2008. október

1. szerda: LISIEUX-I SZENT TERÉZ
Jób 9,1-12.14-16; Zs 87; Lk 9,57-62
Hogy is lehetne igaza az embernek Istennel szemben?
2. csütörtök: SZENT őRZőANGYALOK
Jób 19,21-27; Zs 26; Lk 10,1-12
Tudom, hogy megváltóm él: testemben látom meg az Istent
3. péntek Assisi szent Ferenc Tranziutsa
Jób 38,1.12-21; 40,3-5; Zs 138; Lk 10,13-16
Lett-e parancsodra reggel, mióta élsz?
4. szombat: ASSISI SZENT FERENC
Sirák fia 50,1.3-7; Gal 6.14-18; Mt 11.25-30 (ünnepi perikópa)
Jób 42,1-3.5-6.12-17; Zs 118,66-130; Lk 10,17-24
Csodálatosabbak törvényeid, semhogy felfoghatnám
5. vasárnap: ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
Iz 5,1-7; Zs 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
A Seregek Urának szőlője: Izrael háza
6. hétfő
Gal 1,6-12; Zs 110; Lk 10,25-37
Az általam hirdetett evangélium nem embertől ered
7. kedd: RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNőJE
Gal 1,13-24; Zs 138; Lk 10,38-42
Isten kiválasztott, hogy hirdessem Fiát a pogányoknak
8. szerda: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (főünnep)
Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
Anyja vagyok én a szép szeretetnek
9. csütörtök
Gal 3,1-5; Lk 1,69-75; Lk 11,5-13
A törvény tettei által kaptátok a Lelket, vagy a hit elfogadása által?
10. péntek
Gal 3,7-14; Zs 110; Lk 11,15-26
Isten a hit által teszi megigazultakká a pogányokat
11. szombat
Gal 3,22-29; Zs 104,2-7; Lk 11,27-28
Isten fiai vagyunk a Krisztus Jézusba vetett hit által
12. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
Iz 25,6-10a; Zs 22; Fil 4,12-14; Mt 22,1-14
Lakomát készít az Úr, letörli a könnyet minden arcról
13. hétfő
Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Zs 112; Lk 11,29-32
A szabadságra Krisztus vezetett minket
14. kedd
Gal 5,1-6; Zs 118,41-48; Lk 11,37-41
A hit a szeretet által tevékeny
15. szerda: AVILAI SZENT TERÉZ
Gal 5,18-25; Zs 1; Lk 11,42-46
A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség
16. csütörtök
Ef 1,3-10; Zs 97; Lk 11,47-54
Isten Krisztusban választott ki minket a világ teremtése előtt
17. péntek: ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC
Ef 1,11-14; Zs 32; Lk 12,1-7
Krisztusban kaptátok ti is a megígért Szentlélek pecsétjét
18. szombat: SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA (ünnep)
2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk 10,1-9
Egyedül Lukács van velem, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam
19. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
Iz 45,1.4-6; Zs 95; 1Tessz 1,1-5b; Mt 22,15-21
Én vagyok az Úr, nincs más, én öveztelek föl, noha nem ismertél
20. hétfő
Ef 2,1-10; Zs 99; Lk 12,13-21
Isten Krisztussal maga mellé ültetett a mennyben
21. kedd
Ef 2,12-22; Zs 84; Lk 12,35-38
Krisztus eljött, hogy békét hirdessen nektek
22. szerda
Ef 3,2-12; Iz 12,2-6; Lk 12,39-48
Krisztusba vetett hit által járulhatunk bátran Isten elé
23. csütörtök: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS
Ef 3,14-21; Zs 32; Lk 12,49-53
Verjetek gyökeret, és vessetek alapot a szeretetben!
24. péntek
Ef 4,1-6; Zs 23; Lk 12,54-59
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség
25. szombat: Pannonhalmi SZENT MÓR
Ef 4,7-16; Zs 121; Lk 13,1-9
Krisztus a fő, aki az egész testet egybekapcsolja
26. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
Kiv 22,20-26; Zs 17; 1Tessz 1,5c-10; Mt 22,34-40
Ha hozzám kiált a szegény segítségért, meghallgatom
27. hétfő
Ef 4,32 - 5,8; Zs 1; Lk 13,10-17
Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket
28. kedd: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS (TÁDÉ) APOSTOLOK (ünnep)
Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 6,12-16
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
29. szerda
Ef 6,1-9; Zs 144; Lk 13,22-30
Ne látszatra szolgáljatok, hanem mint Krisztus szolgái!
30. csütörtök
Ef 6,10-20; Zs 143; Lk 13,31-35
Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni!
31. péntek
Fil 1,1-11; Zs 110; Lk 14,1-6
Aki megkezdte bennetek a jót, be is fejezi Krisztus napjára