2012. május

1. kedd
(Szent József, a munkás, Szent Zsigmond, Szent Jeremiás)
ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn 10,22-30
Az Úr volt velük, ezért sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz
2. szerda: SZENT ATANÁZ
ApCsel 12,24 - 13,5a; Zs 66; Jn 12,44-50
Az Úr igéje növekedett és terjedt
3. csütörtök: SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK (ünnep)
1Kor 15,1-8; Zs 18A; Jn 14,6-14
A feltámadt Krisztus megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak
4. péntek
(Szent Flórián, Szent Guidó)
ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 14,1-6
Ígéretét teljesítette Isten, amikor feltámasztotta Jézust
5. szombat
ApCsel 13,44-52; Zs 97; Jn 14,7-14
Az Úr igéje elterjedt az egész vidéken
6. vasárnap: HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
ApCsel 9,26-31; Zs 21,26-32; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8
Saul látta az Urat az úton, és beszélt vele
7. hétfő
(Boldog Gizella, Szent Notker)
ApCsel 14,5-18; Zs 113B; Jn 14,21-26
A hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő Istenhez!
8. kedd
ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 14,27-31a
Sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába
9. szerda
(Boldog Gerhardinger Mária Terézia)
ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 15,1-8
Elbeszélték: milyen nagy dolgokat tett velük az Isten
10. csütörtök
(Szent Jób)
ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 15,9-11
A pogányok közül akar magának népet választani az Isten
11. péntek
(Szent Odó, Majolusz, Odiló és Hugó cluny-i apátok, B. Salkaházi Sára)
ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn 15,12-17
A szükséges dolgokon kívül semmi más terhet nem rakunk rátok
12. szombat
(Szent Néreusz és Szent Achilleusz, Szent Pongrác)
ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 15,18-21
Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére
13. vasárnap: HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
(Fatimai Szűz Mária, Szent Szerváciusz, Bogner Mária Margit)
ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; Zs 97; 1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17
A Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt
14. hétfő
ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 15,26 - 16,4
Az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen Pál szavaira
15. kedd
(Szent Pachómiusz apát, Szent Zsófia)
ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn 16,5-11
Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind házad népe!
16. szerda
(Nepomuki Szent János)
ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15
Én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek
17. csütörtök, Urunk Mennybemenetele
(Baylon Szent Paszkál, Boldog Scheffler János)
ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 16,16-20
Pál bizonyságot tett arról, hogy Jézus a Krisztus
18. péntek
(Szent I. János pápa, Szent Erik)
ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 16,20-23a
Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok
19. szombat
(Szent Celesztin pápa majd remete, Szent Alkuin, Szent Orbán)
ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 16,23b-28
Apolló nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek
20. vasárnap, Húsvét 7. vasárnapja
(Sziénai Szent Bernardin)
ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20
Jézus úgy jön el ismét, ahogyan szemetek láttára mennybe száll
21. hétfő
(Magallán Szent Kristóf és vértanútársai)
ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?
22. kedd
(Szent Rita)
ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a
Feladatom: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetése
23. szerda
(Boldog Apor Vilmos, Szent Dezső)
ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-36; Jn 17,11b-19
Az Úrnak ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket
24. csütörtök: SZŰZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE
(Lerini Szent Vince)
ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26
Tanúságot kell tenned Rómában is az Úrról
25. péntek
(Tiszteletreméltó Szent Béda, Szent VII. Gergely, Pazzi Szent Mária Magdolna)
ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 21,15-19
A meghalt Jézusról Pál azt állította, hogy él!
26. szombat: NÉRI SZENT FÜLÖP
ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10; Jn 21,20-25
Pál hirdette Isten országát, és teljes bátorsággal tanított
27. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP
(Canterburyi Szent Ágoston)
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Megteltek mind Szentlélekkel
28. hétfő
1Pét 1,3-9; Zs 110; Mk 10,17-27
Jézus Krisztus élő reménységre szült újjá minket
29. kedd
1Pét 1,10-16; Zs 97; Mk 10,28-31
A titeket meghívó Szenthez méltóan magatok is váljatok szentté
30. szerda
(Szent István Jobbja, Szent Johanna)
1Pét 1,18-25; Zs 147; Mk 10,32-45
Hitetek egyben Istenbe vetett remény is legyen
31. csütörtök
1Pét 2,2-5.9-12; Zs 99; Mk 10,46-52
Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be