2024. április

1. hétfő
ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt 28,8-15
Jézust feltámasztotta Isten, aminek mi tanúi vagyunk
2. kedd
(Paolai Szent Ferenc)
ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 20,11-18
Jézust, akit keresztre feszítettek, Krisztussá tette Isten
3. szerda
ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk 24,13-35
A názáreti Jézus nevében kelj föl, és járj!
4. csütörtök
(Szevillai Szent Izidor)
ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 24,35-48
Az élet fejedelmét megöltétek, Isten azonban föltámasztotta
5. péntek
(Ferrer Szent Vince)
ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 21,1-14
Nincsen üdvösség senki másban, mint Jézus Krisztusban
6. szombat
ApCsel 4,13-21; Zs 117; Mk 16,9-15
Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el, amit láttunk és hallottunk
7. vasárnap: HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
(Az isteni irgemasság vasárnapja)(De la Salle Szent János)
ApCsel 4,32-35; Zs 117; 1Jn 5,1-6; Jn 20,19-31
A hívők összessége szívében és lelkében egy volt
8. hétfő: URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (főünnep)
Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
9. kedd
ApCsel 4,32-37; Zs 92; Jn 3,7-15
Nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról
10. szerda
(Szent Ezekiel)
ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 3,16-21
Hirdessétek a népnek az erről az életről szóló tanítást!
11. csütörtök
(Szent Szaniszló)
ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 3,31-36
Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akinek mi tanúi vagyunk
12. péntek
(Szent I.Gyula)
ApCsel 5,34-42; Zs 26; Jn 6,1-15
Örömmel távoztak, mert méltók voltak gyalázatot szenvedni Érte
13. szombat
(Szent I.Márton)
ApCsel 6,1-7; Zs 32; Jn 6,16-21
Kiválasztották azokat, akik telve voltak Lélekkel és bölcsességgel
14. vasárnap: HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
(Szent Tibor)
ApCsel 3,13-15.17-19; Zs 4; 1Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48
Isten megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok
15. hétfő
ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30; Jn 6,22-29
Isten nagy csodákat és jeleket tett a nép között
16. kedd
(Soubirous Szent Mária Bernadett, Szent Labre Benedek)
ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 30; Jn 6,30-35
Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!
17. szerda
ApCsel 8,1-8; Zs 65; Jn 6,35-40
Elmentek, és hirdették Isten igéjét
18. csütörtök
ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn 6,44-51
Ha teljes szívedből hiszel, megkeresztelkedhetsz
19. péntek
ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 6,52-59
Választott eszközöm ő, hogy nevemet a népek elé vigye
20. szombat
ApCsel 9,31-42; Zs 115; Jn 6,60-69
Az egyház a Szentlélek vigaszával telt el
21. vasárnap: HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
(Szent Anzelm)
ApCsel 4,8-12; Zs 117; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18
A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett
22. hétfő
ApCsel 11,1-18; Zs 41-42; Jn 10,1-10
A pogányoknak is megadta az Isten a megtérést az életre
23. kedd: SZENT ADALBERT
ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn 10,22-30
Az Úr volt velük, ezért sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz
24. szerda
(Szent György, Sigmaringeni Szent Fidél)
ApCsel 12,24 - 13,5a; Zs 66; Jn 12,44-50
Az Úr igéje növekedett és terjedt
25. csütörtök: SZENT MÁRK EVANGÉLISTA (ünnep)
(Szent Ervin)
1Pét 5,5b-14; Zs 88,2-17; Mk 16,15-20
Köszönt titeket Márk, az én fiam
26. péntek
(Szent Anaklét, Szent Radbert)
ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 14,1-6
Ígéretét teljesítette Isten, amikor feltámasztotta Jézust
27. szombat
(Szent Zita)
ApCsel 13,44-52; Zs 97; Jn 14,7-14
Az Úr igéje elterjedt az egész vidéken
28. vasárnap: HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
(Chanel Szent Péter, Szent Teodóra, Grignon Szent Lajos)
ApCsel 9,26-31; Zs 21,26-32; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8
Saul látta az Urat az úton, és beszélt vele
29. hétfő: SZIÉNAI SZENT KATALIN Európa társvédőszentje (ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 102; Mt 11,25-30
Ha világosságban élünk, akkor közösségben vagyunk egymással
30. kedd
(Szent V.Piusz, Takashi Nagai)
ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 14,27-31a
Sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába