2012. február

1. szerda
2Sám 24,2.9-17; Zs 31; Mk 6,1-6
Nagyot vétettem, ezért bocsásd meg, Uram, szolgád bűnét!
2. csütörtök: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep)
Szerzetesek Világ Napja
Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18 Zs 23 Lk 2,22-40
Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk
3. péntek
(Szent Balázs, Szent Anszgár–Oszkár)
Sir 47,2-11; Zs 17,31-51; Mk 6,14-29
Egész szívvel dalolt Dávid az Úrnak, és szerette Istenét
4. szombat
(Szent Veronika, Szent Hrabanusz Maurusz, Korzini Szent András)
1Kir 3,4-13; Zs 118,9-14; Mk 6,30-34
Adj szolgádnak tanulékony szívet!
5. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
(Szent Ágota, Szent Adél)
Jób 7,1-4.6-7; Zs 146; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
Küzdelem a halandó sorsa a földön
6. hétfő: MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Dorottya)
1Kir 8,1-7.9-13; Zs 131; Mk 6,53-56
Örömmel építettem neked lakásul házat, örök lakóhelyül
7. kedd
1Kir 8,22-23.27-30; Zs 83; Mk 7,1-13
Uram, Istenem, hallgasd meg a kiáltást és az imádságot
8. szerda
(Emiliáni Szent Jeromos)
1Kir 10,1-10; Zs 36,5-40; Mk 7,14-23
Áldott legyen Istened, az Úr, aki Izrael trónjára ültetett
9. csütörtök
1Kir 11,4-13; Zs 105,3-40; Mk 7,24-30
Elhajolt Salamon szíve az Úrtól, ezért megharagudott rá az Úr
10. péntek: SZENT SKOLASZTIKA
1Kir 11,29-32; 12,19; Zs 80; Mk 7,31-37
Jeruzsálem városát kiválasztottam
11. szombat
(A lourdes–i Szűz Mária, Aniáni Szent Benedek)
1Kir 12,26-32; 13,33-34; Zs 105,6-22; Mk 8,1-10
Nem tért meg gonosz útjáról Jeroboám
12. vasárnap: ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
Lev 13,1-2.45-46; Zs 31; 1Kor 10,31 - 11,1; Mk 1,40-45
A poklos ember tisztátalan, a táboron kívül legyen a lakása
13. hétfő
Jak 1,1-11; Zs 118,67-76; Mk 8,11-13
Hitetek próbája állhatatosságot eredményez
14. kedd: SZENT CIRILL ÉS METÓD, Európa társvédőszentjei (ünnep)
(Szent Bálint)
ApCsel 13,46-49; Zs 116; Lk 10,1-9
A pogányok örvendezve magasztalták az Úr igéjét
15. szerda
Jak 1,19-27; Zs 14; Mk 8,22-26
Legyetek megvalósítói az igének, ne csak hallgatói!
16. csütörtök
(Szent Julianna)
Jak 2,1-9; Zs 33; Mk 8,27-33
Ha hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók!
17. péntek
(A szervita rend hét szent alapítója)
Jak 2,14-24.26; Zs 111; Mk 8,34 - 9,1
Amint a test lélek nélkül holt, úgy a hit is holt tettek nélkül
18. szombat
(Boldog Fra Angelico)
Jak 3,1-10; Zs 11; Mk 9,2-13
Ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember
19. vasárnap: ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP
Iz 43,18-19.21-22.24b-25; Zs 40; 2Kor 1,18-22; Mk 2,1-12
Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat, és vétkeidre többé nem emlékezem
20. hétfő
Jak 3,13-18; Zs 18B; Mk 9,14-29
Ki bölcs és értelmes közöttetek: mutassa meg magatartásával!
21. kedd
(Damiáni Szent Péter)
Jak 4,1-10; Zs 54,7-23; Mk 9,30-37
Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok!
22. szerda: HAMVAZÓSZERDA
(Szent Péter apostol székfoglalása)
Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!
23. csütörtök
(Szent Polikárp)
MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25
Eléd adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot
24. péntek: SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep)
ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 112; Jn 15,9-17
A sors Mátyásra esett, mire a többi apostol közé sorolták
25. szombat
Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
Ha kenyeret adsz az éhezőnek, felragyog világosságod
26. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
Ter 9,8-15; Zs 24; 1Pét 3,18-22; Mk 1,12-15
Szövetségre lépett az Úr velünk és minden élőlénnyel
27. hétfő
Lev 19,1-2.11-18; Zs 18B; Mt 25,31-46
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
28. kedd
Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,7-15
Isten igéje véghezviszi mindazt, amit az Úr akar
29. szerda
Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29-32
Ninive lakói megtértek a rossz útról