2024. január

1. hétfő: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (főünnep)
Szám 6,22-27; Zs 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg bennünket!
2. kedd: NAGY SZENT VAZUL ÉS NAZIANZI SZENT GERGELY
1Jn 2,22-28; Zs 97; Jn 1,19-28
Amit kezdettől fogva hallottunk, az maradjon meg bennünk
3. szerda
(Szent Genovéva)
1Jn 2,29 - 3,6; Zs 97; Jn 1,29-34
Milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya!
4. csütörtök
(Folignoi Szent Angéla)
1Jn 3,7-10; Zs 97; Jn 1,35-42
Azért jelent meg az Isten Fia, hogy lerontsa a bűnt
5. péntek
1Jn 3,11-21; Zs 99; Jn 1,43-51
Átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket
6. szombat: VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE
(A napkeleti bölcsek: Gáspár, Menyhért, Boldizsár)
Iz 60,1-6; Zs 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Az Úr dicsősége ragyogott rád
7. vasárnap: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (ünnep)
(Penyafordi Szent Rajmund)
Iz 55,1-11; Zs 12; 1Jn 5,1-9; Mk 1,6b-11
Tanúvá teszem őt a népek között
8. hétfő
(Szent Szeverin)
1Sám 1,1-8; Zs 115; Mk 1,14-20
Anna el volt keseredve, mivel az Úr bezárta a méhét
9. kedd
1Sám 1,9-20; 1Sám 2,1-8; Mk 1,21-28
Szívem ujjong az Úrban, erővel tölt el Istenem
10. szerda
(Nysszai Szent Gergely)
1Sám 3,1-10; Zs 39; Mk 1,29-39
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!
11. csütörtök
1Sám 4,1-11; Zs 43; Mk 1,40-45
Jöjjön közénk az Úr ládája, és szabadítson meg minket!
12. péntek
1Sám 8,4-7.10-22a; Zs 88,16-19; Mk 2,1-12
Az Urat vetették meg, hogy ne legyen a királyuk
13. szombat
(Szent Hiláriusz)
1Sám 9,1-4.17-19; 10,1a; Zs 20; Mk 2,13-17
Ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen
14. vasárnap: ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
(Nolai Szent Félix, Orseolo Szent Péter)
1Sám 3,3b-10; Zs 39; 1Kor 6,13c-15a.17-20; Jn 1,35-42
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád
15. hétfő
(Remete Szent Pál, Szent Maurusz és Placidusz)
1Sám 15,16-23; Zs 49; Mk 2,18-22
Többet ér az engedelmesség az áldozatnál
16. kedd
(Szent Marcellusz)
1Sám 16,1-13; Zs 88,20-28; Mk 2,23-28
Sámuel felkente Dávidot, akire az Úr Lelke szállt
17. szerda: SZENT ANTAL APÁT
1Sám 17,32-33.37.40-51; Zs 143; Mk 3,1-6
Én a seregek Urának a nevében megyek ellened
18. csütörtök: ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT (ünnep)
(Szent Piroska)
2Kor 10,17 - 11,2; Zs 44; Mt 25,1-13
Jön a Vőlegény, menjetek ki elébe!
19. péntek
1Sám 24,3-21; Zs 56; Mk 3,13-19
Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem!
20. szombat
(Szent Fábián és Sebestyén, Boldog Özséb)
2Sám 1,1-4.11-12.19.23-27; Zs 79; Mk 3,20-21
Elszorul a szívem, testvérem, Jonatán, oly kedves voltál nekem!
21. vasárnap: ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
(Isten Igéjének vasárnapja)(Szent Ágnes, Szent Meinrád)
Jón 3,1-5.10; Zs 24; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
Ninive fiai megtértek a rossz útról
22. hétfő
(Szent Vince, Boldog Batthyány Strattmann László)
2Sám 5,1-7.10; Zs 88,20-26; Mk 3,22-30
Dávid egyre jobban növekedett, mert vele volt az Úr
23. kedd
(Suso Szent Henrik, Szent Ildefonz)
2Sám 6,12b-15.17-19; Zs 23; Mk 3,31-35
Dávid és a nép örvendezve vitte az Isten ládáját
24. szerda: SZALÉZI SZENT FERENC
2Sám 7,4-17; Zs 88,4-30; Mk 4,1-20
Házad és királyságod örökre megmarad
25. csütörtök: SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (ünnep)
ApCsel 22,3-16 vagy 9,1-22 Zs 116 Mk 16,15-18
Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd akaratát
26. péntek: SZENT TIMÓTEUS ÉS SZENT TITUSZ
(Szent Róbert, Alberik és István)
2Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-5 Zs 95 Lk 10,1-9
Szítsd föl magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által benned van
27. szombat
(Merici Szent Angéla)
2Sám 12,1-7a.10-17; Zs 50; Mk 4,35-41
Vétkeztem az Úr ellen!
28. vasárnap: ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
(Aquinói Szent Tamás)
MTörv 18,15-20; Zs 94; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
Prófétát támaszt az Úr, és igéit a szájába adja
29. hétfő
(Szent Valériusz)
2Sám 15,13-14.30; 16,5-13a; Zs 3; Mk 5,1-20
Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr!
30. kedd
(Ward Mária)
2Sám 18,9-10.14b.24-25a.30 - 19,3; Zs 85; Mk 5,21-43
Fiam, Absalom, bárcsak én haltam volna meg helyetted!
31. szerda: BOSCO SZENT JÁNOS
2Sám 24,2.9-17; Zs 31; Mk 6,1-6
Nagyot vétettem, ezért bocsásd meg, Uram, szolgád bűnét!

https://igenaptar.osb.hu/202401.html
                    A többi hónap

Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/predikaciok.htm