2020. november

1. vasárnap: MINDENSZENTEK (főünnep)
Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ott állnak a trón és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve
2. hétfő: HALOTTAK NAPJA
(Szent Tóbiás vértanú)
Jób 19,1.23-27a vagy Róm 5,5-11 Zs 26 Jn 6,37-40
Ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent
3. kedd
(Porres Szent Márton, Szent Hubertusz, Szent Szilvia)
Fil 2,5-11; Zs 21; Lk 14,15-24
Megalázta magát Krisztus, ezért Isten fölmagasztalta őt
4. szerda: BORROMEO SZENT KÁROLY
Fil 2,12-18; Zs 26; Lk 14,25-33
Isten maga műveli bennetek a szándékot és a végrehajtást is
5. csütörtök: SZENT IMRE (ünnep)
Bölcs 4,7-17; Zs 118,1-16; Lk 12,35-40
Elragadta az Úr, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét
6. péntek
(Szent Lénárd)
Fil 3,17 - 4,1; Zs 121; Lk 16,1-8
Várjuk az Üdvözítőt, Krisztust, aki átalakítja gyarló testünket
7. szombat
(Szent Willibrord, Szent Engelbert)
Fil 4,10-19; Zs 111; Lk 16,9-15
Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad
8. vasárnap: ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
(Szent Kolos, Szent Godfréd)
Bölcs 6,12-16; Zs 62; 1 Tessz 4,12-17; Mt 25,1-13
A bölcsességet könnyen felismerik, akik szeretik; megtalálják, akik keresik
9. hétfő: A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE (ünnep)
Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 3,9c-11 16-17 Zs 45 Jn 2, 13-22 Zs 45 Jn 2,13-22
Víz fakad a templom küszöbe alól: élni fog benne minden
10. kedd: NAGY SZENT LEÓ PÁPA
(Avellinoi Szent András)
Tit 2,1-8.11-14; Zs 36; Lk 17,7-10
Várjuk Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét
11. szerda: SZENT MÁRTON
Tit 3,1-7; Zs 22; Lk 17,11-19
Kegyelméből megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök életnek
12. csütörtök: SZENT JOZAFÁT
(Studita Szent Teodor, Szent Anasztáz-Asztrik)
Filem 7-20; Zs 145; Lk 17,20-25
Fogadd el, nem mint rabszolgát, hanem mint szeretett testvért
13. péntek
(Magyar szentek és boldogok)
2Jn 4-9; Zs 118,1-18; Lk 17,26-37
Abban, aki kitart a tanításban, él az Atya is és a Fiú is
 •          Szent Didák
 • 14. szombat
  (Szent Hypatiusz-Huba)
  3Jn 5-8; Zs 111; Lk 18,1-8
  Fogadjuk be a testvéreket, hogy munkatársai legyünk az igazságnak
  15. vasárnap: ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
  (Nagy Szent Albert, Szent Lipót)
  Péld 31,10-13.19-20.30-31; Zs 127; 1Tessz 5,1-6; Mt 25,14-30
  Az Urat félő asszony dicséretre méltó: dicsérjétek tetteiért minden helyen
  16. hétfő
  (Skóciai Szent Margit, Szent Otmár)
  Jel 1,1-4; 2,1-5a; Zs 1; Lk 18,35-43
  Az a kifogásom ellened, hogy elhagytad az első szeretetedet
  17. kedd
  (Nagy Szent Gertrúd, Szent Ányos, Tours-i Szent Gergely, Szent Hilda)
  Jel 3,1-6.14-22; Zs 14; Lk 19,1-10
  Aki meghallja szavamat, és kinyitja az ajtót, azzal étkezem
  18. szerda
  (Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése, Szent Noé)
  Jel 4,1-11; Zs 150; Lk 19,11-28
  Szent az Úr, aki volt és aki van és aki eljövendő!
  19. csütörtök: ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET (ünnep)
  (Szent Abdiás, Szent Geláz)
  Péld 31,10-13.19-20.30-31 vagy 1Jn 3,14-18 Zs 33 Lk 6,27-38
  Az istenfélő asszony dicséretet érdemel: tettei dicsérjék őt
  20. péntek
  (Szent Mechtild, Szent Ödön-Edward, Valois Szent Félix)
  Jel 10,8-11; Zs 118,14-131; Lk 19,45-48
  Vedd át a kibontott könyvtekercset az angyal kezéből
  21. szombat: SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA
  Jel 11,4-12; Zs 143; Lk 20,27-40
  A két próféta holtteste a nagyváros utcáján fog heverni
  22. vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY (főünnep)
  (Szent Cecília)
  Ez 34,11-12.15-17; Zs 22; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
  Én magam keresem meg juhaimat, és viselem gondjukat
  23. hétfő
  (Római Szent Kelemen, Szent Kolumbán)
  Jel 14,1-3.4b-5; Zs 23; Lk 21,1-4
  Ők a Bárány nyomában járnak, bárhová megy
  24. kedd: DUNG-LAC SZENT ANDRÁS ÉS VIETNAMI VÉRTANÚTÁRSAI
  (Szent Krizogonusz, Szent Flóra)
  Jel 14,14-19; Zs 95; Lk 21,5-11
  Itt az aratás ideje, már érett a vetés a földön
  25. szerda
  (Alexandriai Szent Katalin)
  Jel 15,1-4; Zs 97; Lk 21,12-19
  Műveid csodálatosan nagyok, Uram, mindenható Isten!
  26. csütörtök
  (Szent Szilveszter apát, Szent Konrád)
  Jel 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Zs 99; Lk 21,20-28
  Boldogok a Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak!
  27. péntek
  (Szent Virgil)
  Jel 20,1-4.11 - 21,2; Zs 83; Lk 21,29-33
  Új eget és új földte láttam!
  28. szombat
  (Marchiai Szent Jakab)
  Jel 22,1-7; Zs 94; Lk 21,34-36
  Nem szorulnak lámpafényre, mert az Úristen ragyog rájuk
  29. vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA (B)
  Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; Zs 79; 1Kor 1,3-9; Mk 13,33-37
  Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk: kezed alkotása vagyunk mindannyian
  30. hétfő: SZENT ANDRÁS APOSTOL (ünnep)
  Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 4,18-22
  A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből