2008. május

1. csütörtök
ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 16,16-20
Pál bizonyságot tett arról, hogy Jézus a Krisztus
2. péntek: SZENT ATANÁZ
ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 16,20-23a
Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok
3. szombat: SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK (ünnep)
1Kor 15,1-8; Zs 18A; Jn 14,6-14
A feltámadt Krisztus megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak
4. vasárnap: Húsvét Hetedik Vasárnapja
ApCsel 1,1-11 Ef 1,17-23 Mt 28,16-20
Jézus úgy jön el ismét, ahogyan szemetek láttára mennybe száll
5. hétfő
ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?
6. kedd
ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a
Feladatom: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetése
7. szerda
ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-36; Jn 17,11b-19
Az Úrnak ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket
8. csütörtök
ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26
Tanúságot kell tenned Rómában is az Úrról
9. péntek
ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 21,15-19
A meghalt Jézusról Pál azt állította, hogy él!
10. szombat
ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10; Jn 21,20-25
Pál hirdette Isten országát, és teljes bátorsággal tanított
11. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Megteltek mind Szentlélekkel
12. hétfő
Jak 1,1-11; Zs 118,67-76; Mk 8,11-13
Hitetek próbája állhatatosságot eredményez
13. kedd, Fatimai Szűzanya
Jak 1,12-18; Zs 93; Mk 8,14-21
A világosság Atyjától csak jó adomány származik
14. szerda
Jak 1,19-27; Zs 14; Mk 8,22-26
Legyetek megvalósítói az igének, ne csak hallgatói!
15. csütörtök
Jak 2,1-9; Zs 33; Mk 8,27-33
Ha hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók!
16. péntek
Jak 2,14-24.26; Zs 111; Mk 8,34 - 9,1
Amint a test lélek nélkül holt, úgy a hit is holt tettek nélkül
17. szombat
Jak 3,1-10; Zs 11; Mk 9,2-13
Ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember
18. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)
Kiv 34,4b-6.8-9; Dán 3,52-56; 2Kor 13,11-13; Jn 3,16-18
Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten
19. hétfő
Jak 3,13-18; Zs 18B; Mk 9,14-29
Ki bölcs és értelmes közöttetek: mutassa meg magatartásával!
20. kedd: Sziénai szent Bernardin
Jak 4,1-10; Zs 54,7-23; Mk 9,30-37
Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok!
21. szerda
Jak 4,13-17; Zs 48; Mk 9,38-40
Aki tudna jót tenni, és nem teszi, az vétkezik
22. csütörtök
Jak 5,1-6; Zs 48; Mk 9,41-50
A visszatartott munkabér az égre kiált, és az Úrhoz jut
23. péntek:
Jak 5,9-12; Zs 102; Mk 10,1-12
Irgalmas az Úr és könyörületes
24. szombat: SZűZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE
Jak 5,13-20; Zs 140; Mk 10,13-16
Sokat tehet az igaz odaadó könyörgése
25. vasárnap: 8 évközi vasárnap
Iz 49,14-14  1Kor 4,1-5 Mt 6,24-14
Mannával táplált az Úr, amelyet nem ismertél
26. hétfő
1Pét 1,3-9; Zs 110; Mk 10,17-27
Jézus Krisztus élő reménységre szült újjá minket
27. kedd
1Pét 1,10-16; Zs 97; Mk 10,28-31
A titeket meghívó Szenthez méltóan magatok is váljatok szentté
28. szerda
1Pét 1,18-25; Zs 147; Mk 10,32-45
Hitetek egyben Istenbe vetett remény is legyen
29. csütörtök
1Pét 2,2-5.9-12; Zs 99; Mk 10,46-52
Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be
30. péntek: JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep)
MTörv 7,6-11; Zs 102; 1Jn 4,7-16; Mt 11,25-30
Szeret benneteket az Úr, és megtartja esküjét
31. szombat
Júd 17.20b-25; Zs 62; Mk 11,27-33
Tartsatok ki Isten szeretetében, és várjátok Urunk irgalmasságát