SZENT     ANTAL     HÁZ

                        iskolások napközije

                                                                                                                                                      2700 Deva-Telep
                                                                                                                                                                                                    Bartók Béla. 3

 A beindulás rövid története

A ház vezetése és munkatársai

Tapasztalatok

Más tevékenységek
 

A beindulás rövid története:

    A telepi szent Antal templom szomszédságában a provinciális írásbeli beleegyezése alapján  1993 őszén a Szent István erdély-i ferences provincia  és a Gyulafehérvár-i egyházmegyei Caritász közös építkezésbe kezdett, ami 1996 őszén fejeződött be. Az épűlet földszinti része a caritász céljait szolgálja, az épűlet többi részében a plébánia gyerekei számára iskolások napközije működik.    A gyerekekkel való foglalkozást a Mallersdorfi nővérek vállalták
    Azok kérhették írásbeli felvételüket akik I-IV. osztályosok, a plébánia vonzáskörében laknak, és lelki - anyagi nehézséggel küzdenek ( például valamelyik szülő meghalt, elváltak, munkanélküliek, nagy család...)
A gyerekek részére délutáni iskolán- kívüli foglalkozást ígértünk, a nővérek felügyeletével, mégpedig olyan formában, hogy két étkezést biztosítunk, egy ebédet és uzsonnát. Felügyelet mellett elvégzik a házi feladataikat, megszervezzük a fennmaradó szabadidőt - játék, nevelő jellegű filmek, esetenként hétvégi programot szervezünk. Este 18 órakor a gyerekek hazamennek.
Már jó előre tudtára adtuk az érdekelteknek, hogy fő szempont a keresztény-hitre való nevelés, a közösségi szellem kialakítása, kapcsolattartás a szülőkkel, iskolával.
     Jelenleg 61 gyerekkel foglakozunk 1-7 osztályig. Számomra az eddigiek egy új tapasztalatot jelentettek. Annak a megtapasztalását, hogyan születik egy közös döntés, hogyan materializálódik egy elméleti elképzelés, miként dolgozhatunk együtt nővérekkel, világiakkal, hogyan épül bele a pasztorációba egy ilyen tevékenység.

A ház vezetése és munkatársai:

Felelős részt vállalnak
                - a kisebb testvérek a provincia részéről akik összehangollják a teékenységet és  anyagi fedezetet biztosítanak a működtetéshez.
                 - Mallersdorf-i Ferences nővérek közössége. A nővérek és egy világi munkatárs dolgozik közvetlenűl a gyerekekkel.
                  - Egy adminisztrátor, intézi a ház folyó ügyeit, beszerző, karbantartó.
                  -  A konyhát egy szakácsnő vezeti, egy bedolgozó munkatárssal, a nővérek felügyelete mellett.
     A ház életét, és tevékenységét a megbízatásokban, szerződésekben lefektetett elvek alapján egy vezetőtanács  irányítja.

A működtetéshez, fizetésekhez szükséges anyagiak a következő forrásból vannak:

- minden szülő akinek itt van a gyereke a kérés mellé csatoltan beírja, hogy mennyi a jövedelme, és mennyit tud fizetni a gyerekére eső költségekből, vagy ha nem tud fizetni milyen tevékenységet tud vállalni ( pl. takarításba való besegítés) Ez fedezi az élelmezés 75 % - át. -A fennmaradó részt és a fizetéseket alkalmi jótevők adományából  valamint a szent Antal perselyből fedezzük.
            - A gáz, víz, villany fogyasztás kifizetését a Caritász vállalta.
 

Tapasztalatok:

    A beindulás óta többször is meghívtuk a tanítónőket találkozóra, tartottunk  néhány szülőértekezletet, olyant is ahol a tanítónők is jelen voltak. A szülők nagyon hálásak a foglalkozásért, és örvendenek, hogy a gyerekek szívesen tartózkodnak ebben a környezetben, és hogy felügyelet alatt vannak. A gyerekek értelmi szintje nagyon különböző, de van aki jobb eredményt mutat fel amióta itt van, mint korábban. Az amit a tanítónőktől, szülőktől tudunk és mi magunk is tapasztaltuk, hogy ezek a gyerekek mostmár szívesen vannak együtt. Például szünetben is megkeresik egymást, más osztályokban is, együtt játszanak, összetartanak, figyelmesebbek és lelkileg is finomultak. Ez a  jövőre nézve biztatóan hat. Ezekkel a gyerekekkel a szülők részvételével gyerekmisét, szentségimádást, keresztutat tarthattunk, énekléssel, versmondással  kapcsolódtak be plébániai rendezvényekbe ( pl. karácsony, hűség napja), ami nagyon közösség építő.
Minden évben tábort szervezünk számukra ami nagyban elősegíti a közösséggé formálásukat és hozzánk is közelebb kerülnek. Az egyházmegyei misszió folytatásaként amelyet Szőkefalván és filiáiban kellett tartanom egy hónapra rá a plébános és a hívek meghívására a gyerekekkel meglátogattuk a falut. Nagy szeretettel fogadtak és jó benyomásokkal távoztunk. Nagyon erdményes találkozó volt lelkileg és szellemileg is.
Valójában a szent Antal házi foglakozás  a lelkipásztori tevékenység-, az evangelizáció  szerves része. A mindennapos nevelés, a környezet nagy hatással van a gyerekekre és ezen keresztül a szülőkre is. Igy a mindennapi életűkben érinti mindaz amit látnak és hallanak. A mi jelenlétűnk is sokkal életszerűbb a hívek között, a plébánián. Ugy találom, hogy a kitűzött célok érvényesülnek és sikerül a gyakorlatba ültetni. A gyerek közösséggé formálódnak, szívesen tartózkodnak ebben a környezetben. Fogékonyak a nevelésre, a keresztény-, ferences értékek jó talajra találnak bennük. A szülők is másként kapcsolódnak az egyházközséghez, konkrét segítséget nyújthatunk nekik. Volt olyan eset pl. amikor egyik szülő hirtelenül meghalt és még az anyagi lehetőségeik is nagyon szűkösek voltak, a vigasztalás mellett felvehettük a gyereket a foglakozásra. A jövő tekintetében nagyon jó lehetőségnek látom hivatások születésére is. Remélhetőleg ezeknek a gyerekeknek felnőtt korukban is otthonuk lesz az egyház és jól érzik magukat benne.

A házban folyó más tevékenységek:

    Az E.M.K.E, egy nagytermet foglal el, amelyet alkalomadtán más célra is használunk - ( gyerekek, cserkészek, plébánia) Könyvtárukat, és eszközeiket egy  megállapodásban lefektetett elvek alapján közösen használjuk ( a ház, plébánia), amelyek nagyban elősegítik a különféle tevékenységeinket, a gyerekekkel való foglalkozásunkat is
    Itt tartjuk a családos csoporttal a nagytalálkozókat, így lehetőség van arra, hogy több csoportban folyjon a tevékenység, és a gyerekekkel is  külön foglalkozzanak, hogy ne legyen zavaró, de ugyanakkor a közelben vannak.( hetente kisebb találkozó, évente négy nagyobb )
    Alkalmakként helyet kap a F.V.R, is.
    A provincia is szervezett itt találkozót a folyamatos továbbképzés keretében. Valamint a nővér közösségnek is volt juniorát, továbbképző  napja a házban.

    Nagyon hasznos és gondviselésszerű a ház léte és működése ebben a környezetben - a lelki és fizikai "haszna" felbecsűlhetetlen érték.
    Szent Antal védelme alatt, Isten kegyeleméből remélűnk a további gyűmölcsöző tevékenységben.
 
 
 

                                                                                                                 Bőjte Mihály ofm
        Déva    2000. Június 29
 
 
 

 Mallersdorf-i Ferences nővér közösség