2010. április

1. csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK
Kiv 12,1-8.11-14; Zs 115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg!
2. péntek: NAGYPÉNTEK
(Paolai Szent Ferenc, Prohászka Ottokár)
Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42
A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze
3. szombat: NAGYSZOMBAT
 
4. vasárnap: HÚSVÉTVASÁRNAP
(Szevillai Szent Izidor)
ApCsel 10,34a.37-43; Zs 117; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9
Jézust megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt
5. hétfő
(Ferrer Szent Vince)
ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt 28,8-15
Jézust feltámasztotta Isten, aminek mi tanúi vagyunk
6. kedd
ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 20,11-18
Jézust, akit keresztre feszítettek, Krisztussá tette Isten
7. szerda
(De la Salle Szent János)
ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk 24,13-35
A názáreti Jézus nevében kelj föl, és járj!
8. csütörtök
(II.Rákóczi Ferenc, Széchenyi István)
ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 24,35-48
Az élet fejedelmét megöltétek, Isten azonban föltámasztotta
9. péntek
ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 21,1-14
Nincsen üdvösség senki másban, mint Jézus Krisztusban
10. szombat
(Szent Ezekiel)
ApCsel 4,13-21; Zs 117; Mk 16,9-15
Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el, amit láttunk és hallottunk
11. vasárnap: HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
(Az isteni irgalmasság vasárnapja; Szent Szaniszló)
ApCsel 5,12-16; Zs 117; Jel 1,9-13.17-19; Jn 20,19-31
Az Úrban hívők sokasága egyre növekedett
12. hétfő
(Szent I.Gyula)
ApCsel 4,23-31; Zs 2; Jn 3,1-8
Megteltek mindnyájan Szentlélekkel, bátran hirdették az igét
13. kedd
(Szent I.Márton)
ApCsel 4,32-37; Zs 92; Jn 3,7-15
Nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról
14. szerda
(Szent Tibor)
ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 3,16-21
Hirdessétek a népnek az erről az életről szóló tanítást!
15. csütörtök
ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 3,31-36
Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akinek mi tanúi vagyunk
16. péntek
(Soubirous Szent Mária Bernadett, Szent Labre Benedek)
ApCsel 5,34-42; Zs 26; Jn 6,1-15
Örömmel távoztak, mert méltók voltak gyalázatot szenvedni Érte
17. szombat
ApCsel 6,1-7; Zs 32; Jn 6,16-21
Kiválasztották azokat, akik telve voltak Lélekkel és bölcsességgel
18. vasárnap: HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
ApCsel 5,27b-32.40b-41; Zs 29; Jel 5,11-14; Jn 21,1-19
Inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek
19. hétfő
ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30; Jn 6,22-29
Isten nagy csodákat és jeleket tett a nép között
20. kedd
ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 30; Jn 6,30-35
Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!
21. szerda
(Szent Anzelm)
ApCsel 8,1-8; Zs 65; Jn 6,35-40
Elmentek, és hirdették Isten igéjét
22. csütörtök
ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn 6,44-51
Ha teljes szívedből hiszel, megkeresztelkedhetsz
23. péntek: SZENT ADALBERT
ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 6,52-59
Választott eszközöm ő, hogy nevemet a népek elé vigye
24. szombat
(Szent György, Sigmaringeni Szent Fidél)
ApCsel 9,31-42; Zs 115; Jn 6,60-69
Az egyház a Szentlélek vigaszával telt el
25. vasárnap: HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
(SZENT MÁRK EVANGÉLISTA, Szent Ervin)
ApCsel13,14.43-52; Zs 99; Jel 7,9.14b-17; Jn 10,27-30
A pogányok örvendezve magasztalták az Úr igéjét
26. hétfő
(Szent Anaklét, Szent Radbert)
ApCsel 11,1-18; Zs 41-42; Jn 10,1-10
A pogányoknak is megadta az Isten a megtérést az életre
27. kedd
(Szent Zita)
ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn 10,22-30
Az Úr volt velük, ezért sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz
28. szerda
(Chanel Szent Péter, Szent Teodóra, Grignon Szent Lajos)
ApCsel 12,24 - 13,5a; Zs 66; Jn 12,44-50
Az Úr igéje növekedett és terjedt
29. csütörtök: SZIÉNAI SZENT KATALIN (ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 102 ; Mt 11,25-30
Ha világosságban élünk, akkor közösségben vagyunk egymással
30. péntek
(Szent V.Piusz, Takashi Nagai)
ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 14,1-6
Ígéretét teljesítette Isten, amikor feltámasztotta Jézust