2021. június

1. kedd: SZENT JUSZTINUSZ
Tób 2,9-14; Zs 111; Mk 12,13-17
Tóbiás nem fakadt ki az Isten ellen, mikor a vakság sújtotta
2. szerda
(Szent Marcellinusz és Péter)
Tób 3,1-11a.16-17a; Zs 24; Mk 12,18-27
Mindkét könyörgés meghallgatásra talált Isten színe előtt
3. csütörtök:
ÚRNAPJA (főünnep)
(Szent Norbert, Szent Kolos)
Kiv 24,3-8; Zs 115; Zsid 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26
Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött
LWANGA SZENT KÁROLY ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
Tób 6,10-11a; 7,1.9-17. 8,4-10; Zs 127; Mk 12,28b-34
Ábrahám Istene kössön össze benneteket, és teljesítse áldását rajtatok
4. péntek
(Szent Quirinusz-Kerény, Caracciolo Szent Ferenc)
Tób 11,5-17; Zs 145; Mk 12,35-37
Megfenyített az Isten, de meg is könyörül rajtam
5. szombat: SZENT BONIFÁC
Tób 12,1.5-15.20; Tób 13,2-8; Mk 12,38-44
Áldjátok az Istent, és hirdessétek minden csodatettét
6. vasárnap:  ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP
Ter 3,9-15   1Sám 2 2Kor 4,13-5,1     Mk 3,20-35
7. hétfő
2Kor 1,1-7; Zs 33; Mt 5,1-12
Isten vigasztal meg minket, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat

 • 8. kedd
  (Prágai Szent Ágnes, Szent Medárd, Boldog Sándor István)
  2Kor 1,18-22; Zs 118,129-135; Mt 5,13-16
  Isten pecsétjével eljegyzett, és a Lélek zálogát adta szívünkbe
  9. szerda
  (Szent Efrém, Szent Primusz és Feliciánusz)
  2Kor 3,4-11; Zs 98; Mt 5,17-19
  Az Újszövetség szolgái lettünk: nem a betűé, hanem a Léleké
  10. csütörtök
  2Kor 3,15 - 4,1.3-6; Zs 84; Mt 5,20-26
  Isten világosságot támasztott a mi szívünkbe is
  11. péntek: JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep)
  (Szent Barnabás apostol)
  Oz 11,1.3-4.8c-9; Iz 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; Jn 19,31-37
  Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom
  12. szombat
  (Szűz Mária Szíve)
  2Kor 5,14-21; Zs 102; Mt 5,33-37
  Ne magunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadt
  13. vasárnap: ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
  (Páduai Szent Antal)
  Ez 17,22-24; Zs 91; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34
  Az Úr teszi alacsonnyá a magas fát, és magassá az alacsonyt
 •          Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító
 • 14. hétfő
  (Szent Elizeus)
  2Kor 6,1-10; Zs 97; Mt 5,38-42
  Mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája
  15. kedd: ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN
  2Kor 8,1-9; Zs 145; Mt 5,43-48
  Krisztus értünk szegénnyé lett, hogy általa meggazdagodjunk
  16. szerda
  2Kor 9,6-11; Zs 111; Mt 6,1-6.16-18
  Isten a jókedvű adakozót szereti
  17. csütörtök
  2Kor 11,1-11; Zs 110; Mt 6,7-15
  Isten evangéliumát ingyen hirdettem köztetek
  18. péntek
  2Kor 11,18.21b-30; Zs 33; Mt 6,19-23
  Az összes egyházakért való gond terhel
  19. szombat
  (Szent Romuáld apát, Szent Gyárfás és Protáz)
  2Kor 12,1-10; Zs 33; Mt 6,24-34
  Örömest dicsekszem gyöngeségeimmel
  20. vasárnap: ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
  Jób 38,1.8-11; Zs 106,23-31; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41
  Ezt mondtam: eddig jöhetsz, tovább nem
  21. hétfő: GONZÁGA SZENT ALAJOS
  Ter 12,1-9; Zs 32; Mt 7,1-5
  Ábrahám elment, ahogyan az Úr mondta neki
  22. kedd
  (Nolai Szent Paulinusz, Fisher Szent János és Morus Szent Tamás)
  Ter 13,2.5-18; Zs 14; Mt 7,6.12-14
  Ne legyen viszály köztem és közted, hiszen rokonok vagyunk
  23. szerda
  Ter 15,1-12.17-18; Zs 104,1-9; Mt 7,15-20
  Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált
  24. csütörtök: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (főünnep)
  Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80
  Már anyám méhében szolgájának teremtett az Úr
  25. péntek
  (Aquitániai Szent Prosper, Vercelli Szent Vilmos, Szent Dorottya)
  Ter 17,1.9-10.15-22; Zs 127; Mt 8,1-4
  Tartsd meg szövetségemet, nemzedékről nemzedékre
  26. szombat
  (Alexandriai Szent Cirill, Szent János és Pál)
  Ter 18,1-15; Lk 1,46-55; Mt 8,5-17
  Van-e valami lehetetlen az Úr számára?
  27. vasárnap: ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
  (Szent László király)
  Bölcs 1,13-15; 2,23-25; Zs 29; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43
  A halál a sátán irigységéből jött a világba
  28. hétfő: SZENT IRÉNEUSZ
  Ter 18,16-33; Zs 102; Mt 8,18-22
  Vajon elpusztítod-e az igazat a bűnössel együtt?
  29. kedd: SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK (főünnep)
  ApCsel 12,1-11; Zs 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
  Most már tudom: az Úr elküldte angyalát, hogy kiszabadítson
  30. szerda
  (A római egyház első szent vértanúi)
  Ter 21,5.8-20; Zs 33; Mt 8,28-34
  Isten a fiúval volt, és az felnövekedett

 • Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/202106.html
 • Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/predikaciok.htm