Sziénai szent Bernardin

 

Jn. 14,12-17

 

            „Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe”

Sziénai szent Bernardin életében valóra vált Jézusi szavak. Nagyhatású népszónok volt. Prédikációinak Jézus nevének tisztelete volt a témája. Táblára íratta Jézus nevének monogramját, és körbe hordozta. Így terjedt el az ismerős IHS. Veronában a ferences kolostor és templom  Sziénai szent Bernardin tiszteletére épült, a szent prédikációink emlékére. Mindenhol ott látható a jelvénye, Jézus nevének a monogramja.

„Bármit kértek az én nevemben megteszem nektek.”

Szent Bernardin ennek az evangéliumi résznek a bűvkörében élt. Fennmaradt predikációi erről szólnak.

Ebbe is Szent Ferenc hű követőjének bizonyult, akiről azt írja szent Bonaventúra:

„Midőn Jézus nevét kiejtette, vagy hallotta, vidámság ömlött el keblén, s külsejében is egészen megváltozott, mintha mézet ízlelt volna, vagy szép zenét hallott volna.”

Celánói Tamás is hasonlókat ír szent Ferencről: Hányszor történt, hogy amikor asztalhoz ülve Jézus nevét hallotta, említette, vagy csak reá gondolt is, megfeledkezett az evésről. Nézvén nem látott és hallván nem hallott. Sőt gyakran, midőn úton volt és Jézusról elmélkedett, vagy énekelt, megfeledkezett útjáról, és a teremtményekhez fordult, felszólítva őket Jézus dicséretére. 1 Cel 115

Sokkmindent szeretnénk megoldani, naponta több mindennel küszködünk, azonban nem fejthetjük el, hogy nem cselekedhetünk kizárólag a magunk nevében, nem elégséges az emberi okosság, az emberi erőfeszítés, csak Jézus nevében van megoldás, az ő nevében van üdvösség.

Így Jézus nevében kell elkezdenünk napi tevékenységünket. Rá kell irányulni egész napunknak, és Ő vele kell befejeznünk. Ez ad keretet egy igazi keresztény-, Krisztus-követő életnek.

Sziénai szent Bernardin a mai napon nekünk is felmutatja Jézus nevének monogramját,  előttünk áll szent Ferenc ragyogó példája, aki utjain Jézusról elmélkedett. Most rajtunk a sor, hogy eldöntsük, mi kinek a nevében akarunk járni, kelni, élni és meghalni.