2009. december

1. kedd
(Szent Blanka)
Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24
Az Úr Lelke nyugszik rajta
2. szerda
(Szent Lúciusz, Szent Szilvánusz)
Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,29-37
Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk és örüljünk!
3. csütörtök: XAVÉRI SZENT FERENC
(Szent Szofoniás)
Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-27
Bízzatok az Úrban, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre
4. péntek
(Damaszkuszi Szent János, Szent Borbála)
Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-31
Azon a napon a vakok szemei látni fognak
5. szombat
Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8
Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz
6. vasárnap: ADVENT 2. VASÁRNAPJA
(Szent Miklós)
Bar 5,1-9; Zs 125; Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6
Isten megmutatja rajtad fényességét
7. hétfő: SZENT AMBRUS
Iz 35,1-10; Zs 84; Lk 5,17-26
Maga az Isten jön, és megszabadít minket
8. kedd: SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA (főünnep)
Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt
9. szerda
Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 11,28-30
Akik az Úrban bíznak, erejük megújul
10. csütörtök
Iz 41,13-20; Zs 144,1-13; Mt 11,11-15
Én megsegítelek - így szól az Úr, a te megváltód
11. péntek
(Szent I.Damazusz pápa)
Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19
Bárcsak figyeltél volna parancsaimra
12. szombat
(Chantal Szent Johanna Franciska)
Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 17,10-13
Illés ismét eljön
13. vasárnap: ADVENT 3. VASÁRNAPJA
(SZENT LÚCIA)
Szof 3,14-18a; Iz 12,2-6; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18
Veled van Istened, boldogan örül neked, megújít szeretetével
14. hétfő: KERESZTES SZENT JÁNOS
(Szent Venantius Fortunatus)
Szám 24,2-7.15-17a; Zs 24; Mt 21,23-27
Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből
15. kedd
Szof 3,1-2.9-13; Zs 33; Mt 21,28-32
A szegény és nincstelen nép az Úr nevében keres oltalmat
16. szerda
(Szent Adelhaid-Etelka)
Iz 45,6b-8.18.21b-25; Zs 84; Lk 7,18b-23
Harmatozzatok, egek a magasból, hulljon igazság a fellegekből
17. csütörtök
Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 1,1-17
Nem távozott el Júdából a jogar
18. péntek
Jer 23,5-8; Zs 71; Mt 1,18-24
Igaz sarjat támasztok Dávidnak
19. szombat
Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70; Lk 1,5-25
Sámson felnövekedett: az Úr lelke működni kezdett benne
20. vasárnap: ADVENT 4. VASÁRNAPJA
(Szent Teofil)
Mik 5,1-4; Zs 79; Zsid 10,5-10; Lk 1,39-45
Betlehem, belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen
21. hétfő
(Kaníziusz Szent Péter)
Én 2,8-14 vagy Szof 3,14-18a Zs 32 Lk 1,39-45
Szerelmesem hangját hallom: jön már ugrálva a hegyeken
22. kedd
1Sám 1,24-28; 1Sám 2,1.4-8; Lk 1,46-56
Az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle
23. szerda
(Kenty Szent János, Szent Viktória)
Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk 1,57-66
Elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat
24. csütörtök
(Szent Ádám és Éva)
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88; Lk 1,67-79
A te házad és királyságod örökre megmarad
25. péntek: KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE
(Szent Anasztázia)
Iz 52,7-10; Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18
Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását
26. szombat: SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ (ünnep)
ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Zs 30; Mt 10,17-22
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet
27. vasárnap: SZENT CSALÁD (ünnep)
(SZENT JÁNOS APOSTOL, Salkaházi Sára)
1Sám 1,20-22.24-28; Zs 83; 1Jn 3,1-2.21-24; Lk 2,41-52
Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet
28. hétfő: APRÓSZENTEK (ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 123; Mt 2,13-18
Isten világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek
29. kedd
(Becket Szent Tamás)
1Jn 2,3-11; Zs 95; Lk 2,22-35
Aki szereti testvérét, az világosságban él
30. szerda
1Jn 2,12-17; Zs 95; Lk 2,36-40
Csak aki megteszi Isten akaratát, az él örökké
31. csütörtök
(Szent I. Szilveszter pápa)
1Jn 2,18-21; Zs 95; Jn 1,1-18
Gyermekeim, itt az utolsó óra!