2009. november

1. vasárnap: MINDENSZENTEK (főünnep)
(B. Romzsa Tódor)
Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ott állnak a trón és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve
2. hétfő: HALOTTAK NAPJA
(Szent Tóbiás)
Jób 19,1.23-27a vagy Róm 5,5-11 Zs 26 Jn 6,37-40
Ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent
3. kedd
(Porres Szent Márton, Szent Hubertusz, Szent Szilvia)
Róm 12,5-16a; Zs 130; Lk 14,15-24
Legyetek tüzes lelkületűek: az Úr az, akinek szolgáltok
4. szerda: BORROMEO SZENT KÁROLY
Róm13,8-10; Zs 111; Lk 14,25-33
A törvény tökéletes teljesítése a szeretet
5. csütörtök: SZENT IMRE (ünnep)
(Szent Zakariás és Erzsébet)
Bölcs 4,7-17; Zs 118,1-16; Lk 12,35-40
Elragadta az Úr, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét
6. péntek
(Szent Lénárd, Szent Krisztina)
Róm15,14-21; Zs 97; Lk 16,1-8
Krisztus Jézus szolgájának kell lennem a pogányok között
7. szombat
(Szent Willibrord, Szent Engelbert)
Róm 16,3-9.16.22-27; Zs 144; Lk 16,9-15
Köszöntsétek szent csókkal egymást: Krisztus minden egyháza köszönt titeket
8. vasárnap: ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
(Szent Kolos, Szent Godfréd)
1Kir 17,10-16; Zs 145; Zsid 9,24-28; Mk 12,38-44
A lisztesfazék nem ürült ki az Úr ígérete szerint
9. hétfő: A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE (ünnep)
Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 3,9c-11 16-17 Zs 45 Jn 2, 13-22 Zs 45 Jn 2,13-22
Víz fakad a templom küszöbe alól: élni fog benne minden
10. kedd: NAGY SZENT LEÓ PÁPA
(Avellinoi Szent András)
Bölcs 2,23 - 3,9; Zs 33; Lk 17,7-10
Úgy látszott a balgák szemében, hogy meghaltak, de ők békességben vannak
11. szerda: SZENT MÁRTON
Bölcs 6,1-11; Zs 81; Lk 17,11-19
Bölcsességet tanuljatok, és el ne essetek
12. csütörtök: SZENT JOZAFÁT
(Studita Szent Teodor, Boldog Anasztáz-Asztrik)
Bölcs 7,22 - 8,1; Zs 118,89-91.130-135.175; Lk 17,20-25
A bölcsesség az örök világosság kisugárzása
13. péntek, Szent Didák, ferences
(Magyar szentek és boldogok, Kosztka Szent Szaniszló)
Bölcs 13,1-9; Zs 18,2-5; Lk 17,26-37
A teremtmények nagyságából, szépségéből meg lehet ismerni azok teremtőjét
14. szombat
(Szent Hypatiusz-Huba)
Bölcs 18,14-16; 19,6-9; Zs 104,2-3.36-43; Lk 18,1-8
Mindenható igéd az égből ott termett a pusztulásra szánt föld közepén
15. vasárnap: ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
(Nagy Szent Albert, Szent Lipót)
Dán 12,1-3; Zs 15; Zsid 10,11-14.18; Mk 13,24-32
Abban az időben megszabadul népéből mindenki
16. hétfő
(Skóciai Szent Margit, Szent Otmár)
1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Zs 118,53-61.134.150-158; Lk 18,35-43
Sokan nem akarták megszegni Isten szent törvényét
17. kedd
(Nagy Szent Gertrúd, Tours-i Szent Gergely, Szent Ányos, Szent Hilda)
2Mak 6,18-31; Zs 3; Lk 19,1-10
Példát mutatok arra, hogyan kell szent törvényekért bátran szép halált halni
18. szerda
(Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése, Szent Noé)
2 Mak 7,1.20-31; Zs 16; Lk 19,11-28
A világ Teremtője irgalmasságában vissza is adja nektek életeteket
19. csütörtök: ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET (ünnep)
(Szent Abdiás, Szent Geláz)
Péld 31,10-13.19-20.30-31 vagy 1Jn 3,14-18 Zs 33 Lk 6,27-38
Az istenfélő asszony dicséretet érdemel: tettei dicsérjék őt
20. péntek
(Szent Mechtild, Szent Ödön-Edward, Valois Szent Félix)
1Mak 4,36-37.52-59; 1Krón 29,10-12; Lk 19,45-48
Az egész nép mély hódolattal arcra borult, és magasztalta az Urat
21. szombat: SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA
1Mak 6,1-13; Zs 9,2-19; Lk 20,27-40
Visszagondolok azokra a gonoszságokra, amelyeket véghezvittem
22. vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY (főünnep)
(SZENT CECÍLIA)
Dán 7,13-14; Zs 92; Jel 1,5-8; Jn 18,33b-37
Hatalma örök hatalom, amely meg nem szűnik
23. hétfő
(Római Szent Kelemen, Szent Kolumbán)
Dán 1,1-6.8-20; Dán 3,52-56; Lk 21,1-4
Ezeknek az ifjaknak az Isten tudományt és jártasságot adott minden bölcsességben
24. kedd: DUNG-LAC SZENT ANDRÁS ÉS VIETNAMI VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Krizogonusz, Szent Flóra)
Dán 2,31-45; Dán3,57-61; Lk 21,5-11
Isten megmutatta a királynak azt, ami történni fog
25. szerda
(Alexandriai Szent Katalin)
Dán 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Dán 3,62-67; Lk 21,12-19
Ujjak jelentek meg: emberéhez hasonló kéz írt a falra
26. csütörtök
(Szent Szilveszter apát, Szent Konrád)
Dán 6,12-28; Dán 3,68-74; Lk 21,20-28
Az én Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját
27. péntek
(Szent Virgil)
Dán 7,2-14; Dán 3,75-81; Lk 21,29-33
Az ég felhőiben valaki jött, aki olyan volt, mint az emberfia
28. szombat
(Marchiai Szent Jakab)
Dán 7,15-27; Dán 3,82-87; Lk 21,34-36
A Felséges szentjeinek népéé lesz az ég alatt minden ország királyi uralma
29. vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA (C)
Jer 33,14-16; Zs 24; 1Tessz 3,12 - 4,2; Lk 21,25-28.34-36
Abban az időben kisarjasztom Dávid igaz sarjadékát
30. hétfő: SZENT ANDRÁS APOSTOL (ünnep)
Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 4,18-22
A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből