2010. május

1. szombat
(Szent József, a munkás, Szent Zsigmond, Szent Jeremiás)
ApCsel 13,44-52; Zs 97; Jn 14,7-14
Az Úr igéje elterjedt az egész vidéken
2. vasárnap: HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
(SZENT ATANÁZ)
ApCsel 14,21-27; Zs 144,8-13; Jel 21,1-5a; Jn 13,31-35
Isten feltárta a pogányok előtt a hit kapuját
3. hétfő: SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK (ünnep)
1Kor 15,1-8; Zs 18A; Jn 14,6-14
A feltámadt Krisztus megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak
4. kedd
(Szent Flórián, Szent Guidó)
ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 14,27-31a
Sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába
5. szerda
ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 15,1-8
Elbeszélték: milyen nagy dolgokat tett velük az Isten
6. csütörtök
ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 15,9-11
A pogányok közül akar magának népet választani az Isten
7. péntek
(Boldog Gizella, Szent Notker)
ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn 15,12-17
A szükséges dolgokon kívül semmi más terhet nem rakunk rátok
8. szombat
ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 15,18-21
Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére
9. vasárnap: HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
(Boldog Gerhardinger Mária Terézia)
ApCsel 15,1-2.22-29; Zs 66; Jel 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29
A szükséges dolgokon kívül semmi más terhet nem rakunk rátok
10. hétfő
(Szent Jób)
ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 15,26 - 16,4
Az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen Pál szavaira
11. kedd
(Boldog Salkaházi Sára, Szent Odó, Majolusz, Odiló és Hugó cluny-i apátok)
ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn 16,5-11
Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind házad népe!
12. szerda
(Szent Néreusz és Szent Achilleusz, Szent Pongrác)
ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15
Én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek
13. csütörtök: URUNK MENNYBEMENETELE
(Fatimai Szűz Mária, Szent Szerváciusz, Bogner Mária Margit)
ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 16,16-20
Pál bizonyságot tett arról, hogy Jézus a Krisztus
14. péntek
ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 16,20-23a
Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok
15. szombat
(Szent Pachómiusz apát, Szent Zsófia)
ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 16,23b-28
Apolló nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek
16. vasárnap: 
(Nepomuki Szent János)
Jn 17,20-26
17. hétfő
(Baylon Szent Paszkál)
ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?
18. kedd
(Szent I.János pápa, Szent Erik)
ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a
Feladatom: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetése
19. szerda
(Szent Celesztin pápa majd remete, Szent Alkuin)
ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-36; Jn 17,11b-19
Az Úrnak ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket
20. csütörtök
(Sziénai Szent Bernardin)
ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26
Tanúságot kell tenned Rómában is az Úrról
21. péntek
(Magallanes Szent Kristóf)
ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 21,15-19
A meghalt Jézusról Pál azt állította, hogy él!
22. szombat
(Szent Rita)
ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10; Jn 21,20-25
Pál hirdette Isten országát, és teljes bátorsággal tanított
23. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP
(Boldog Apor Vilmos, Szent Dezső)
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Megteltek mind Szentlélekkel
24. hétfő: SZŰZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE
 Assisi szent Ferenc Bazilikájának Felszentelése
(Lerini Szent Vince)
1Pét 1,3-9; Zs 110; Mk 10,17-27
Jézus Krisztus élő reménységre szült újjá minket
25. kedd
(Tiszteletreméltó Szent Béda, Szent VII.Gergely, Pazzi Szent Mária Magdolna)
1Pét 1,10-16; Zs 97; Mk 10,28-31
A titeket meghívó Szenthez méltóan magatok is váljatok szentté
26. szerda: NÉRI SZENT FÜLÖP
1Pét 1,18-25; Zs 147; Mk 10,32-45
Hitetek egyben Istenbe vetett remény is legyen
27. csütörtök
(Canterbury-i Szent Ágoston)
1Pét 2,2-5.9-12; Zs 99; Mk 10,46-52
Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be
28. péntek
1Pét 4,7-13; Zs 95; Mk 11,11-26
Krisztus által dicsőüljön meg az Isten mindenben
29. szombat
Júd 17.20b-25; Zs 62; Mk 11,27-33
Tartsatok ki Isten szeretetében, és várjátok Urunk irgalmasságát
30. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)
(Szent István Jobbja, Szent Johanna)
Péld 8,22-31; Zs 8; Róm 5,1-5; Jn 16,12-15
Az Úr útjának kezdetén alkotott engem
31. hétfő
2Pét 1,2-7; Zs 90; Mk 12,1-12
Krisztus meghívott, hogy az isteni természet részeseivé legyetek