2008. március

1. szombat
Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,9-14
Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!
2. vasárnap: NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
1Sám 16,1b.6-7.10-13a; Zs 22; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41
Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt, ami a szívben van
3. hétfő
Iz 65,17-21; Zs 29; Jn 4,43-54
Örvendjetek és vigadjatok mindörökké
4. kedd
Ez 47,1-9.12; Zs 45; Jn 5,1-3a.5-16
Élni fog minden a templomból fakadó patakban
5. szerda
Iz 49,8-15; Zs 144; Jn 5,17-30
Megőriz és megajándékoz az Úr a szabadulás napján
6. csütörtök
Kiv 32,7-14; Zs 105,19-23; Jn 5,31-47
Múljék el, Uram, izzó haragod, szánd meg népedet!
7. péntek
Bölcs 2,1a.12-22; Zs 33; Jn 7,1-2.10.25-30
Tegyük próbára az igazat, ítéljük gyalázatos halálra
8. szombat
Jer 11,18-20; Zs 7; Jn 7,40-53
Olyan voltam, mint a vágóhídra hurcolt gyanútlan bárány
9. vasárnap: NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
Ez 37,12-14; Zs 129; Róm 8,8-11; Jn 11,1-45
Lelkemet adom belétek, életre keltelek benneteket
10. hétfő
Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Zs 22; Jn 8,1-11
Szorongatás vesz körül, de Isten megmenti a benne bízókat
11. kedd
Szám 21,4-9; Zs 101; Jn 8,21-30
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
12. szerda
Dán 3,14-20.91-92.95; Dán 3,52-56; Jn 8,31-42
Isten elküldte angyalát, és megszabadította szolgáit
13. csütörtök
Ter 17,3-9; Zs 104,4-9; Jn 8,51-59
Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek
14. péntek
Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn 10,31-42
Kiragadja az Úr a szegény ember életét a gonoszok kezéből
15. szombat: SZENT JÓZSEF (főünnep)
2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs 88,2-29; Róm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját
16. vasárnap: VIRÁGVASÁRNAP
Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66
Nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg, mert az Úr megsegít
17. hétfő
Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11
Benned ajándékozom meg világosságommal a nemzeteket
18. kedd
Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-33.36-38
Szolgám vagy, hogy eljusson szabadításom a föld határáig
19. szerda
Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt 26,14-25
Az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban
20. csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK
Kiv 12,1-8.11-14; Zs 115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg!
21. péntek: NAGYPÉNTEK
Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42
A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze
22. szombat: NAGYSZOMBAT
 
23. vasárnap: HÚSVÉTVASÁRNAP
ApCsel 10,34a.37-43; Zs 117; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9
Jézust megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt
24. hétfő
ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt 28,8-15
Jézust feltámasztotta Isten, aminek mi tanúi vagyunk
25. kedd
ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 20,11-18
Jézust, akit keresztre feszítettek, Krisztussá tette Isten
26. szerda
ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk 24,13-35
A názáreti Jézus nevében kelj föl, és járj!
27. csütörtök
ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 24,35-48
Az élet fejedelmét megöltétek, Isten azonban föltámasztotta
28. péntek
ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 21,1-14
Nincsen üdvösség senki másban, mint Jézus Krisztusban
29. szombat
ApCsel 4,13-21; Zs 117; Mk 16,9-15
Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el, amit láttunk és hallottunk
30. vasárnap: HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA (Az Isteni irgalmasság vasárnapja)
ApCsel 2,42-47; Zs 117; 1Pét 1,3-9; Jn 20,19-31
Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében
31. hétfő: URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (főünnep)
Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38
Íme a szüz méhében fogan, és fiút szül