2009. február

1. vasárnap: ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
MTörv 18,15-20; Zs 94; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
Prófétát támaszt az Úr, és igéit a szájába adja
2. hétfő: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep)
Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18 Zs 23 Zsid 2,14-18 Lk 2,22-40
Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk
3. kedd
(Szent Balázs, Szent Anszgár-Oszkár)
Zsid 12,1-4; Zs 21; Mk 5,21-43
Állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát
4. szerda
(Szent Veronika, Szent Hrabanusz Maurusz, Korzini Szent András)
Zsid 12,4-7.11-15; Zs 102; Mk 6,1-6
Megfenyíti azt az Úr, akit szeret
5. csütörtök: SZENT ÁGOTA
(Szent Adél)
Zsid 12,18-19.21-24; Zs 47; Mk 6,6-13
Sion hegyéhez járultunk, az élő Isten városához
6. péntek: MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Dorottya)
Zsid 13,1-8; Zs 26; Mk 6,14-29
Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké
7. szombat
Zsid 13,15-17.20-21; Zs 22; Mk 6,30-34
A békesség Istene tegyen készségessé minden jóra
8. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
(Emiliáni Szent Jeromos)
Jób 7,1-4.6-7; Zs 146; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
Küzdelem a halandó sorsa a földön
9. hétfő
Ter 1,1-19; Zs 103,1-35; Mk 6,53-56
Látta Isten , hogy mindaz jó, amit teremtett
10. kedd: SZENT SKOLASZTIKA
Ter 1,20 - 2,4a; Zs 8; Mk 7,1-13
Megteremtette Isten az embert a maga képmására
11. szerda
(A lourdes-i Szűz Mária, Aniáni Szent Benedek)
Ter 2,4b-9.15-17; Zs 103,1-30; Mk 7,14-23
Fogta az Úristen az embert, elhelyezte az éden kertjébe
12. csütörtök
Ter 2,18-25; Zs 127; Mk 7,24-30
A férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez
13. péntek
Ter 3,1-8; Zs 31; Mk 7,31-37
Olyanok lesztek, mint az Isten: tudjátok, mi a jó, és mi a rossz
14. szombat: SZENT CIRILL ÉS METÓD (ünnep)
(Szent Bálint)
ApCsel 13,46-49; Zs 116; Lk 10,1-9
A pogányok örvendezve magasztalták az Úr igéjét
15. vasárnap: ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
Lev 13,1-2.45-46; Zs 31; 1Kor 10,31 - 11,1; Mk 1,40-45
A poklos ember tisztátalan, a táboron kívül legyen a lakása
16. hétfő
(Szent Julianna)
Ter 4,1-15; 25; Zs 49; Mk 8,11-13
Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről
17. kedd
(A szervita rend hét szent alapítója)
Ter 6,5-8; 7,1-5. 10; Zs 28; Mk 8,14-21
Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem
18. szerda
(Boldog Fra Angelico)
Ter 8,6-13.20-22; Zs 115; Mk 8,22-26
Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt
19. csütörtök
Ter 9,1-13; Zs 101; Mk 8,27-33
Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele szövetségemnek
20. péntek
Ter 11,1-9; Zs 32; Mk 8,34 - 9,1
Összezavarta az Úr az egész föld nyelvét
21. szombat
(Damiáni Szent Péter)
Zsid 11,1-7; Zs 144; Mk 9,2-13
Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta
22. vasárnap: ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP
(SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA)
Iz 43,18-19.21-22.24b-25; Zs 40; 2Kor 1,18-22; Mk 2,1-12
Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat, és vétkeidre többé nem emlékezem
23. hétfő: SZENT POLIKÁRP
Sir 1,1-10; Zs 92; Mk 9,14-29
Isten mindennél előbb teremtette a bölcsességet
24. kedd: SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep)
ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 112; Jn 15,9-17
A sors Mátyásra esett, mire a többi apostol közé sorolták
25. szerda: HAMVAZÓSZERDA
Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!
26. csütörtök
MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25
Eléd adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot
27. péntek
Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!
28. szombat
Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
Ha kenyeret adsz az éhezőnek, felragyog világosságod