2009. szeptember

1. kedd
(Szent Egyed)
1Tessz 5,1-6.9-11; Zs 26; Lk 4,31-37
Isten nem a haragra szánt, hanem az üdvösség elnyerésére
2. szerda
Kol 1,1-8; Zs 51; Lk 4,38-44
Az evangélium az egész világon gyümölcsöt terem
3. csütörtök: NAGY SZENT GERGELY
Kol 1,9-14; Zs 97; Lk 5,1-11
Isten kiragadott minket a sötétség hatalmából
4. péntek
(Szent Rozália, Szent Mózes)
Kol 1,15-20; Zs 99; Lk 5,33-39
Krisztus előbb van mindennél, s minden benne áll fönn
5. szombat
(Calcuttai Boldog Teréz)
Kol 1,21-23; Zs 53; Lk 6,1-5
Krisztus kiengesztelt bennünket, hogy szentté és szeplőtelenné tegyen
6. vasárnap: ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
(Szent Zakariás)
Iz 35,4-7a; Zs 145; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37
Megnyílnak majd a süketek fülei, és ujjong a néma nyelve
7. hétfő: SZENT KŐRÖSI MÁRK, PONGRÁCZ ISTVÁN ÉS GRODECZ MENYHÉRT
Kol 1,24 - 2,3; Zs 61; Lk 6,6-11
Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye
8. kedd: SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE(KISBOLDOGASSZONY) (ünnep)
Mik 5,1-5a vagy Róm 8,28-30 Zs 12 Mt 1,1-16.18-23
A legkisebb vagy, mégis belőled származik az, aki uralkodik
9. szerda
(Szent I.Szergiusz, Kláver Szent Péter)
Kol 3,1-11; Zs 144; Lk 6,20-26
Ha Krisztussal föltámadtatok, keressétek ami odafönn van
10. csütörtök
Kol 3,12-17; Zs 150; Lk 6,27-38
Szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke
11. péntek
1Tim 1,1-2.12-14; Zs 15; Lk 6,39-42
Bár üldöző voltam, Isten mégis megkönyörült rajtam
12. szombat: SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE
1Tim 1,15-17; Zs 112; Lk 6,43-49
Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket üdvözítse
13. vasárnap: ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
(ARANYSZÁJÚ(KRIZOSZTOMOSZ) SZENT JÁNOS, Szent Tóbiás)
Iz 50,5-9a; Zs 114; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35
Nem hátráltam meg, hagytam, hogy verjék a hátamat
14. hétfő: A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA (ünnep)
Szám 21,4-9 vagy Fil 2,6-11 Zs 77,1-38 Jn 3,13-17
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
15. kedd: A FÁJDALMAS SZŰZ
Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35
A szenvedésből tanulta meg az engedelmességet
16. szerda: SZENT KORNÉL ÉS SZENT CIPRIÁN
1Tim 3,14-16; Zs 110; Lk 7,31-35
Nagy dolog az istenfélő élet titka
17. csütörtök, Szent Ferenc Stigmatizációja
(Bellarmin Szent Róbert, Szent Hildegárd)
1Tim 4,12-16; Zs 110; Lk 7,36-50
Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot
18. péntek
(Szent Lambert, Copertinoi Szent József)
1Tim 6,2c-12; Zs 48; Lk 8,1-3
Isten embere, törekedj igaz lelkületre, hitre, szeretetre
19. szombat
(Szent Januáriusz)
1Tim 6,13-16; Zs 99; Lk 8,4-15
Tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, feddhetetlenül
20. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
(KIM TAEGON SZENT ANDRÁS ÉS KOREAI VÉRTANÚTÁRSAI)
Bölcs 2,17-20; Zs 53; Jak 3,16 - 4,3; Mk 9,30-37
Ítéljük őt gyalázatos halálra
21. hétfő: SZENT MÁTÉ APOSTOL (ünnep)
Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 9,9-13
Az Úr egyeseket apostolokká, evangélistákká tett
22. kedd
(Szent Mauritiusz és vértanútársai, Szent Emmerám)
Ezd 6,7-8.12b.14-20; Zs 121; Lk 8,19-21
Örömmel ünnepelték meg Isten házának fölszentelését
23. szerda: SZENT P. PIO
(Szent Linusz, Szent Thekla)
Ezd 9,5-9; Tób 13,2-8; Lk 9,1-6
Szolgák vagyunk, de Istenünk szolgaságunkban sem hagyott el bennünket
24. csütörtök: SZENT GELLÉRT (ünnep)
(Szent Bőd, Beszteréd és Beneta)
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket
25. péntek
Agg 1,15b - 2,9; Zs 42; Lk 9,18-22
Jeruzsálemet én magam oltalmazom, és ott leszek benne dicsőségesen
26. szombat
(Szent Kozma és Damján, Szent Nílus)
Zak 2,5-9a.14-15a; Jer 31,10-13; Lk 9,43b-45
Így szól az Úr: jövök már, és itt fogok lakni
27. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
(PÁLI SZENT VINCE)
Szám 11,25-29; Zs 18B; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48
Bárcsak az Úr egész népe próféta volna
28. hétfő
(Szent Vencel, Szent Lióba)
Zak 8,1-8; Zs 101; Lk 9,46-50
Kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről
29. kedd: SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RÁFAEL FŐANGYALOK (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 12,7-12a Zs 137 Jn 1,47-51
Örvendezzetek mennyek, és ti, akik benne laktok!
30. szerda: SZENT JEROMOS
Neh 2,1-8; Zs 136; Lk 9,57-62
A király teljesítette kérésem Istenemnek hozzám való jóakarata folytán