2024. június

1. szombat: SZENT JUSZTINUSZ
Júd 17.20b-25; Zs 62; Mk 11,27-33
Tartsatok ki Isten szeretetében, és várjátok Urunk irgalmasságát
2. vasárnap: ÚRNAPJA (főünnep)
(Szent Marcellinusz és Péter)
Kiv 24,3-8; Zs 115; Zsid 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26
Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött
3. hétfő: LWANGA SZENT KÁROLY ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
2Pét 1,2-7; Zs 90; Mk 12,1-12
Krisztus meghívott, hogy az isteni természet részeseivé legyetek
4. kedd
(Szent Quirinusz-Kerény, Caracciolo Szent Ferenc)
2Pét 3,12-15a.17-18; Zs 89; Mk 12,13-17
Mi új égre és új földre várunk, mely az igazság otthona
5. szerda: SZENT BONIFÁC
2Tim 1,1-3.6-12; Zs 122; Mk 12,18-27
Ne szégyelld az Urunk mellett szóló tanúságtételt
6. csütörtök
(Szent Norbert, Szent Kolos)
2Tim 2,8-15; Zs 24; Mk 12,28b-34
Ha Vele halunk, Vele is fogunk élni
7. péntek: JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep)
Oz 11,1.3-4.8c-9; Iz 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; Jn 19,31-37
Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom
8. szombat: SZŰZ MÁRIA SZÍVE
(Prágai Szent Ágnes, Szent Medárd, Boldog Sándor István)
2Tim 4,1-8; Zs 70; Mk 12,38-44
Lásd el az igehirdető munkáját, teljesítsd szolgálatodat
9. vasárnap: ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP
(Szent Efrém, Szent Primusz és Feliciánusz)
Ter 3,9-15; Zs 129; 2Kor 4,13 - 5,1; Mk 3,20-35
Ellenségeskedést támasztok a te utódod és az ő utódja közt
10. hétfő
1Kir 17,1-6; Zs 120; Mt 5,1-12
Illés az Úr igéje szerint járt el
11. kedd: SZENT BARNABÁSAPOSTOL
ApCsel 11,21b-26; 13,1-3; Zs 97; Mt 10,7-13
Barnabás derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel
12. szerda
1Kir 18,20-39; Zs 15; Mt 5,17-19
Te az Úr vagy az Isten, te fordítsd vissza a nép szívét!
13. csütörtök: PÁDUAI SZENT ANTAL
1Kir 18,41-46; Zs 64; Mt 5,20-26
Az Úr keze Illéssel volt
14. péntek
(Szent Elizeus)
1Kir 19,9a.11-16; Zs 26; Mt 5,27-32
Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé
15. szombat: ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN
1Kir 19,19-21; Zs 15; Mt 5,33-37
Elizeus követte Illést, és szolgálatába állt
16. vasárnap: ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
Ez 17,22-24; Zs 91; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34
Az Úr teszi alacsonnyá a magas fát, és magassá az alacsonyt
17. hétfő
1Kir 21,1-16; Zs 5; Mt 5,38-42
Agyonkövezték Nábótot, és meghalt
18. kedd
1Kir 21,17-29; Zs 50; Mt 5,43-48
Ákáb megszaggatta ruháját, böjtölt, és csöndesen járt-kelt
19. szerda
(Szent Romuáld apát, Szent Gyárfás és Protáz)
2Kir 2,1.6-14; Zs 30; Mt 6,1-6.16-18
Illés tüzes harci kocsin, forgószélben fölment az égbe
20. csütörtök
Sir 48,1-14; Zs 96; Mt 6,7-15
Illést elragadta a vihar, de szellemét megkapta Elizeus
21. péntek: GONZÁGA SZENT ALAJOS
2Kir 11,1-4.9-18.20; Zs 131; Mt 6,19-23
Szövetséget kötött az Úr a király és a nép között
22. szombat
(Nolai Szent Paulinusz, Fisher Szent János és Morus Szent Tamás)
2Krón 24,17-25; Zs 88,4-34; Mt 6,24-34
Mivel elhagytátok az Urat, Ő is elhagyott benneteket
23. vasárnap: ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
Jób 38,1.8-11; Zs 106,23-31; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41
Ezt mondtam: eddig jöhetsz, tovább nem
24. hétfő: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (főünnep)
Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80
Már anyám méhében szolgájának teremtett az Úr
25. kedd
(Aquitániai Szent Prosper, Vercelli Szent Vilmos)
2Kir 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Zs 47; Mt 7,6.12-14
Urunk Istenünk szabadíts meg bennünket az ellenség kezétől
26. szerda
(Alexandriai Szent Cirill, Szent János és Pál)
2Kir 22,8-13; 23,1-3; Zs 118,33-40; Mt 7,15-20
Megfogadták, hogy az Urat követik, és teljesítik a szövetség igéit
27. csütörtök: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY (ünnep)
Bölcs 10,10-14; Zs 111; Mt 22,34-40
Kemény viadalban neki juttatta a győzelmet az Úr
28. péntek: SZENT IRÉNEUSZ
2Kir 25,1-12; Zs 136; Mt 8,1-4
Lerombolta Jeruzsálem falait, a népet pedig fogságba hurcolta
29. szombat: SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK (főünnep)
ApCsel 12,1-11; Zs 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Most már tudom: az Úr elküldte angyalát, hogy kiszabadítson
30. vasárnap: ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
(A római egyház első szent vértanúi)
Bölcs 1,13-15; 2,23-25; Zs 29; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43
A halál a sátán irigységéből jött a világba