2012. június

1. péntek: SZENT JUSZTINUSZ
1Pét 4,7-13; Zs 95; Mk 11,11-26
Krisztus által dicsőüljön meg az Isten mindenben
2. szombat
(Szent Marcellinusz és Péter)
Júd 17.20b-25; Zs 62; Mk 11,27-33
Tartsatok ki Isten szeretetében, és várjátok Urunk irgalmasságát
3. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)
(Lwanga Szent Károly és vértanútársai)
MTörv 4,32-34.39-40; Zs 32; Róm 8,14-17; Mt 28,16-20
Az Úr az Isten a mennyben és a földön, nincs más
4. hétfő
(Szent Quirinusz-Kerény, Caracciolo Szent Ferenc)
2Pét 1,2-7; Zs 90; Mk 12,1-12
Krisztus meghívott, hogy az isteni természet részeseivé legyetek
5. kedd: SZENT BONIFÁC
2Pét 3,12-15a.17-18; Zs 89; Mk 12,13-17
Mi új égre és új földre várunk, mely az igazság otthona
6. szerda
(Szent Norbert, Szent Kolos)
2Tim 1,1-3.6-12; Zs 122; Mk 12,18-27
Ne szégyelld az Urunk mellett szóló tanúságtételt
7. csütörtök ÚRNAPJA (főünnep)
Kiv 24,3-8; Zs 115; Zsid 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26
Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött
8. péntek
(Prágai Szent Ágnes, Szent Medárd)
2Tim 3,10-17; Zs 118,157-168; Mk 12,35-37
Mindaz, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban, üldözést szenved
9. szombat
(Szent Efrém, Szent Primusz és Feliciánusz)
2Tim 4,1-8; Zs 70; Mk 12,38-44
Lásd el az igehirdető munkáját, teljesítsd szolgálatodat
10. vasárnap:  Évközi 10. vasárnap
11. hétfő: SZENT BARNABÁS APOSTOL
ApCsel 11,21b-26; 13,1-3; Zs 97; Mt 10,7-13
Barnabás derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel
12. kedd
1Kir 17,7-16; Zs 4; Mt 5,13-16
Az asszony elment, és Illés szava szerint járt el
13. szerda: PÁDUAI SZENT ANTAL
1Kir 18,20-39; Zs 15; Mt 5,17-19
Te az Úr vagy az Isten, te fordítsd vissza a nép szívét!
14. csütörtök
(Szent Elizeus)
1Kir 18,41-46; Zs 64; Mt 5,20-26
Az Úr keze Illéssel volt
15. péntek: JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep)
(Árpádházi Boldog Jolán)
Oz 11,1.3-4.8c-9; Iz 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; Jn 19,31-37
Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom
16. szombat
(Szűz Mária Szíve)
1Kir 19,19-21; Zs 15; Mt 5,33-37
Elizeus követte Illést, és szolgálatába állt
17. vasárnap: ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
Ez 17,22-24; Zs 91; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34
Az Úr teszi alacsonnyá a magas fát, és magassá az alacsonyt
18. hétfő
1Kir 21,1-16; Zs 5; Mt 5,38-42
Agyonkövezték Nábótot, és meghalt
19. kedd
(Szent Romuáld apát, Szent Gyárfás és Protáz)
1Kir 21,17-29; Zs 50; Mt 5,43-48
Ákáb megszaggatta ruháját, böjtölt, és csöndesen járt-kelt
20. szerda
2Kir 2,1.6-14; Zs 30; Mt 6,1-6.16-18
Illés tüzes harci kocsin, forgószélben fölment az égbe
21. csütörtök: GONZÁGA SZENT ALAJOS
Sir 48,1-14; Zs 96; Mt 6,7-15
Illést elragadta a vihar, de szellemét megkapta Elizeus
22. péntek
(Nolai Szent Paulinusz, Fisher Szent János és Morus Szent Tamás)
2Kir 11,1-4.9-18.20; Zs 131; Mt 6,19-23
Szövetséget kötött az Úr a király és a nép között
23. szombat
2Krón 24,17-25; Zs 88,4-34; Mt 6,24-34
Mivel elhagytátok az Urat, Ô is elhagyott benneteket
24. vasárnap: KERESZTELÔ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (főünnep)
Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80
Már anyám méhében szolgájának teremtett az Úr
25. hétfő
(Aquitániai Szent Prosper, Vercelli Szent Vilmos, Szent Dorottya)
2Kir 17,5-8.13-15a.18; Zs 59; Mt 7,1-5
Megvetették az Úr rendelkezéseit, szövetségét és intelmeit
26. kedd
(Alexandriai Szent Cirill, Szent János és Pál)
2Kir 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Zs 47; Mt 7,6.12-14
Urunk Istenünk szabadíts meg bennünket az ellenség kezétől
27. szerda: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY (ünnep)
Bölcs 10,10-14; Zs 111; Mt 22,34-40
Kemény viadalban neki juttatta a győzelmet az Úr
28. csütörtök: SZENT IRÉNEUSZ
2Kir 24,8-17; Zs 78; Mt 7,21-29
Azt tette, amit rossznak lát az Úr, ezért megbüntette őt
29. péntek: SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK (főünnep)
ApCsel 12,1-11; Zs 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Most már tudom: az Úr elküldte angyalát, hogy kiszabadítson
30. szombat
(A római egyház első szent vértanúi)
Siral 2,2.10-14.18-19; Zs 73; Mt 8,5-17
Szemem könnybe borult, bensőm háborog, a földre roskadtam