legyenek ezek a jó feltételek.

Például elhatározásunk lehet, hogy a hét folyamán, amikor erre alkalmunk nyílik, a család egyűt vesz részt a keresztúton, vagy egy szentmisén. Választhatunk egy közös estét, amikor a család tagjai együtt imádkoznak, beszélgetnek a keresztény életről, vallásos témákról.

 Kitűzhetjük jó feltételként, hogy gyakrabban olvassuk a Szentírást, vagy éppen folytatjuk egy rég elkezdett és abbahagyott vallásos-lelki könyv olvasását.

Nagyböjti önmegtagadásunkat kiegészíthetjük azzal, hogy egy ismerős rászorulót támogatunk.

A nagyböjt jó alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk kapcsolatainkat, a dolgokhoz való viszonyulásunkat. Lehet, hogy épp a kötelességünk teljesítésénél akad javítani valónk, úgy hogy több lélekkel, lelkesedéssel teljesítsük a ránk háruló feladatokat.

A mindennapokban ezernyi lehetőség kínálkozik, csak meg kell találnunk, amit nekünk kell megtennünk.

Arra mindenképp szükségünk van, hogy a nagyböjt kimozdítson megszokottságunkból, és egy buzgóbb, vallásos élet reményében elinduljunk Húsvét ünnepe felé.