2009. június

1. hétfő: SZENT JUSZTINUSZ
Tób 1,3; 2,1-8a; Zs 111; Mk 12,1-12
Tóbiás jobban félte az Istent, mint a királyt
2. kedd
(Szent Marcellinusz és Péter)
Tób 2,9-14; Zs 111; Mk 12,13-17
Tóbiás nem fakadt ki az Isten ellen, mikor a vakság sújtotta
3. szerda: LWANGA SZENT KÁROLY ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
Tób 3,1-11a.16-17a; Zs 24; Mk 12,18-27
Mindkét könyörgés meghallgatásra talált Isten színe előtt
4. csütörtök
(Szent Quirinusz-Kerény, Caracciolo Szent Ferenc)
Tób 6,10-11a; 7,1.9-17. 8,4-10; Zs 127; Mk 12,28b-34
Ábrahám Istene kössön össze benneteket, és teljesítse áldását rajtatok
5. péntek: SZENT BONIFÁC
Tób 11,5-17; Zs 145; Mk 12,35-37
Megfenyített az Isten, de meg is könyörül rajtam
6. szombat
(Szent Norbert, Szent Kolos)
Tób 12,1.5-15.20; Tób 13,2-8; Mk 12,38-44
Áldjátok az Istent, és hirdessétek minden csodatettét
7. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)
MTörv 4,32-34.39-40; Zs 32; Róm 8,14-17; Mt 28,16-20
Az Úr az Isten a mennyben és a földön, nincs más
8. hétfő
(Prágai Szent Ágnes, Szent Medárd)
2Kor 1,1-7; Zs 33; Mt 5,1-12
Isten vigasztal meg minket, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat
9. kedd
(Szent Efrém, Szent Primusz és Feliciánusz)
2Kor 1,18-22; Zs 118,129-135; Mt 5,13-16
Isten pecsétjével eljegyzett, és a Lélek zálogát adta szívünkbe
10. szerda
2Kor 3,4-11; Zs 98; Mt 5,17-19
Az Újszövetség szolgái lettünk: nem a betűé, hanem a Léleké
11. csütörtök: ÚRNAPJA
Kiv 24,3-8; Zs 115; Zsid 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26
Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött
12. péntek
2Kor4,7-15; Zs 115; Mt 5,27-32
Aki az Úr Jézust föltámasztotta, Jézussal minket is föltámaszt
13. szombat: PÁDUAI SZENT ANTAL
2Kor 5,14-21; Zs 102; Mt 5,33-37
Ne magunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadt
14. vasárnap: Évköz 11 Vasárnap
Ez 17, 22-24; 2 Kor 5, 6-10; Mk 4, 26-34
(Szent Elizeus)
15. hétfő: ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN
2Kor 6,1-10; Zs 97; Mt 5,38-42
Mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája
16. kedd
2Kor 8,1-9; Zs 145; Mt 5,43-48
Krisztus értünk szegénnyé lett, hogy általa meggazdagodjunk
17. szerda
2Kor 9,6-11; Zs 111; Mt 6,1-6.16-18
Isten a jókedvű adakozót szereti
18. csütörtök
2Kor 11,1-11; Zs 110; Mt 6,7-15
Isten evangéliumát ingyen hirdettem köztetek
19. péntek: JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep)
(Szent Romuáld apát, Szent Gyárfás és Protáz)
Oz 11,1.3-4.8c-9; Iz 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; Jn 19,31-37
Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom
20. szombat
(Szűz Mária Szíve)
2Kor 12,1-10; Zs 33; Mt 6,24-34
Örömest dicsekszem gyöngeségeimmel
21. vasárnap: ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
(GONZÁGA SZENT ALAJOS)
Jób 38,1.8-11; Zs 106,23-31; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41
Ezt mondtam: eddig jöhetsz, tovább nem
22. hétfő
(Nolai Szent Paulinusz, Fisher Szent János és Morus Szent Tamás)
Ter 12,1-9; Zs 32; Mt 7,1-5
Ábrahám elment, ahogyan az Úr mondta neki
23. kedd
Ter 13,2.5-18; Zs 14; Mt 7,6.12-14
Ne legyen viszály köztem és közted, hiszen rokonok vagyunk
24. szerda: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (főünnep)
Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80
Már anyám méhében szolgájának teremtett az Úr
25. csütörtök
(Aquitániai Szent Prosper, Vercelli Szent Vilmos, Szent Dorottya)
Ter 16,1-12.15-16; Zs 105,1-5; Mt 7,21-29
Nevezd fiad Izmaelnek, mert Isten meghallgatott szükségedben
26. péntek
(Alexandriai Szent Cirill, Szent János és Pál)
Ter 17,1.9-10.15-22; Zs 127; Mt 8,1-4
Tartsd meg szövetségemet, nemzedékről nemzedékre
27. szombat: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY (ünnep)
Bölcs 10,10-14; Zs 111; Mt 22,34-40
Kemény viadalban neki juttatta a győzelmet az Úr
28. vasárnap: ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
(SZENT IRÉNEUSZ)
Bölcs 1,13-15; 2,23-25; Zs 29; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43
A halál a sátán irigységéből jött a világba
29. hétfő: SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK (főünnep)
ApCsel 12,1-11; Zs 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Most már tudom: az Úr elküldte angyalát, hogy kiszabadítson
30. kedd
(A római egyház első szent vértanúi)
Ter 19,15-29; Zs 25; Mt 8,23-27
Ne tekints hátra, ne állj meg sehol, hanem menekülj, nehogy elpusztulj!