2012. szeptember

1. szombat
(Szent Egyed)
1Kor 1,26-31; Zs 32; Mt 25,14-30
Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék!
2. vasárnap: ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
MTörv 4,1-2.6-8; Zs 14; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23
Hallgass azokra a rendelkezésekre, amelyekre tanítalak
3. hétfő: NAGY SZENT GERGELY
1Kor 2,1-5; Zs 118,97-102; Lk 4,16-30
Nem akarok másról tudni köztetek, csak a megfeszítettről
4. kedd
(Szent Rozália, Szent Mózes)
1Kor 2,10b-16; Zs 144; Lk 4,31-37
A Lélek mindent átlát, még Isten mélységeit is
5. szerda
(Calcuttai Boldog Teréz)
1Kor 3,1-9; Zs 32; Lk 4,38-44
Istennek vagyunk munkatársai
6. csütörtök
(Szent Zakariás próféta)
1Kor 3,18-23; Zs 23; Lk 5,1-11
Minden a tiétek, ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené
7. péntek: SZENT KÔRÖSI MÁRK, PONGRÁCZ ISTVÁN ÉS GRODECZ MENYHÉRT
1Kor 4,1-5; Zs 36; Lk 5,33-39
Az Úr a szívek szándékait is felderíti
8. szombat: SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE(KISBOLDOGASSZONY) (ünnep)
Mik 5,1-5a vagy Róm 8,28-30 Zs 12 Mt 1,1-16.18-23
A legkisebb vagy, mégis belőled származik az, aki uralkodik
9. vasárnap: ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
(Szent I. Szergiusz, Cláver Szent Péter)
Iz 35,4-7a; Zs 145; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37
Megnyílnak majd a süketek fülei, és ujjong a néma nyelve
10. hétfő
1Kor 5,1-8; Zs 5; Lk 6,6-11
Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk feláldoztatott
11. kedd
1Kor 6,1-11; Zs 149; Lk 6,12-19
Az Úr Jézus Krisztus nevében és Istenünk Lelke által megtisztultatok
12. szerda: SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE
1Kor 7,25-31; Zs 44; Lk 6,20-26
Akik a világ javaival élnek, úgy tegyenek, mintha nem élnének vele
13. csütörtök: ARANYSZÁJÚ(KRIZOSZTOMOSZ) SZENT JÁNOS
(Szent Tóbiás)
1Kor 8,1b-7.11-13; Zs 138; Lk 6,27-38
Aki szereti Istent, azt Isten magáénak tudja
14. péntek: A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA (ünnep)
Szám 21,4-9 vagy Fil 2,6-11 Zs 77,1-38 Jn 3,13-17
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
15. szombat: A FÁJDALMAS SZŰZ
Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35
A szenvedésből tanulta meg az engedelmességet
16. vasárnap: ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
(Szent Kornél és Szent Ciprián, Szent Edit)
Iz 50,5-9a; Zs 114; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35
Nem hátráltam meg, hagytam, hogy verjék a hátamat
17. hétfő
(Bellarmin Szent Róbert, Szent Hildegárd)
1Kor 11,17-26.33; Zs 39; Lk 7,1-10
Az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön
18. kedd
(Szent Lambert, Copertinói Szent József)
1Kor 12,12-14.27-31a; Zs 99; Lk 7,11-17
Ti Krisztus teste vagytok, s egyenként tagjai
19. szerda
(Szent Januáriusz)
1Kor 12,31 - 13,13; Zs 32; Lk 7,31-35
Megmarad a hit, remény, szeretet, köztük legnagyobb a szeretet
20. csütörtök: KIM TAEGON SZENT ANDRÁS ÉS KOREAI VÉRTANÚTÁRSAI
1Kor 15,1-11; Zs 117; Lk 7,36-50
Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok
21. péntek: SZENT MÁTÉ APOSTOL (ünnep)
Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 9,9-13
Az Úr egyeseket apostolokká, evangélistákká tett
22. szombat
(Szent Mauritiusz és vértanútársai, Szent Emmerám)
1Kor 15,35-37.42-49; Zs 55; Lk 8,4-15
Romlásra vetik el, romlatlannak támad fel
23. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
(Pietrelcinai Szent Pio, Szent Zakariás és Erzsébet, Szent Linusz)
Bölcs 2,17-20; Zs 53; Jak 3,16 - 4,3; Mk 9,30-37
Ítéljük őt gyalázatos halálra
24. hétfő: SZENT GELLÉRT (ünnep)
(Szent Bőd, Beszteréd és Beneta)
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket
25. kedd
Péld 21,1-6.10-13; Zs 118,1-44; Lk 8,19-21
Az igaz cselekvést többre becsüli az Úr mint az áldozatot
26. szerda
(Szent Kozma és Damján, Szent Nílus)
Péld 30,5-9; Zs 118,29-104.163; Lk 9,1-6
Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem
27. csütörtök: PÁLI SZENT VINCE
Préd 1,2-11; Zs 89; Lk 9,7-9
Ami volt, ugyanaz lesz majd, mert nincs semmi új a nap alatt
28. péntek
(Szent Vencel, Szent Lióba, Ruiz Szent Lőric és vértanútársai)
Préd 3,1-11; Zs 143; Lk 9,18-22
Az ember nem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig
29. szombat: SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RÁFAEL FÔANGYALOK (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 12,7-12a Zs 137 Jn 1,47-51
Örvendezzetek mennyek, és ti, akik benne laktok!
30. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
(Szent Jeromos)
Szám 11,25-29; Zs 18B; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48
Bárcsak az Úr egész népe próféta volna