Szent András

 

 

Szent András meghívása előtt halász volt. Öccsével, Simon Péterrel dolgozott együtt. Ismerte a megélhetésért folytatott mindennapi küzdelmet, a természet elemeinek való kiszolgáltatottságot, és erős vágy élt benne az igaz Isten iránt. Keresztelő János tanítványaként az elsők között látta meg az Urat. Szent Pétert is András vezette Jézushoz.

Jó látni, hogy az általunk tisztelt nagy apostol, sok mindenben hozzánk hasonló élethelyzetben élt. A ma emberét is nagyon lefoglalja a megélhetésért folytatott küzdelem, hisz a gazdasági krízis világ méreteket öltött. Vagy épp a természet mostohasága késztett másokkal szemben nagyobb erőfeszítésre.

Szent András azonban azzal, hogy találkozott az Úr Jézussal megtalálta az értelmes élet lehetőségét, és ezzel nekünk is irányt mutat. Az evangélium azt az ünnepi pillanatot idézi, amikor Jézus megszólította Andrást és társait: „gyertek, kövessetek, én emberek halászává teszlek titeket” Életük meghatározó pillanatává vált ez az esemény, egész addig, míg képesek lettek Jézushoz hasonlóan az életüket is oda adni.

Nekünk is szükségünk van arra, hogy meghalljuk Jézus hívását, és engedelmeskedjünk annak a biztatásnak, hogy keresztény lelkülettel végezzük a feladatainkat. Egyben jó példával és szavainkkal a rá kell mutatnunk arra, hogy számunkra fontosak a vallásos értékek, a keresztény életforma.

Ma egyre többen küzdenek a szegénységgel, azonban a legszegényebb az, akinek Isten hiányzik, aki Isten kegyelmének hiányában szenved.

A szentektől, nagyon emberi módon leginkább csodákat várunk. Szent András a mai nap mély hitre, Istenhez való ragaszkodásra akar nevelni, és az lenne a legnagyobb csodája, ha még inkább növekednénk az Isten iránti szeretetben, egymás megbecsülésében, hogyha jobbakká lennénk.

Az Úr Jézus is mielőtt meggyógyította a betegeket hitet kért tőlük. A vakon születettől azt kérdezi hiszel-e az ember fiában. Az pedig visszakérdez - ki az Uram hinni akarok benne? A hit maga is tett, elsosorban önátadást, Istenre való ráhagyatkozást jelent és csak másodlagosan igaznak tartás. Az evangélium szerint a hit egy nyitottságot jelent Jézus iránt. Az ő tevékenysége, működése felé. Bekapcsolódást jelent abba az életformába, amit Ő kínál fel.

            Szent Andrást is ez jellemezte: őszinte és mély ragaszkodás az Úr Jézushoz. A hagyomány szerint keresztre feszítették, és még a keresztről is prédikált. Nekünk is Őt kínálja fel életünk Urául. Ugyanakkor közbenjáró imájáról biztosit, bennünket. Mi fizikailag nem halljuk Jézus hívását, ahogyan szent András és a többi apostol hallotta, mégis megtapasztalhatjuk az Ő erőt adó jelenlétét, a közös imában, a szentáldozásban a szívünkbe fogadhatjuk.

            Kérjük, szent András apostol közbenjáró segítségét, hogy egyéni és közösségi életünkben méltó gyümölcsöket hozzon ez az ünnep