2009. július

1. szerda
(Szent Áron)
Ter 21,5.8-20; Zs 33; Mt 8,28-34
Isten a fiúval volt, és az felnövekedett
2. csütörtök: SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (ünnep)
Szof 3,14-18a vagy Róm 12,9-16b Iz 12,2-6 Lk 1,39-56
Ujjongjatok, mert nagy közöttetek Izrael Szentje
3. péntek: SZENT TAMÁS APOSTOL (ünnep)
Ef 2,19-22; Zs 116; Jn 20,24-29
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
4. szombat
(Portugáliai Szent Erzsébet, Szent Berta)
Ter 27,1-5.15-29; Zs 134; Mt 9,14-17
Hittel áldotta meg Izsák Jákobot és Ézsaut megjövendölve sorsukat
5. vasárnap: ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
(Zaccaria Szent Antal Mária, Athoszi Szent Atanáz)
Ez 2,2-5; Zs 122; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1-6
Ellenszegülő ház ez, de tudják meg: próféta van közöttük
6. hétfő
(Goretti Szent Mária, Szent Izaiás, Szent Dominika)
Ter 28,10-22a; Zs 90; Mt 9,18-26
Jákob látott egy létrát: Isten angyalai jártak azon fel és le
7. kedd
(Szent Willibald, Szent Jácint)
Ter 32,23-33; Zs 16; Mt 9,32-38
Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam
8. szerda
(Szent Aquila és Priszcilla, Szent Kilián)
Ter 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Zs 32; Mt 10,1-7
Testvérünkért bűnhődünk, mert láttuk az ő nyomorúságát, de nem hallgattunk rá
9. csütörtök
Ter 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Zs 104,16-21; Mt 10,7-15
Azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok
10. péntek
Ter 46,1-7.28-30; Zs 36; Mt 10,16-23
Most már meghalhatok, mert már megláttam arcodat
11. szombat: SZENT BENEDEK, Európa fővédőszentje (ünnep)
Péld 2,1-9; Zs 33; Mt 19,27-29
Nyisd meg füledet a bölcsességnek, és szívedet az okosságnak
12. vasárnap: ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
(Gualberti Szent János)
Ám 7,12-15; Zs 84; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13
Menj, és prófétálj népemnek!
13. hétfő
(Szent Henrik, Szent Sára)
Kiv 1,8-14.22; Zs 123; Mt 10,34 - 11,1
Kemény munkával keserítették az életüket
14. kedd
(Lellisi Szent Kamill)
Kiv 2,1-15a; Zs 68,3-34; Mt 11,20-24
Hittel rejtegették szülei az újszülött Mózest
15. szerda: SZENT BONAVENTURA
(Szent Vlagyimir-Elemér)
Kiv 3,1-6.9-12; Zs 102; Mt 11,25-27
Megjelent Mózesnek az Úr tűz lángjában egy csipkebokor közepéből
16. csütörtök
(Kármelhegyi Boldogasszony)
Kiv 3,13-20; Zs 104,1-27; Mt 11,28-30
Vagyok, aki vagyok: a Vagyok küldött engem hozzátok
17. péntek
(Szent Zoerárd(Szórád)-András és Benedek zoborhegyi remeték)
Kiv 11,10 - 12,14; Zs 115; Mt 12,1-8
Az Úr átvonul ezen az éjszakán
18. szombat: SZENT HEDVIG
(Szent Arnold)
Kiv 12,37-42; Zs 135; Mt 12,14-21
Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta népét Egyiptomból
19. vasárnap: ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
Jer 23,1-6; Zs 22; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34
Összegyűjtöm nyájam maradékát, és pásztorokat is adok melléjük
20. hétfő
(Antiochiai Szent Margit, Szent Illés, Szent Sámuel)
Kiv 14,5-18; Kiv 15,1-6; Mt 12,38-42
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg az Úr benneteket
21. kedd
(Brindisi Szent Lőrinc)
Kiv 14,21 - 15,1; Kiv 15,8-17; Mt 12,46-50
Izrael fiai szárazon mentek át a tenger közepén
22. szerda: SZENT MÁRIA MAGDOLNA
Én 3,1-4a vagy 2Kor 5,14-17 Zs 62 Jn 20,1-2.11-18
Megkeresem, akit lelkemből szeretek
23. csütörtök: SZENT BRIGITTA (ünnep)
(Szent Apollináris)
Jud 8,2-8 v; 1Tim 5,3-10; Zs 10,1-15; Mt,5,13-16
Senki sem mondott rá semmi rosszat, mert nagyon istenfélő volt
24. péntek: ÁRPÁDHÁZI SZENT KINGA
(Szent Krisztina)
Kiv 20,1-17; Zs 18B; Mt 13,18-23
A törvény Mózes által adatott
25. szombat: SZENT JAKAB APOSTOL (ünnep)
(Szent Kristóf)
2Kor 4,7-15; Zs 125; Mt 20,20-28
Életünk folyamán váltig halálra szánnak minket Jézusért
26. vasárnap: ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
(SZENT JOÁKIM ÉS SZENT ANNA, Magyar Mózes)
2Kir 4,42-44; Zs 144; Ef 4,1-6; Jn 6,1-15
Enni fognak, és még marad is
27. hétfő
Kiv 32,15-24.30-34; Zs 105,19-23; Mt 13,31-35
A nép nagy bűnt követett el, mégis bocsásd meg vétkét
28. kedd
(Szent I.Viktor, Szent I.Ince pápa)
Kiv 33,7-11; 34,5b-9.28; Zs 102; Mt 13,36-43
Az Úr szemtől-szembe beszélt Mózessel
29. szerda: SZENT MÁRTA, Mária és Lázár, az Úr vendéglátói
1Jn 4,7-16; Zs 33; Jn 11,19-27 vagy Lk 10,38-42
Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk
30. csütörtök
(Aranyszavú(Krizológ) Szent Péter)
Kiv 40,16-21.34-38; Zs 83; Mt 13,47-53
Beborította a felhő a bizonyság sátrát, és az Úr dicsősége betöltötte
31. péntek: LOYOLAI SZENT IGNÁC
Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Zs 80; Mt 13,54-58
Ezek az Úr ünnepei, amelyeket ki kell hirdetnetek