2008. június

1. vasárnap: ÉVKÖZI 9. VASÁRNAP
MTörv 11,18.26-28; Zs 30; Róm 3,21-25a.28; Mt 7,21-27
Én ma áldást és átkot adok elétek
2. hétfő
2Pét 1,2-7; Zs 90; Mk 12,1-12
Krisztus meghívott, hogy az isteni természet részeseivé legyetek
3. kedd: LWANGA SZENT KÁROLY ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
2Pét 3,12-15a.17-18; Zs 89; Mk 12,13-17
Mi új égre és új földre várunk, mely az igazság otthona
4. szerda
2Tim 1,1-3.6-12; Zs 122; Mk 12,18-27
Ne szégyelld az Urunk mellett szóló tanúságtételt
5. csütörtök: SZENT BONIFÁC
2Tim 2,8-15; Zs 24; Mk 12,28b-34
Ha Vele halunk, Vele is fogunk élni
6. péntek
2Tim 3,10-17; Zs 118,157-168; Mk 12,35-37
Mindaz, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban, üldözést szenved
7. szombat
2Tim 4,1-8; Zs 70; Mk 12,38-44
Lásd el az igehirdető munkáját, teljesítsd szolgálatodat
8. vasárnap: ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP
Oz 6,3-6; Zs 49; Róm 4,18-25; Mt 9,9-13
Szeretetet kívánok, és nem áldozatot
9. hétfő
1Kir 17,1-6; Zs 120; Mt 5,1-12
Illés az Úr igéje szerint járt el
10. kedd
1Kir 17,7-16; Zs 4; Mt 5,13-16
Az asszony elment, és Illés szava szerint járt el
11. szerda: SZENT BARNABÁS APOSTOL
ApCsel 11,21b-26; 13,1-3; Zs 97; Mt 10,7-13
Barnabás derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel
12. csütörtök
1Kir 18,41-46; Zs 64; Mt 5,20-26
Az Úr keze Illéssel volt
13. péntek: PÁDUAI SZENT ANTAL
1Kir 19,9a.11-16; Zs 26; Mt 5,27-32
Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé
14. szombat
1Kir 19,19-21; Zs 15; Mt 5,33-37
Elizeus követte Illést, és szolgálatába állt
15. vasárnap: ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
Kiv 19,2-6a; Zs 99; Róm 5,6-11; Mt 9,36 - 10,8
Ti lesztek az én tulajdonom: papok királysága és szent nép lesztek
16. hétfő:
1Kir 21,1-16; Zs 5; Mt 5,38-42
Agyonkövezték Nábótot, és meghalt
17. kedd
1Kir 21,17-29; Zs 50; Mt 5,43-48
Ákáb megszaggatta ruháját, böjtölt, és csöndesen járt-kelt
18. szerda
2Kir 2,1.6-14; Zs 30; Mt 6,1-6.16-18
Illés tüzes harci kocsin, forgószélben fölment az égbe
19. csütörtök
Sir 48,1-14; Zs 96; Mt 6,7-15
Illést elragadta a vihar, de szellemét megkapta Elizeus
20. péntek:
2Kir 11,1-4.9-18.20; Zs 131; Mt 6,19-23
Szövetséget kötött az Úr a király és a nép között
21. szombat: GONZÁGA SZENT ALAJOS
2Krón 24,17-25; Zs 88,4-34; Mt 6,24-34
Mivel elhagytátok az Urat, ő is elhagyott benneteket
22. vasárnap: ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
Jer 20,10-13; Zs 68,8-35; Róm 5,12-15; Mt 10,26-33
Kiragadja az Úr a szegény ember életét a gonoszok hatalmából
23. hétfő
2Kir 17,5-8.13-15a.18; Zs 59; Mt 7,1-5
Megvetették az Úr rendelkezéseit, szövetségét és intelmeit
24. kedd: KERESZTELő SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (főünnep)
Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80
Már anyám méhében szolgájának teremtett az Úr
25. szerda
2Kir 22,8-13; 23,1-3; Zs 118,33-40; Mt 7,15-20
Megfogadták, hogy az Urat követik, és teljesítik a szövetség igéit
26. csütörtök
2Kir 24,8-17; Zs 78; Mt 7,21-29
Azt tette, amit rossznak lát az Úr, ezért megbüntette őt
27. péntek: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY (ünnep)
Bölcs 10,10-14; Zs 111; Mt 22,34-40
Kemény viadalban neki juttatta a győzelmet az Úr
28. szombat: SZENT IRÉNEUSZ
Siral 2,2.10-14.18-19; Zs 73; Mt 8,5-17
Szemem könnybe borult, bensőm háborog, a földre roskadtam
29. vasárnap: SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK (főünnep)
ApCsel 12,1-11; Zs 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Most már tudom: az Úr elküldte angyalát, hogy kiszabadítson
30. hétfő
Ám 2,6-10.13-16; Zs 49; Mt 8,18-22
Megingatom alattatok a földet, ahogyan meginog a szekér