2009. augusztus

1. szombat: LIGUORI SZENT ALFONZ
Lev 25,1.8-17; Zs 66; Mt 14,1-12
Az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá mindenki birtokához
2. vasárnap: Portiuncula
(Vercelli Szent Özséb)
Kiv 16,2-4.12-15; Zs 77,3-54; Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35
Én hullatok nektek kenyeret a mennyb?
3. hétfő
Szám 11,4b-15; Zs 80; Mt 14,13-21
Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem
4. kedd: VIANNEY SZENT JÁNOS
Szám 12,1-13; Zs 50; Mt 14,22-36
Mózesre az egész házam van bízva: szemt? szembe beszélek vele
5. szerda
(Szűz Mária római főtemploma - Havas Boldogasszony)
Szám 13,1-2a.25 - 14,1.26-29.34-35; Zs 105,6-23; Mt 15,21-28
Nem mentek be arra a földre, amelyet megígértem
6. csütörtök: URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14; Zs 96; 2Pét 1,16-19; Mk 9,2-10
Ruhája fehér volt mint a hó
7. péntek
(Szent II.Szixtusz és vértanútársai, Szent Kajetán, Szent Donát)
MTörv 4,32-40; Zs 76; Mt 16,24-28
Szerette az Úr atyáidat, azért hozott ki ő maga nagy erőel
8. szombat: SZENT DOMONKOS
MTörv 6,4-13; Zs 17,2-4.47-51; Mt 17,14-20
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedb?
9. vasárnap: ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
(KERESZTR? ELNEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA)
1Kir 19,4-8; Zs 33; Ef 4,30 - 5,2; Jn 6,41-51
Illés annak az ételnek az erejével ment Isten hegyéig
10. hétfő SZENT LŐINC (ünnep)
2Kor 9,6-10; Zs 111; Jn 12,24-26
Aki b?en vet, b?en is arat
11. kedd: SZENT KLÁRA
(Szent Zsuzsanna)
MTörv 31,1-8; MTörv 32,3-12; Mt 18,1-5.10.12-14
Maga az Úr megy el?ted, ?lesz veled
12. szerda: Chantal Szent Johanna Franciska
MTörv 34,1-12; Zs 65; Mt 18,15-20
Nem támadt Mózeshez hasonló próféta, akivel szemtől-szembe érintkezett az Úr
13. csütörtök: BOLDOG XI.INCE PÁPA
(Szent Ponciánusz és Hippolitusz, Berchmans Szent János)
Józs 3,7-10a.11.13-17; Zs 113A; Mt 18,21 - 19,1
Az Úr szövetségládája átmegy el?tetek a Jordánon
14. péntek: SZENT MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE
Józs 24,1-13; Zs 135; Mt 19,3-12
Kezetekbe adtam őket, és birtokba vettétek a földjüket
15. szombat: SZűZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE(NAGYBOLDOGASSZONY) (főünnep)
(Szent Tarzíciusz)
Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56
Az égen nagy jel t?t fel: egy asszony, kinek öltözete a nap
16. vasárnap: ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP
(Szent Rókus)
Péld 9,1-6; Zs 33; Ef 5,15-20; Jn 6,51-58
Egyétek kenyeremet, és igyatok a borból, melyet nektek elegyítettem
17. hétfő
Bír 2,11-19; Zs 105,34-44; Mt 19,16-22
Bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították ?et
18. kedd
(Szent Ilona, Szent Klaudia, Szent Rajnáld)
Bír 6,11-24a; Zs 84; Mt 19,23-30
Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt, én küldelek téged!
19. szerda: SZENT BERNÁT
(Eudes Szent János, Tolomei Szent Bernát)
Bír 9,6-15; Zs 20; Mt 20,1-16a
Királyt kívántatok, pedig Istenetek, az Úr a ti királyotok
20. csütörtök: SZENT ISTVÁN KIRÁLY (főünnep)
Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29
Eligazítalak az igazság útján, vezetlek az igazság ösvényein
21. péntek: SZENT X.PIUSZ PÁPA
Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Zs 145; Mt 22,34-40
Ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg
22. szombat: SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ
Rut 2,1-3.8-11; 4,13-17; Zs 127; Mt 23,1-12
Legyen az Úr életed megújítója, és gondvisel? öreg korodban
23. vasárnap: ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
(Limai Szent Róza, Benizzi Szent Fülöp)
Józs 24,1-2a.15-17.18b; Zs 33; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69
Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni!
24. hétfő SZENT BERTALAN APOSTOL (ünnep)
Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn 1,45-51
Az alapköveken a Bárány tizenkét apostolának neve volt
25. kedd
(Szent Lajos, Kalazanci Szent József)
1Tessz 2,1-8; Zs 138,1-6; Mt 23,23-26
Életünket is nektek akartuk adni
26. szerda
1Tessz 2,9-13; Zs 138,7-12; Mt 23,27-32
Éjjel-nappal dolgoztunk, s úgy hirdettük Isten evangéliumát
27. csütörtök: SZENT MÓNIKA
1Tessz 3,7-13; Zs 89; Mt 24,42-51
Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben
28. péntek: SZENT ÁGOSTON
1Tessz 4,1-8; Zs 96; Mt 25,1-13
Isten akarata az, hogy szentekké legyetek
29. szombat: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA
(Szent Szabina)
Jer 1,17-19; Zs 70,1-17; Mk 6,17-29
Meger?ített várossá, vasoszloppá és ércfallá teszlek téged
30. vasárnap: ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
(B. Ildefonso Schuster)
MTörv 4,1-2.6-8; Zs 14; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23
Hallgass azokra a rendelkezésekre, amelyekre tanítalak
31. hétfő
1Tessz 4,13-18; Zs 95; Lk 4,16-30
Isten azokat is, akik Jézusban hunytak el, Vele együtt feltámasztja