Lk.7, 31-35

Ugyan kihez is hasonlítsam ezt a nemzedéket? Kihez hasonlók ők? Hasonlók a piacon üldögélő gyermekekhez, akik így kiáltoznak egymásnak: ,,Furulyáztunk nektek, de nem táncoltatok, siratót énekeltünk, de nem sírtatok!'' Mert eljött Keresztelő János, kenyeret nem eszik és bort nem iszik, és azt mondjátok: ,,Ördöge van!'' Eljött az Emberfia, eszik és iszik, és azt mondjátok: ,,Íme, a falánk és borissza ember, a vámszedők és bűnösök barátja!' De a bölcsességet igazolja annak minden fia.'

Az Úr Jézus, Isten Országának meghirdetésekor szívesen használt hasonlatokat, hogy közérthetőbbé tegye a mondanivalóját. Ez esetben is ez történik.

Először is egy értelművé teszi, hogy kihez szól: „kihez is hasonlítsam ezt a nemzedéket?”

Ez a nemzedék, Jézus korabeli hallgatóságának az a rétege, akik elhatárolódtak Jézustól, nem fogadták el Messiási küldetését, és különféle kibúvókkal, kifogásokkal akarták igazolni eljárásuk helyességét. Jézus nem tesz mást, minthogy megállapítja, azt a sajnálatos tényt, hogy milyen nagy a szakadék közte és azok között, akik így gondolkodtak.

Kihez hasonlók ők? a piacon üldögélő gyermekekhez, akik így kiáltoznak egymásnak: ,,Furulyáztunk nektek, de nem táncoltatok, siratót énekeltünk, de nem sírtatok!'  Valószínű, hogy egy akkor mindenki által ismert gyerek dalt, mondókát idézett Jézus. Mit ér a szép furulya szó, hogyha a dallam nem éri el a hatását, vagy a sirató, hogyha csak a fűlnek szól és nem a szívnek?

Megjelent Keresztelő János Judea pusztájában, és böjtölve, imádkozva igazolta, hogy Isten küldöttje. Mégis az volt a kifogás vele szembe, hogy ez csak látszat: ,,Ördöge van!'' Vagyis megszállott, fanatikus.

Eljött az emberfia, vagyis Jézus és nyitottan közeledett mindenkihez, aki kész volt őt befogadni és az életét megváltoztatni. Ezért nem utasította vissza azok asztal társaságát sem, akik a életmódjuk-, vagy éppen foglalkozásuk miatt a társadalom megvetettjei voltak. Vele szemben az volt a kifogás, hogy csak haverkodik, a bűnösök barátja. Pedig, Jézus itt tudatosan használja az Emberfia megnevezést, amely utalás a Messiási küldetésére.

A következtetés pedig: „ Isten bölcsességét fiai igazolták.” Akik elfogadták Jézus személyét és tanítását, jól döntöttek és a tanúságtételűkkel Jézus segítségére vannak. Mert az isteni terv számolt ezzel, és a nyitott szívűek Isten országát építik magukban és másokban.

Biztosan előfordult már velünk is, hogy kifogásokat kerestünk, mentegettük magunkat, pedig tudtuk, hogy nincs igazunk. Ma ne így legyen.

Engedjük, hogy Jézus kegyelme elérje a szívűnk mélyét,  életünket.

Igazoljuk cselekedeteinkkel mások előtt is, hogy egyedül csak Krisztus követése teszi értelmessé és széppé az életünket és meglátjuk, hogy ez bennünket is megerősít.

„ Isten bölcsességét fiai igazolják….”