2011. március

1. kedd
Sir 35,1-12; Zs 49; Mk 10,28-31
Az Úrnak tetszô áldozat: elhagyni a gonoszságot
2. szerda
Sir 36,1.4-5a.10-17; Zs 78; Mk 10,32-45
Tudják meg a nemzetek, hogy nincs Isten kívüled, Uram
3. csütörtök
Sir 42,15-25; Zs 32; Mk 10,46-52
Betelik az Úr dicsôségével az Ô alkotása
4. péntek
(Szent Kázmér)
Sir 44,1.9-13; Zs 149; Mk 11,11-26
Dicsérjük a jábor férfiakat, kiknek kegyessége nem ért véget
5. szombat
Sir 51,12-20; Zs 18B; Mk 11,27-33
Ifjúkoromtól kértem a bölcsességet: szívem örömét lelte benne
6. vasárnap: ÉVKÖZI 9. VASÁRNAP
MTörv 11,18.26-28; Zs 30; Róm 3,21-25a.28; Mt 7,21-27
Én ma áldást és átkot adok elétek
7. hétfő
(Szent Perpétua és Felicitász)
Tób 1,3; 2,1-8a; Zs 111; Mk 12,1-12
Tóbiás jobban félte az Istent, mint a királyt
8. kedd
(Istenes Szent János)
Tób 2,9-14; Zs 111; Mk 12,13-17
Tóbiás nem fakadt ki az Isten ellen, mikor a vakság sújtotta
9. szerda: HAMVAZÓSZERDA
(Római Szent Franciska, Savio Szent Domonkos)
Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!
10. csütörtök
MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25
Eléd adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot
11. péntek
Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!
12. szombat
Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
Ha kenyeret adsz az éhezônek, felragyog világosságod
13. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
Ter 2,7-9; 3,1-7; Zs 50; Róm 5,12-19; Mt 4,1-11
Ha esztek a fáról, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek mint az Isten
14. hétfő
Lev 19,1-2.11-18; Zs 18B; Mt 25,31-46
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
15. kedd
(Hofbauer Szent Kelemen)
Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,7-15
Isten igéje véghezviszi mindazt, amit az Úr akar
16. szerda
Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29-32
Ninive lakói megtértek a rossz útról
17. csütörtök
(Szent Patrik)
Eszt 14,1.3-5.12-14; Zs 137; Mt 7,7-12
Uram, más segítôm rajtad kívül nincsen
18. péntek
(Jeruzsálemi Szent Cirill)
Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 5,20-26
Nem kívánom a bûnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen
19. szombat: SZENT JÓZSEF (fôünnep)
2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs 88,2-29; Róm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját
20. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
Ter 12,1-4a; Zs 32; 2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9
Menj el földedrôl arra a földre, amelyet mutatok neked!
21. hétfő
(Szent Benedek, Flüei Szent Miklós)
Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,36-38
Vétkeztünk, bûnbe estünk, Urunk, megszegtük törvényed
22. kedd
Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-12
Ha készségesen hallgatunk az Úrra, élhetünk javaival
23. szerda
(Mongrovejói Szent Turibiusz)
Jer 18,18-20; Zs 30; Mt 20,17-28
Uram, Istenem, szabadíts meg irgalmad szerint!
24. csütörtök
Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik
25. péntek: URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (fôünnep)
(Szent Izsák)
Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38
Íme a szûz méhében fogan, és fiút szül
26. szombat
Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; Lk 15,1-3.11-32
Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik ôt
27. vasárnap: NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
(Szent Rupert)
Kiv 17,3-7; Zs 94; Róm 5,1-2.5-8; Jn 4,5-42
Adj nekünk vizet, hogy ihassunk!
28. hétfő
2Kir 5,1-15a; Zs 41-42; Lk 4,24-30
Sok leprás közül nem tisztult meg más, mint a szíriai Naámán
29. kedd
Dán 3,25.34-43; Zs 24; Mt 18,21-25
Fogadd el, Urunk, megtört szívünket és alázatos lelkünket
30. szerda
(Climacus Szent János)
MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 5,17-19
Hallgass az Úr rendelkezéseire, és cselekedj azok szerint
31. csütörtök
(Szent Ámosz, Szent Benjamin)
Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14-23
Hallgassatok az Úr szavára!