2024. május

1. szerda
(Szent József, a munkás, Szent Zsigmond, Szent Jeremiás)
ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 15,1-8
Elbeszélték: milyen nagy dolgokat tett velük az Isten
2. csütörtök: SZENT ATANÁZ
ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 15,9-11
A pogányok közül akar magának népet választani az Isten
3. péntek: SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK (ünnep)
1Kor 15,1-8; Zs 18A; Jn 14,6-14
A feltámadt Krisztus megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak
4. szombat
(Szent Flórián, Szent Guidó, Boldog Ceferino)
ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 15,18-21
Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére
5. vasárnap: HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; Zs 97; 1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17
A Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt
6. hétfő
ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 15,26 - 16,4
Az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen Pál szavaira
7. kedd
(Boldog Gizella, Szent Notker)
ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn 16,5-11
Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind házad népe!
8. szerda
(Az algériai Szent vértanúk)
ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15
Én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek
13. csütörtök: URUNK MENNYBEMENETELE
ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20
Jézus úgy jön el ismét, ahogyan szemetek láttára mennybe száll
(Boldog Gerhardinger Mária Terézia)
ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 16,16-20
Pál bizonyságot tett arról, hogy Jézus a Krisztus
10. péntek
(Szent Jób, Avilai Szent János)
ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 16,20-23a
Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok
11. szombat
(Szent Odó, Majolusz, Odiló és Hugó clunyi apátok, Boldog Salkaházi Sára)
ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 16,23b-28
Apolló nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek
12. vasárnap: Húsvét 7. vasárnapja
           URUNK MENNYBEMENETELE
(Szent Néreusz és Szent Achilleusz, Szent Pongrác)
ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20
Jézus úgy jön el ismét, ahogyan szemetek láttára mennybe száll
13. hétfő
(A Fatimai Szűz Mária, Szent Szerváciusz, Bogner Mária Margit)
ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?
14. kedd
ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a
Feladatom: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetése
15. szerda
(Szent Pachómiusz apát, Szent Zsófia)
ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-36; Jn 17,11b-19
Az Úrnak ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket
16. csütörtök
(Nepomuki Szent János)
ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26
Tanúságot kell tenned Rómában is az Úrról
17. péntek
(Baylon Szent Paszkál, Boldog Scheffler János)
ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 21,15-19
A meghalt Jézusról Pál azt állította, hogy él!
18. szombat
(Szent I.János pápa, Szent Erik)
ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10; Jn 21,20-25
Pál hirdette Isten országát, és teljes bátorsággal tanított
19. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP
(Szent Celesztin pápa majd remete, Szent Alkuin)
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Megteltek mind Szentlélekkel
20. hétfő: SZŰZ MÁRIA AZ EGYHÁZ ANYJA
(Sziénai Szent Bernardin)
Ter 3,9-15.20 vagy ApCsel 1,12-14 Zs 112 Jn 19,25-27
Az apostolok állhatatosan együtt imádkoztak Jézus anyjával, Máriával
21. kedd, évközi 7. hét
(Magellanes Szent Kristóf és vértanútársai)
Jak 4,1-10; Zs 54,7-23; Mk 9,30-37
Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok!
22. szerda
(Szent Rita)
Jak 4,13-17; Zs 48; Mk 9,38-40
Aki tudna jót tenni, és nem teszi, az vétkezik
23. csütörtök: JÉZUS KRISZTUS, AZ ÖRÖK FŐPAP
(Boldog Apor Vilmos, Szent Dezső)
Jak 5,1-6; Zs 48; Mk 9,41-50
A visszatartott munkabér az égre kiált, és az Úrhoz jut
24. péntek: SZŰZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE
(Lerini Szent Vince)
Jak 5,9-12; Zs 102; Mk 10,1-12
Irgalmas az Úr és könyörületes
25. szombat
(Tiszteletreméltó Szent Béda, Szent VII.Gergely, Barat Szent Magdolna Zsófia)
Jak 5,13-20; Zs 140; Mk 10,13-16
Sokat tehet az igaz odaadó könyörgése
26. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)
(Néri Szent Fülöp)
MTörv 4,32-34.39-40; Zs 32; Róm 8,14-17; Mt 28,16-20
Az Úr az Isten a mennyben és a földön, nincs más
27. hétfő, évközi 8. hét
(Canterbury-i Szent Ágoston)
1Pét 1,3-9; Zs 110; Mk 10,17-27
Jézus Krisztus élő reménységre szült újjá minket
28. kedd
1Pét 1,10-16; Zs 97; Mk 10,28-31
A titeket meghívó Szenthez méltóan magatok is váljatok szentté
29. szerda
(Szent VI. Pál pápa)
1Pét 1,18-25; Zs 147; Mk 10,32-45
Hitetek egyben Istenbe vetett remény is legyen
30. csütörtök, Úrnapja
(Szent István Jobbja, Szent Johanna)
1Pét 2,2-5.9-12; Zs 99; Mk 10,46-52
Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be
31. péntek
1Pét 4,7-13; Zs 95; Mk 11,11-26
Krisztus által dicsőüljön meg az Isten mindenben

A többi hónap

Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/predikaciok.htm