16. évközi vasárnap B

A pásztor képe gyakran visszatérő hasonlata a Szentírásnak. Az Ó-szövetségben a próféták előszeretettel használták, hisz ennek segítségével könnyűszerrel beszélhettek a vezetők jó-, vagy rossz tulajdonságairól.

Jeremiás próféta is ezt teszi az első olvasmányban. Elmarasztalja a nép pásztorait, akik veszni hagyják Isten nyáját, nem a nép javával, hanem a maguk hasznával törődnek. Ezért maga Isten fog gondoskodni övéiről, és olyan pásztorokat rendel, akik gondoskodni fognak a nyájról. Sőt a prófétai jövendölés olyan pásztorol szól, aki: „Királyként uralkodik majd, bölcsen kormányoz, s gondja lesz az országban a jogra és az igazságra. Az ô napjaiban megszabadul Juda, és biztonságban él Izrael. Ez lesz a neve, amelyen szólítják: Az Úr a mi igazságunk.''

Számunkra nyilvánvaló, hogy ez Jézusban teljesedett. Ennek bizonyítéka a mai evangélium. Az apostolok nagy lelkesedéssel tértek vissza missziós útjukról és „beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak.”  Most már valóban megérdemeltek egy kis pihenést, és mivel még mindig sokan tolongtak körülöttük Jézus egy elhagyatott helyre szerettek volna elvinni őket. Azonban ezt sokan megtudták és utánuk siettek.„ Amikor (Jézus) kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte ôket sok mindenre.”

A pásztor képe (hasonlata) a Jézus által alapított Egyházban tovább él. A papot, püspököt előbb diakónussá szentelik, ami nevében és feladatában is szolgálatot jelent. A püspöknél a pásztorbot nagyon kifejező szimbólum: a vége hegyes, ösztökének hívják. Ösztönöznie, biztatnia kell a szolgálatára bízott nyájat. Természetesen az egyház minden tagját, híveket is beleértve a szolgálat szelleme kell, hogy jellemezze. E nélkül nagyon távol kerülnénk a Jézus által megmutatott lelkülettől. Az evangéliumban azt olvastuk, hogy sokan tolongtak Jézus és az apostolok körül, annyira vonzónak találták a társaságukat, hogy szívesen keresték őket.  Nekünk is Jézushoz kell fordulnunk, tőle kell megtanulnunk a szolgálat lelkületét, hisz csak így maradhatunk meg az Ő közösségében, és másokat is csak így vezethetünk el hozzá, a jó Pásztorhoz.