2008. február

1. péntek
2Sám 11,1-4a.5-10a.13-17; Zs 50; Mk 4,26-34
Az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett
2. szombat: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep)
Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18 Zs 23 Lk 2,22-40
Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk
3. vasárnap: ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
Szof 2,3; 3,12-13; Zs 145; 1Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a
Keressétek az Urat mind, akik alázatosan éltek a földön!
4. hétfő
2Sám 15,13-14.30; 16,5-13a; Zs 3; Mk 5,1-20
Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr!
5. kedd: SZENT ÁGOTA
2Sám 18,9-10.14b.24-25a.30 - 19,3; Zs 85; Mk 5,21-43
Fiam, Absalom, bárcsak én haltam volna meg helyetted!
6. szerda: HAMVAZÓSZERDA
Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!
7. csütörtök
MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25
Eléd adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot
8. péntek
Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!
9. szombat
Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
Ha kenyeret adsz az éhezőnek, felragyog világosságod
10. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
Ter 2,7-9; 3,1-7; Zs 50; Róm 5,12-19; Mt 4,1-11
Ha esztek a fáról, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek mint az Isten
11. hétfő
Lev 19,1-2.11-18; Zs 18B; Mt 25,31-46
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
12. kedd
Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,7-15
Isten igéje véghezviszi mindazt, amit az Úr akar
13. szerda
Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29-32
Ninive lakói megtértek a rossz útról
14. csütörtök: SZENT CIRILL ÉS METÓD (ünnep)
ApCsel 13,46-49; Zs 116; Lk 10,1-9
A pogányok örvendezve magasztalták az Úr igéjét
15. péntek
Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 5,20-26
Nem kívánom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen
16. szombat
MTörv 26,16-19; Zs 118,1-8; Mt 5,43-48
Az Úr szent népe leszel, ahogyan megígérte
17. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
Ter 12,1-4a; Zs 32; 2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9
Menj el földedről arra a földre, amelyet mutatok neked!
18. hétfő
Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,36-38
Vétkeztünk, bűnbe estünk, Urunk, megszegtük törvényed
19. kedd
Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-12
Ha készségesen hallgatunk az Úrra, élhetünk javaival
20. szerda
Jer 18,18-20; Zs 30; Mt 20,17-28
Uram, Istenem, szabadíts meg irgalmad szerint!
21. csütörtök
Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik
22. péntek: SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA (ünnep)
1Pét 5,1-4; Zs 22; Mt 16,13-19
Péter, az elöljárótárs, Krisztus szenvedésének tanúja
23. szombat
Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; Lk 15,1-3.11-32
Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik őt
24. vasárnap: NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
Kiv 17,3-7; Zs 94; Róm 5,1-2.5-8; Jn 4,5-42
Adj nekünk vizet, hogy ihassunk!
25. hétfő
2Kir 5,1-15a; Zs 41-42; Lk 4,24-30
Sok leprás közül nem tisztult meg más, mint a szíriai Naámán
26. kedd
Dán 3,25.34-43; Zs 24; Mt 18,21-25
Fogadd el, Urunk, megtört szívünket és alázatos lelkünket
27. szerda
MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 5,17-19
Hallgass az Úr rendelkezéseire, és cselekedj azok szerint
28. csütörtök
Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14-23
Hallgassatok az Úr szavára!
29. péntek
Oz 14,2-10; Zs 80; Mk 12,28b-34
Egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk