2009. április

1. szerda
Dán 3,14-20.91-92.95; Dán 3,52-56; Jn 8,31-42
Isten elküldte angyalát, és megszabadította szolgáit
2. csütörtök
(Paolai Szent Ferenc, Prohászka Ottokár)
Ter 17,3-9; Zs 104,4-9; Jn 8,51-59
Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek
3. péntek
Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn 10,31-42
Kiragadja az Úr a szegény ember életét a gonoszok kezéből
4. szombat
(Szevillai Szent Izidor)
Ez 37,21-28; Jer 31,10-13; Jn 11,45-56
Megszabadít az Úr, és egy néppé tesz
5. vasárnap: VIRÁGVASÁRNAP
(Ferrer Szent Vince)
Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,6-11; Mk 14,1 - 15,47
Nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg, mert az Úr megsegít
6. hétfő
Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11
Benned ajándékozom meg világosságommal a nemzeteket
7. kedd
(De la Salle Szent János)
Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-33.36-38
Szolgám vagy, hogy eljusson szabadításom a föld határáig
8. szerda
(II.Rákóczi Ferenc, Széchenyi István)
Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt 26,14-25
Az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban
9. csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK
Kiv 12,1-8.11-14; Zs 115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg!
10. péntek: NAGYPÉNTEK
(Szent Ezekiel)
Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42
A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze
11. szombat: NAGYSZOMBAT
(Szent Szaniszló)
 
12. vasárnap: HÚSVÉTVASÁRNAP
(Szent I.Gyula)
ApCsel 10,34a.37-43; Zs 117; 1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9
Jézust megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt
13. hétfő
(Szent I.Márton)
ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt 28,8-15
Jézust feltámasztotta Isten, aminek mi tanúi vagyunk
14. kedd
(Szent Tibor)
ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 20,11-18
Jézust, akit keresztre feszítettek, Krisztussá tette Isten
15. szerda
ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk 24,13-35
A názáreti Jézus nevében kelj föl, és járj!
16. csütörtök
(Soubirous Szent Mária Bernadett, Szent Labre Benedek)
ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 24,35-48
Az élet fejedelmét megöltétek, Isten azonban föltámasztotta
17. péntek
ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 21,1-14
Nincsen üdvösség senki másban, mint Jézus Krisztusban
18. szombat
ApCsel 4,13-21; Zs 117; Mk 16,9-15
Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el, amit láttunk és hallottunk
19. vasárnap: HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
Az isteni irgalmasság vasárnapja
ApCsel 4,32-35; Zs 117; 1Jn 5,1-6; Jn 20,19-31
A hívők összessége szívében és lelkében egy volt
20. hétfő
ApCsel 4,23-31; Zs 2; Jn 3,1-8
Megteltek mindnyájan Szentlélekkel, bátran hirdették az igét
21. kedd
(Szent Anzelm)
ApCsel 4,32-37; Zs 92; Jn 3,7-15
Nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról
22. szerda
ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 3,16-21
Hirdessétek a népnek az erről az életről szóló tanítást!
23. csütörtök: SZENT ADALBERT
ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 3,31-36
Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akinek mi tanúi vagyunk
24. péntek
(Szent György, Sigmaringeni Szent Fidél)
ApCsel 5,34-42; Zs 26; Jn 6,1-15
Örömmel távoztak, mert méltók voltak gyalázatot szenvedni Érte
25. szombat: SZENT MÁRK EVANGÉLISTA (ünnep)
(Szent Ervin)
1Pét 5,5b-14; Zs 88,2-17; Mk 16,15-20
Köszönt titeket Márk, az én fiam
26. vasárnap: HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
(Szent Anaklét, Szent Radbert)
ApCsel 3,13-15.17-19; Zs 4; 1Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48
Isten megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok
27. hétfő
(Szent Zita)
ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30; Jn 6,22-29
Isten nagy csodákat és jeleket tett a nép között
28. kedd
(Chanel Szent Péter, Szent Teodóra, Grignon Szent Lajos)
ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 30; Jn 6,30-35
Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!
29. szerda: SZIÉNAI SZENT KATALIN (ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 102; Mt 11,25-30 vagy Mt 25,1-13
Ha világosságban élünk, akkor közösségben vagyunk egymással
30. csütörtök
(Szent V.Piusz, Takashi Nagai)
ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn 6,44-51
Ha teljes szívedből hiszel, megkeresztelkedhetsz