2012. október

1. hétfő: LISIEUX-I SZENT TERÉZ
(Szent Remig)
Jób 1,6-22; Zs 16; Lk 9,46-50
Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve!
2. kedd: SZENT ÔRZÔANGYALOK
Jób 3,1-3.11-17.20-23; Zs 87; Lk 9,51-56
Miért nem haltam meg, mikor megszülettem?
3. szerda   Szent Ferenc Tranzitusa
(Boldog Columba Marmion, Boldog Bogdánffy Szilárd)
Jób 9,1-12.14-16; Zs 87; Lk 9,57-62
Hogy is lehetne igaza az embernek Istennel szemben?
4. csütörtök: ASSISI SZENT FERENC
Jób 19,21-27; Zs 26; Lk 10,1-12
Tudom, hogy megváltóm él: testemben látom meg az Istent
5. péntek
(Szent Attilánusz)
Jób 38,1.12-21; 40,3-5; Zs 138; Lk 10,13-16
Lett-e parancsodra reggel, mióta élsz?
6. szombat
(Szent Brúnó)
Jób 42,1-3.5-6.12-17; Zs 118,66-130; Lk 10,17-24
Csodálatosabbak törvényeid, semhogy felfoghatnám
7. vasárnap: ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
(Rózsafűzér Királynője)
Ter 2,18-24; Zs 127; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16
A férfi ragaszkodik feleségéhez, és a kettő egy test lesz
8. hétfő: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (főünnep)
(Szent Simeon)
Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
Anyja vagyok én a szép szeretetnek
9. kedd
(Szent Dénes, Szent Günter, Leonardi Szent János, Szent Ábrahám és Sára)
Gal 1,13-24; Zs 138; Lk 10,38-42
Isten kiválasztott, hogy hirdessem Fiát a pogányoknak
10. szerda
(Borgia Szent Ferenc )
Gal 2,1-2.7-14; Zs 116; Lk 11,1-4
Jakab, Péter és János fölismerték a nekem adott kegyelmet
11. csütörtök
(Boldog XXIII. János pápa)
Gal 3,1-5; Lk 1,69-75; Lk 11,5-13
A törvény tettei által kaptátok a Lelket, vagy a hit elfogadása által?
12. péntek
(Szent Miksa, Szent Edwin, Szent Gottfried)
Gal 3,7-14; Zs 110; Lk 11,15-26
Isten a hit által teszi megigazultakká a pogányokat
13. szombat
(Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)
Gal 3,22-29; Zs 104,2-7; Lk 11,27-28
Isten fiai vagyunk a Krisztus Jézusba vetett hit által
14. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
(Szent I. Kallixtusz, Szent Burkhard)
Bölcs 7,7-11; Zs 89; Zsid 4,12-13; Mk 10,17-30
A gazdagságot a bölcsességhez mérve semminek tartottam
15. hétfő: AVILAI SZENT TERÉZ
(Szent Thekla)
Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Zs 112; Lk 11,29-32
A szabadságra Krisztus vezetett minket
16. kedd
(Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit)
Gal 5,1-6; Zs 118,41-48; Lk 11,37-41
A hit a szeretet által tevékeny
17. szerda: ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC
Gal 5,18-25; Zs 1; Lk 11,42-46
A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség
18. csütörtök: SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA (ünnep)
2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk 10,1-9
Egyedül Lukács van velem, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam
19. péntek
(Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák, Keresztes Szent Pál, B. Jerzy Popieluszko)
Ef 1,11-14; Zs 32; Lk 12,1-7
Krisztusban kaptátok ti is a megígért Szentlélek pecsétjét
20. szombat
(Szent Vendel)
Ef 1,15-23; Zs 8; Lk 12,8-12
Isten nagyszerű erejének hatását Krisztuson mutatta meg
21. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
(Szent Orsolya és vértanútársai, Boldog IV. Károly, Berecz Skolasztika)
Iz 53,10-11; Zs 32; Zsid 4,14-16; Mk 10,35-45
Életét bűnért való áldozatul adta, mégis sokáig él
22. hétfő
(Boldog II. János Pál)
Ef 2,1-10; Zs 99; Lk 12,13-21
Isten Krisztussal maga mellé ültetett a mennyben
23. kedd: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS
(Szent Szeverin)
Ef 2,12-22; Zs 84; Lk 12,35-38
Krisztus eljött, hogy békét hirdessen nektek
24. szerda
(Claret Szent Antal Mária, Szent Gilbert)
Ef 3,2-12; Iz 12,2-6; Lk 12,39-48
Krisztusba vetett hit által járulhatunk bátran Isten elé
25. csütörtök: Pannonhalmi SZENT MÓR
Ef 3,14-21; Zs 32; Lk 12,49-53
Verjetek gyökeret, és vessetek alapot a szeretetben!
26. péntek
Ef 4,1-6; Zs 23; Lk 12,54-59
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség
27. szombat
Ef 4,7-16; Zs 121; Lk 13,1-9
Krisztus a fő, aki az egész testet egybekapcsolja
28. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
(Szent Simon és Júdás-Tádé apostolok)
Jer 31,7-9; Zs 125; Zsid 5,1-6; Mk 10,46-52
Sírva jön népem, van köztük vak és sánta, irgalommal hozom őket vissza
29. hétfő
Ef 4,32 - 5,8; Zs 1; Lk 13,10-17
Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket
30. kedd
Ef 5,21-33; Zs 127; Lk 13,18-21
Nagy ez a titok: Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom
31. szerda
(Szent Wolfgang)
Ef 6,1-9; Zs 144; Lk 13,22-30
Ne látszatra szolgáljatok, hanem mint Krisztus szolgái!