2008. november

1. szombat: MINDENSZENTEK (főünnep)
Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ott állnak a trón és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve
2. vasárnap: HALOTTAK NAPJA (főünnep)
Jób 19,1.23-27a; Zs 26; Róm 5,5-11; Jn 6,37-40
Ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent
3. hétfő
Fil 2,1-4; Zs 130; Lk 14,12-14
Senki se keresse csak a maga javát, hanem a másét is!
4. kedd: BORROMEO SZENT KÁROLY
Fil 2,5-11; Zs 21; Lk 14,15-24
Megalázta magát Krisztus, ezért Isten fölmagasztalta őt
5. szerda: SZENT IMRE (ünnep)
Bölcs 4,7-17; Zs 118,1-16; Lk 12,35-40
Elragadta az Úr, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét
6. csütörtök
Fil 3,3-8a; Zs 104,2-7; Lk 15,1-10
Amit egykor előnyömnek tekintettem, azt Krisztusért akadálynak tartom
7. péntek
Fil 3,17 - 4,1; Zs 121; Lk 16,1-8
Várjuk az Üdvözítőt, Krisztust, aki átalakítja gyarló testünket
8. szombat
Fil 4,10-19; Zs 111; Lk 16,9-15
Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad
9. vasárnap: A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE (ünnep)
Ez 47,1-2.8-9.12; Zs 45; 1Kor 3,9c-11.16-17; Jn 2,13-22
Víz fakad a templom küszöbe alól: élni fog benne minden
10. hétfő: NAGY SZENT LEÓ PÁPA
Tit 1,1-9; Zs 23; Lk 17,1-6
Isten megbízottjának feddhetetlennek kell lennie
11. kedd: SZENT MÁRTON
Tit 2,1-8.11-14; Zs 36; Lk 17,7-10
Várjuk Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét
12. szerda: SZENT JOZAFÁT
Tit 3,1-7; Zs 22; Lk 17,11-19
Kegyelméből megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök életnek
13. csütörtök, Szent Didák, ferences
Filem 7-20; Zs 145; Lk 17,20-25
Fogadd el, nem mint rabszolgát, hanem mint szeretett testvért
14. péntek
2Jn 4-9; Zs 118,1-18; Lk 17,26-37
Abban, aki kitart a tanításban, él az Atya is és a Fiú is
15. szombat
3Jn 5-8; Zs 111; Lk 18,1-8
Fogadjuk be a testvéreket, hogy munkatársai legyünk az igazságnak
16. vasárnap: ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
Péld 31,10-13.19-20.30-31; Zs 127; 1Tessz 5,1-6; Mt 25,14-30
Az Urat félő asszony dicséretre méltó: dicsérjétek tetteiért minden helyen
17. hétfő
Jel 1,1-4; 2,1-5a; Zs 1; Lk 18,35-43
Az a kifogásom ellened, hogy elhagytad az első szeretetedet
18. kedd
Jel 3,1-6.14-22; Zs 14; Lk 19,1-10
Aki meghallja szavamat, és kinyitja az ajtót, azzal étkezem
19. szerda: ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET (ünnep)
Péld 31,10-13.19-20.30-31 vagy 1Jn 3,14-18 Zs 33 Lk 6,27-38
Az istenfélő asszony dicséretet érdemel: tettei dicsérjék őt
20. csütörtök
Jel 5,1-10; Zs 149; Lk 19,41-44
Megöltek, Uram, de véreddel népet váltottál meg Istennek
21. péntek: SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA
Jel 10,8-11; Zs 118,14-131; Lk 19,45-48
Vedd át a kibontott könyvtekercset az angyal kezéből
22. szombat: SZENT CECÍLIA
Jel 11,4-12; Zs 143; Lk 20,27-40
A két próféta holtteste a nagyváros utcáján fog heverni
23. vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY (főünnep)
Ez 34,11-12.15-17; Zs 22; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Én magam keresem meg juhaimat, és viselem gondjukat
24. hétfő: DUNG-LAC SZENT ANDRÁS ÉS VIETNAMI VÉRTANÚTÁRSAI
Jel 14,1-3.4b-5; Zs 23; Lk 21,1-4
ők a Bárány nyomában járnak, bárhová megy
25. kedd
Jel 14,14-19; Zs 95; Lk 21,5-11
Itt az aratás ideje, már érett a vetés a földön
26. szerda
Jel 15,1-4; Zs 97; Lk 21,12-19
Műveid csodálatosan nagyok, Uram, mindenható Isten!
27. csütörtök
Jel 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Zs 99; Lk 21,20-28
Boldogok a Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak!
28. péntek
Jel 20,1-4.11 - 21,2; Zs 83; Lk 21,29-33
Új eget és új földte láttam!
29. szombat
Jel 22,1-7; Zs 94; Lk 21,34-36
Nem szorulnak lámpafényre, mert az Úristen ragyog rájuk
30. vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA (B)
Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; Zs 79; 1Kor 1,3-9; Mk 13,33-37
Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk: kezed alkotása vagyunk mindannyian