2010. június

1. kedd: SZENT JUSZTINUSZ
2Pét 3,12-15a.17-18; Zs 89; Mk 12,13-17
Mi új égre és új földre várunk, mely az igazság otthona
2. szerda
(Szent Marcellinusz és Péter)
2Tim 1,1-3.6-12; Zs 122; Mk 12,18-27
Ne szégyelld az Urunk mellett szóló tanúságtételt
3. csütörtök: LWANGA SZENT KÁROLY ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
2Tim 2,8-15; Zs 24; Mk 12,28b-34
Ha Vele halunk, Vele is fogunk élni
4. péntek
(Szent Quirinusz-Kerény, Caracciolo Szent Ferenc)
2Tim 3,10-17; Zs 118,157-168; Mk 12,35-37
Mindaz, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban, üldözést szenved
5. szombat: SZENT BONIFÁC
2Tim 4,1-8; Zs 70; Mk 12,38-44
Lásd el az igehirdető munkáját, teljesítsd szolgálatodat
6. vasárnap: ÚRNAPJA (főünnep)
(Szent Norbert, Szent Kolos)
Ter 14,18-20; Zs 109; 1Kor 11,23-26; Lk 9,11b-17
Melkizedek kenyeret és bort ajánlott fel
7. hétfő
1Kir 17,1-6; Zs 120; Mt 5,1-12
Illés az Úr igéje szerint járt el
8. kedd
(Prágai Szent Ágnes, Szent Medárd)
1Kir 17,7-16; Zs 4; Mt 5,13-16
Az asszony elment, és Illés szava szerint járt el
9. szerda
(Szent Efrém, Szent Primusz és Feliciánusz)
1Kir 18,20-39; Zs 15; Mt 5,17-19
Te az Úr vagy az Isten, te fordítsd vissza a nép szívét!
10. csütörtök
1Kir 18,41-46; Zs 64; Mt 5,20-26
Az Úr keze Illéssel volt
11. péntek: JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep)
(SZENT BARNABÁS APOSTOL)
Ez 34,11-16; Zs 22; Róm 5,5-11; Lk 15,3-7
Én magam keresem meg juhaimat, és viselem gondjukat
12. szombat
(Szűz Mária Szíve)
1Kir 19,19-21; Zs 15; Mt 5,33-37
Elizeus követte Illést, és szolgálatába állt
13. vasárnap: ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
(PÁDUAI SZENT ANTAL)
2Sám 12,7-10.13; Zs 31; Gal 2,16.19-21; Lk 7,36 - 8,3
Az Úr elengedte vétkedet, nem halsz meg
14. hétfő
(Szent Elizeus)
1Kir 21,1-16; Zs 5; Mt 5,38-42
Agyonkövezték Nábótot, és meghalt
15. kedd: ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN
1Kir 21,17-29; Zs 50; Mt 5,43-48
Ákáb megszaggatta ruháját, böjtölt, és csöndesen járt-kelt
16. szerda
2Kir 2,1.6-14; Zs 30; Mt 6,1-6.16-18
Illés tüzes harci kocsin, forgószélben fölment az égbe
17. csütörtök
Sir 48,1-14; Zs 96; Mt 6,7-15
Illést elragadta a vihar, de szellemét megkapta Elizeus
18. péntek
2Kir 11,1-4.9-18.20; Zs 131; Mt 6,19-23
Szövetséget kötött az Úr a király és a nép között
19. szombat
(Szent Romuáld apát, Szent Gyárfás és Protáz)
2Krón 24,17-25; Zs 88,4-34; Mt 6,24-34
Mivel elhagytátok az Urat, Ő is elhagyott benneteket
20. vasárnap: ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
Zak 12,10-11; Zs 62; Gal 3,26-29; Lk 9,18-24
Rátekintenek arra, akit átdöftek
21. hétfő: GONZÁGA SZENT ALAJOS
2Kir 17,5-8.13-15a.18; Zs 59; Mt 7,1-5
Megvetették az Úr rendelkezéseit, szövetségét és intelmeit
22. kedd
(Nolai Szent Paulinusz, Fisher Szent János és Morus Szent Tamás)
2Kir 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Zs 47; Mt 7,6.12-14
Urunk Istenünk szabadíts meg bennünket az ellenség kezétől
23. szerda
2Kir 22,8-13; 23,1-3; Zs 118,33-40; Mt 7,15-20
Megfogadták, hogy az Urat követik, és teljesítik a szövetség igéit
24. csütörtök: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (főünnep)
Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80
Már anyám méhében szolgájának teremtett az Úr
25. péntek
(Aquitániai Szent Prosper, Vercelli Szent Vilmos, Szent Dorottya)
2Kir 25,1-12; Zs 136; Mt 8,1-4
Lerombolta Jeruzsálem falait, a népet pedig fogságba hurcolta
26. szombat
(Alexandriai Szent Cirill, Szent János és Pál)
Siral 2,2.10-14.18-19; Zs 73; Mt 8,5-17
Szemem könnybe borult, bensőm háborog, a földre roskadtam
27. vasárnap: ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
Szent László király
1Kir 19,16b.19-21; Zs 15; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62
Hadd csókoljam meg apámat és anyámat, azután követlek
28. hétfő: SZENT IRÉNEUSZ
Ám 2,6-10.13-16; Zs 49; Mt 8,18-22
Megingatom alattatok a földet, ahogyan meginog a szekér
29. kedd: SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK (főünnep)
ApCsel 12,1-11; Zs 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Most már tudom: az Úr elküldte angyalát, hogy kiszabadítson
30. szerda
(A római egyház első szent vértanúi)
Ám 5,14-15.21-24; Zs 49; Mt 8,28-34
A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor veletek lesz az Úr