Mária neve

Alapvető emberi igényűnk, hogy életűnk kusza, összevisszaságában, bizonytalanságaiban bátorítsanak, megvigasztaljanak. Egy-egy kilátástalannak tűnő élethelyzetben annyira vágyunk a vigasztaló szóra, mint a mindennapi betevő falatra, vagy a kiszáradt föld az enyhet adó esőre.

Bizonyosan ezért szeretünk Csíksomlyóra zarándokolni, mert itt megtapasztaljuk a Szűzanya vigasztaló, lelki simogatását, anyai bátorítását.

Kisboldogasszony ünnepe után, miután megültük égi édesanyánk születés napját, ma név ünnepét is megünnepeljük.

Mária megvigasztal és Jézus Krisztusra irányítja a figyelműnket. Az ő életének a titka is ez volt, hogy Isten volt életének középpontja. Jézus Krisztus volt élete öröme és vigasztalása. XVI Benedek pápa mondotta egyik vasárnapi Úrangyal imádsága után, hogy: Mária mindig Isten szolgálóleánya marad, aki soha nem saját magát állítja középpontba, aki Istenhez akar vezetni bennünket, s aki olyan életvitelre tanít bennünket, amely Istent állítja mindenek középpontjába.”

         A Szűzanya tökéletes Krisztus követőként a nyolc boldogság szellemében és annak lelkületével élt, amelyet szent Fiától sajátított el és bennünket is erre tanít.

,,Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert kielégítenek benneteket. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok lesztek, amikor gyűlölnek titeket az emberek..”

Az evangéliumi szegény csak azért lehet boldog, mert Isten a gazdagsága. A síró abban bízhat, hogy Istenben megvigasztalódik. Az üldözött abban reménykedhet, hogy Istenben talál menedéket.

Szent Ferencről is azt olvassuk, hogy miután meggyógyult betegségéből, megtérése kezdetén „mint az ünnepség vezére követte társait, de nem csak testben maradt el mögöttük, hanem lélekben is, egészen süket lett dalaikra, és szívében már az Úrnak énekelt.” Egy újfajta hallás és látásmód alakult ki benne.  Mennyire szükséges lenne, hogy mindenki megtalálja a maga életútját, a maga hivatását, amelyre Isten hívja.

Mária bennünket is biztat: nyíljunk meg annak a felelősségnek és életformának, amely a sajátunk, amelyet személyesen kaptunk Istentől, testvéreink szolgálatára Meg kellene nyílnunk családtagjaink számára, azok számára, akik ránk vannak bízva, feladataink számára, amelyeket el kell végeznünk. Nyitottnak kellene lennünk a vallásos dolgok iránt, az igazi értékek iránt, és még számtalan más dolog iránt, ami előbbre vinné az életünket. Így olyan örömöket, és olyan boldogságot tapasztalnánk meg, amely csak az Istenből táplálkozók öröme.

Kérjük, hogy Márai bennünket is vezessen az Úr Jézushoz. Nyíljunk meg az Úr Jézus  gyógyító kegyelme előtt, mert csak így lesz részünk valódi és mély vigasztalásban, bátorításban, betöltött feladtunkban és