ALEXANDRIAI SZENT ATANÁZ


Atanáz 295 körül Alexandriában született keresztény szülőktől.
Gyermekként még megélte Diocletianus borzalmas keresztényüldözését. Élete az igaz hit védelmében telt. Püspökségének 46 évéből húszat száműzetésben töltött Összesen öt alkalommal volt száműzetésben. Kortársai csodálták tetteinek szilárdságáért és határozottságáért. Legfőként az eretnekekkel küzdött, a hit tisztaságának védelmében. Könyveket irt, prédikált és élete jó példájával védte a hitet.
A szentek, hitvallók az Úr Jézussal való közösségből merítettek erőt. Számunkra is elérhető az Úr Jézus által felkínált lelki táplálék és erőforrás. Merítenünk kell az általa felkínált tiszta forrásból, a vele való közösségből. Szükségünk is van rá, mert a mai időkben nekünk  kell, hogy az igaz hit, a keresztény helyes magatartás megvallóivá lennünk.
Jelenleg nem az erőszakos üldözés, hanem a közömbösség, a lanyhaság, vagy épp a ravasz fondorlat teszi próbára a meggyőződésünket. Ma a mi erőfeszítésünkön és kitartásunkon, valamint megbocsátó, szerető magatartásunkon múlik, hogy mások milyennek ismerik meg a keresztény életformát. Legyünk Krisztus hiteles tanúivá.