2012. augusztus

1. szerda: LIGUORI SZENT ALFONZ
Jer 15,10.16-21; Zs 58; Mt 13,44-46
Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj
2. csütörtök: Portiuncula
(Vercelli Szent Özséb)
Jer 18,1-6; Zs 145; Mt 13,47-53
Olyanok vagytok a kezemben, mint az agyag a fazekas kezében
3. péntek
Jer 26,1-9; Zs 68,5-14; Mt 13,54-58
Összesereglett az egész nép az Úr házánál
4. szombat: VIANNEY SZENT JÁNOS
Jer 26,11-16.24; Zs 68,15-34; Mt 14,1-12
Az Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem ezeket az igéket
5. vasárnap: ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
(Szűz Mária római főtemploma - Havas Boldogasszony)
Kiv 16,2-4.12-15; Zs 77,3-54; Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35
Én hullatok nektek kenyeret a mennyből
6. hétfő: URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14; Zs 96; 2Pét 1,16-19; Mk 9,2-10
Ruhája fehér volt, mint a hó
7. kedd
(Szent II. Szixtusz és vértanútársai, Szent Kajetán, Szent Donát)
Jer 30,1-2.12-15.18-22; Zs 101; Mt 14,22-36
Mivel sok a bűnöd, ezért bántam így veled
8. szerda: SZENT DOMONKOS
Jer 31,1-7; Jer 31,10-13; Mt 15,21-28
Örök szeretettel szerettelek
9. csütörtök: KERESZTRÔL ELNEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA (ünnep)
Eszt 4,17; Zs 33; Jn 4,19-24
Segíts meg, Uram, mert egyedül vagyok, és senkim sincs rajtad kívül
10. péntek: SZENT LÔRINC (ünnep)
2Kor 9,6-10; Zs 111; Jn 12,24-26
Aki bőven vet, bőven is arat
11. szombat: SZENT KLÁRA
(Szent Zsuzsanna)
2 Kor 4,6-10.16-18  Jn.15,4-10
Az igaz ember a hite által él
12. vasárnap: ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
(Chantal Szent Johanna Franciska)
1Kir 19,4-8; Zs 33; Ef 4,30 - 5,2; Jn 6,41-51
Illés annak az ételnek az erejével ment Isten hegyéig
13. hétfő: BOLDOG XI. INCE PÁPA
(Szent Ponciánusz és Hippolitusz, Boldog Aviánói Márk)
Ez 1,2-5.24-28c; Zs 148; Mt 17,22-27
Ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa
14. kedd: SZENT MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE
Ez 2,8 - 3,4; Zs 118,14-131; Mt 18,1-5.10.12-14
Emberfia, menj el, és hirdetsd igéimet!
15. szerda: SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE(NAGYBOLDOGASSZONY) (főünnep)
(Szent Tarzíciusz)
Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap
16. csütörtök
(Szent Rókus)
Ez 12,1-12; Zs 77, 56-62; Mt 18,21 - 19,1
Én intő jel vagyok számotokra
17. péntek
Ez 16,1-15.60.63; Iz 12, 2-6; Mt 19,3-12
Emlékszem szövetségemre, melyet ifjúkorodban kötöttem veled
18. szombat
(Szent Ilona, Szent Klaudia, Szent Rajnáld)
Ez 18,1-10.13b.30-32; Zs 50; Mt 19,13-15
Mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, térjetek hát meg, és éljetek
19. vasárnap: ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP
(Szent Bernát, Eudes Szent János, Tolomei Szent Bernát)
Péld 9,1-6; Zs 33; Ef 5,15-20; Jn 6,51-58
Egyétek kenyeremet, és igyatok a borból, melyet nektek elegyítettem
20. hétfő: SZENT ISTVÁN KIRÁLY (főünnep)
(Szent Sámuel)
Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; Ef 4,17-24; Mt 7,24-29
Eligazítalak az igazság útján, vezetlek az igazság ösvényein
21. kedd: SZENT X. PIUSZ PÁPA
Ez 28,1-10; MTörv 32,26-36; Mt 19,23-30
Felfuvalkodtál, mert meggazdagodtál, pedig csak ember vagy
22. szerda: SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNÔ
Ez 34,1-11; Zs 22; Mt 20,1-16a
Szétszóródott a nyájam, és nincs, aki utána járjon
23. csütörtök
(Limai Szent Róza, Benizzi Szent Fülöp)
Ez 36,23-28; Zs 50; Mt 22,1-14
Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek
24. péntek: SZENT BERTALAN APOSTOL (ünnep)
Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn 1,45-51
Az alapköveken a Bárány tizenkét apostolának neve volt
25. szombat
(Szent Lajos, Kalazanci Szent József)
Ez 43,1-7a; Zs 84; Mt 23,1-12
Az Úr dicsősége bement a templomba
26. vasárnap: ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
Józs 24,1-2a.15-17.18b; Zs 33; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69
Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni!
27. hétfő: SZENT MÓNIKA
2Tessz 1,1-5.11b-12; Zs 95; Mt 23,13-22
Dicsekszünk veletek Isten egyházában: állhatatosságtokkal és hitetekkel
28. kedd: SZENT ÁGOSTON
2Tessz 2,1-3a.14-17; Zs 95; Mt 23,23-26
Isten kezdettől fogva kiválasztott titeket az üdvösségre
29. szerda: KERESZTELÔ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA
(Szent Szabina)
Jer 1,17-19; Zs 70,1-17; Mk 6,17-29
Megerősített várossá, vasoszloppá és ércfallá teszlek téged
30. csütörtök
(B. Ildefonso Schuster)
1Kor 1,1-9; Zs 144; Mt 24,42-51
A Krisztusról szóló tanítás megerősödött köztetek
31. péntek
1Kor 1,18-25; Zs 32; Mt 25,1-13
Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki Isten ereje