Évk. 6 vas B

 

 

Jézus miután elkezdte gyógyító tevékenységét a híre nagyon gyorsan elterjedt, és a leprások is jönni kezdek hozzá, akik a társadalomból kitaszítottan éltek.

A leprásoknak külön kellett élniük, messziről kerülniük kellett mindenkit, már távolról figyelmeztetve, hogy ne közelítsenek.

            Már az Ó-szövetségben is így volt:

A leprás, akit a betegség megtámadott, szaggassa meg ruháját, a haját hordja kibontva, a szakállát takarja be, és kiabáljon:» Tisztátalan, tisztátalan!«Ameddig a betegsége tart, addig tisztátalan, s mivel tisztátalan, lakjék elkülönítve, tartózkodjék a táboron kívül.''

            Jézus egy ilyen szerencsétlen beteggel találkozott, akinek már nem lehettek emberi kapcsolatai, nem lehettek barátai. A leprás, kizárólag hasonló bajban szenvedőkkel találkozhatott.

A leprás bátor lépésre határozta el magát. Hallott Jézusról és ezért megkereste:

Térdre borult előtte, és így kérlelte: ,,Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!'' Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: ,,Akarom! Tisztulj meg!'' Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.”

A szigorú meghagyás ellenére minden fele híresztelni kezdte, hogy Jézus milyen nagy csodát művelt vele. Örvendett, mert újra lehettek barátai, újra emberek közé mehetett, akiket nem kellett messziről elkerülnie.

            Assisi szent Ferencről is feljegyeztek egy történetet, amikor egy leprással találkozott. Addig a kegyelmi pillanatig messziről elkerülte a leprásokat, de akkor rádöbbent, hogy a fizikai lepra, a bűnt jelképezi, ezért oda ment a lepráshoz és megcsókolta. Amit addig került, amivel addig nem akart szembe nézni átváltozott lelke édességévé.

            A fizikai leprát, kevésbé ismerjük, vidékünkön nem kell ezzel a betegséggel küzdeni.

Mégis mennyi minden van, ami bennünk és körülöttünk gyógyulásra szorul. Csak egy nagyon jellemzőt emeljünk ki. Társadalmunk egyik rákfenéje manapság, hogy csak azt keresi, azt értékeli, ami hasznos, ami önző módon a saját rosszul értelmezett, rövid távú javunkat szolgálja.

Nem csak a lecsúszottakhoz, a peremen lévőkhöz fordul nehezen a mai ember, hanem sokszor még a szomszédhoz, vagy akár a rokonhoz is nehezen közeledik, mert netán nehezére esik ez a kapcsolat, valami miatt terhére van.

A lelki írók nem győzik hangsúlyozni, hogy csak annyi lesz a mienk, amennyit elajándékozunk, és csak akkor fogjuk helyesen szeretni magunkat, hogyha elkezdünk másokat szeretni és szolgálni.

Szent Pál saját példájával buzdít bennünket: „Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek.”

Az apostol fő kiinduló pontja a mások lelki java, üdvössége. A vallásos életben, a lelki életben akar elsősorban segíteni, de ebből fakad az, hogy bármilyen nehézségben küzdő számíthatott a segítségére. Ma is szükség van az ilyen önzetlen magatartásra.

Lelki bajainkban, küzdelmeinkben, a lélek leprájával forduljunk mi is Jézushoz – ha akarod, megtisztíthatsz – és hallani fogjuk a lélek hangján–, akarom, tisztulj meg. Ebből a gyógyulásból fakadó erővel, kegyelemi segítséggel pedig legyünk mi is mások javára, elősegítve az ő lelki gyógyulásukat is.