2009. október

1. csütörtök: LISIEUX-I SZENT TERÉZ
(Szent Remig)
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Zs 18,8-11; Lk 10,1-12
Ezdrás felnyitotta a könyvet az egész nép szeme láttára
2. péntek: SZENT ŐRZŐANGYALOK
Bár 1,15-22; Zs 78; Lk 10,13-16
Vétkeztünk az Úr ellen, nem hittünk neki, nem bíztunk benne
3. szombat,
(Boldog Columba Marmion)
Bár 4,5-12.27-29; Zs 68,33-37; Lk 10,17-24
Aki rátok hozta a bajokat, újra örök vidámságot is ad nektek
        Szent Ferenc Tranzitusa
4. vasárnap: ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
(ASSISI SZENT FERENC)
Ter 2,18-24; Zs 127; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16
A férfi ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté
5. hétfő
(Szent Attilánusz)
Jón 1,1 - 2,1.11; Jón 2,2-8; Lk 10,25-37
Elindult Jónás, hogy meneküljön az Úr elől
6. kedd
(Szent Brúnó)
Jón 3,1-10; Zs 129; Lk 10,38-42
Ninive lakói hittek Istennek, megtértek a rossz útról
7. szerda: RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNŐJE
Jón 4,1-11; Zs 85; Lk 11,1-4
Te szánod ezt a bokrot, én meg ne szánjam Ninivét, a nagy várost?
8. csütörtök: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (főünnep)
(Szent Simeon)
Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
Anyja vagyok én a szép szeretetnek
9. péntek
(Szent Dénes, Szent Günter, Leonardi Szent János, Szent Ábrahám és Sára)
Joel 1,13-15; 2,1-2; Zs 9,2-9; Lk 11,15-26
Jön az Úr napja, sötétség és ború napja az, közel van már!
10. szombat
(Borgia Szent Ferenc )
Joel 4,12-21; Zs 96; Lk 11,27-28
Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló
11. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
(Boldog XXIII.János pápa)
Bölcs 7,7-11; Zs 89; Zsid 4,12-13; Mk 10,17-30
A gazdagságot a bölcsességhez mérve semminek tartottam
12. hétfő
(Szent Miksa, Szent Edwin, Szent Gottfried)
Róm 1,1-7; Zs 97; Lk 11,29-32
Krisztus által kaptunk kegyelmet és apostoli küldetést
13. kedd
(Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)
Róm 1,16-25; Zs 18,2-5; Lk 11,37-41
Noha megismertétek Istent, mégsem dicsőítettétek Istenként
14. szerda
(Szent I.Kallixtusz, Szent Burkhard)
Róm 2,1-11; Zs 61; Lk 11,42-46
Isten megfizet kinek-kinek tettei szerint
15. csütörtök: AVILAI SZENT TERÉZ
Róm 3,21-29; Zs 129; Lk 11,47-54
Az ember a törvény tetteitől függetlenül a hit által igazul meg
16. péntek
(Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit)
Róm 4,1-8; Zs 31; Lk 12,1-7
Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált
17. szombat: ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC
Róm 4,13.16-18; Zs 104,6-9.42-43; Lk 12,8-12
Ábrahám a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz
18. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
(SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA)
Iz 53,10-11; Zs 32; Zsid 4,14-16; Mk 10,35-45
Életét bűnért való áldozatul adta, mégis sokáig él
19. hétfő
(Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák, Keresztes Szent Pál)
Róm 4,20-25; Lk 1,69-75; Lk 12,13-21
Nekünk is megigazulásunkra szolgál, ha hiszünk abban, aki föltámasztotta Urunkat
20. kedd
(Szent Vendel)
Róm 5,12.15b.17-19.20b-21; Zs 39; Lk 12,35-38
Egynek igaz volta miatt árad ki minden emberre az életadó megigazulás
21. szerda
(Szent Orsolya és vértanútársai, Szent Hilárion, B. Károly király, Berecz Skolasztika)
Róm 6,12-18; Zs 123; Lk 12,39-48
A bűntől megszabadulva az igaz élet szolgái lettetek
22. csütörtök
Róm 6,19-23; Zs 1; Lk 12,49-53
Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban
23. péntek: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS
(Szent Szeverin)
Róm 7,18-25a; Zs 118,66-68.76-77.93-94; Lk 12,54-59
Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész
24. szombat
(Claret Szent Antal Mária, Szent Gilbert)
Róm 8,1-11; Zs 23; Lk 13,1-9
Nem test, hanem lélek szerint éltek, ha Isten Lelke lakik bennetek
25. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
(Pannonhalmi SZENT MÓR)
Jer 31,7-9; Zs 125; Zsid 5,1-6; Mk 10,46-52
Sírva jön népem, van köztük vak és sánta, irgalommal hozom őket vissza
26. hétfő
Róm 8,12-17; Zs 67,2-21; Lk 13,10-17
A fogadott fiúság Lelkét kaptátok, akiben azt kiáltjuk: Abba, Atyánk!
27. kedd
Róm 8,18-25; Zs 125; Lk 13,18-21
A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja
28. szerda: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS(TÁDÉ) APOSTOLOK (ünnep)
Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 6,12-16
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
29. csütörtök
Róm 8,31b-39; Zs 108,21-31; Lk 13,31-35
Ki ragadhat el minket Krisztus szeretetétől?
30. péntek
Róm 9,1-5; Zs 147; Lk 14,1-6
Azt kívánnám, hogy magam legyek távol átkozottként Krisztustól testvéreimért
31. szombat
(Szent Wolfgang)
Róm 11,1-2a.11-12.25-29; Zs 93; Lk 14,1.7-11
Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását