2009. január

1. csütörtök: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (főünnep)
Szám 6,22-27; Zs 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg bennünket!
2. péntek: NAGY SZENT VAZUL ÉS NAZIANZI SZENT GERGELY
1Jn 2,22-28; Zs 97; Jn 1,19-28
Amit kezdettől fogva hallottunk, az maradjon meg bennünk
3. szombat: Jézus neve
1Jn 2,29 - 3,6; Zs 97; Jn 1,29-34
Milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya!
4. Karácsony utáni második vasárnap
Sir 24,1-4.12-16; Ef 1,3-6. 5-18; Jn 1,1-18
Azért jelent meg az Isten Fia, hogy lerontsa a bűnt
5. hétfő:
1Jn 3,22 - 4,6; Zs 2; Mt 4,12-17.23-25
Aki vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van
 
6. kedd: VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE
Iz 60,1-6; Zs 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Az Úr dicsősége ragyogott rád
7. szerda:
1Jn 4,11-18; Zs 71; Mk 6,45-52
Ha szeretjük egymást, az Isten lakik bennünk
8. csütörtök:
1Jn 4,19 - 5,4; Zs 71; Lk 4,14-22a
Aki szereti Istent, szeresse testvérét is!
9. péntek:
1Jn 5,5-13; Zs 147; Lk 5,12-16
Akiben a Fiú van, abban van az élet
10. szombat:
1Jn 5,14-21; Zs 149; Jn 3,22-30
Aki Istentől született, nem vétkezik
11. vasárnap: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (ünnep)
Iz 55,1-11; 1Jn 5, 1-9; Mk 1,6b-11
Ez az én szolgám, akiben kedvem telik
12. hétfő:
1Sám 1,1-8; Zs 115; Mk 1,14-20
Anna el volt keseredve, mivel az Úr bezárta a méhét
13. kedd:
1Sám 1,9-20; 1Sám 2,1-8; Mk 1,21-28
Szívem ujjong az Úrban, erővel tölt el Istenem
14. szerda:
1Sám 3,1-10; Zs 39; Mk 1,29-39
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!
15. csütörtök:
1Sám 4,1-11; Zs 43; Mk 1,40-45
Jöjjön közénk az Úr ládája, és szabadítson meg minket!
16. péntek: Szent Berárd és vértanú társai
2Kor 10,17 - 11,2; Zs 44; Mt 25,1-13
Jön a Vőlegény, menjetek ki elébe!
17. szombat: SZENT ANTAL APÁT
1Sám 9,1-4.17-19; 10,1a; Zs 20; Mk 2,13-17
Ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen
18 vasárnap: ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT (ünnep)
1Sám 3,3b-10; Zs 39; 1Kor 6,13c-15a.17-20; Jn 1,35-42
A pogányok világosságává teszlek
19. hétfő
(Szent Marcellusz)
1Sám 15,16-23; Zs 49; Mk 2,18-22
Többet ér az engedelmesség az áldozatnál
20. kedd
1Sám 16,1-13; Zs 88,20-28; Mk 2,23-28
Sámuel felkente Dávidot, akire az Úr Lelke szállt
21. szerda: Szent Ágnes
2Kor 10,17 - 11,2; Zs 44; Mt 25,1-13
Jön a Vőlegény, menjetek ki elébe!
22. csütörtök
1Sám 18,6-9; 19,1-7; Zs 55; Mk 3,7-12
Dávid kockára tette az életét, általa szabadulást hozott az Úr
23. péntek
1Sám 24,3-21; Zs 56; Mk 3,13-19
Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem!
24. szombat:
2Sám 1,1-4.11-12.19.23-27; Zs 79; Mk 3,20-21
Elszorul a szívem, testvérem, Jonatán, oly kedves voltál nekem!
25. vasárnap: ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
Jón 3,1-5.10; Zs 24; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
Ninive fiai megtértek a rossz útról
26. hétfő
2Sám 5,1-7.10; Zs 88,20-26; Mk 3,22-30
Dávid egyre jobban növekedett, mert vele volt az Úr
27. kedd: Merici szent Angéla
2Sám 6,12b-15.17-19; Zs 23; Mk 3,31-35
Dávid és a nép örvendezve vitte az Isten ládáját
28. szerda: AQUINÓI SZENT TAMÁS
ApCsel 22,3-16 vagy 9,1-22 Zs 116 Mk 16,15-18
Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd akaratát
29. csütörtök
2Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-5 Zs 95 Lk 22,24-30
Szítsd föl magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által benned van
30. péntek
2Sám 11,1-4a.5-10a.13-17; Zs 50; Mk 4,26-34
Az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett
31. szombat:
2Sám 12,1-7a.10-17; Zs 50; Mk 4,35-41
Vétkeztem az Úr ellen!
Fiam, Absalom, bárcsak én haltam volna meg helyetted!