VII évk. B

 

A mai vasárnap evangéliuma  híradás Jézus nyilvános tevékenységéről.

Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian összejöttek, hogy még az ajtó elôtti téren sem fértek eh ô pedig hirdette nekik az igét.”

 

A béna meggyógyítása – fizikai gyógyítás

- lelki gyógyítás – bűneid bocsánatot nyertek

 

Jézus bele látott gondolataikba. (a farizeusokról van szó)

„Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!''

 

A tömeg bénaságát-, értetlenségét is meggyógyította: „Mindenki csodálkozott„ … Dicsőítették az Istent

 

Más vallásosnak lenni és más Isten irgalmáról konkrét személyes élménnyel rendelkezni. Aki megtapasztalta a béna ember kiszolgáltatottságát, az tudja, mint jelent neki emberileg a gyógyulás.

 

Jézus gyógyító tevékenysége, a bénához való viszonyulása az VT-i prófétai szó megvalósulása:

,,Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne az elmúlt dolgokra figyeljetek. Íme, én valami újat viszek végbe…

 

Szent Pál életében már megvalósult ez az újdonság:

 

Isten a tanúnk, hogy szavainkban, amelyeket hozzátok intézünk, nem mindegy az ,,Igen'' és a ,,Nem''……Isten az, aki minket veletek együtt megerôsít és fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul szívünkbe árasztotta a (Szent)lelket.”

 

Szent Pál életének volt egy iránya, volt tartalma. Krisztust tartotta követendő példaképnek és a Szentlélek erejében követte.

 

            Számunkra a keresztény életforma milyen gyakorlati következményekkel jár?

Jézus a mi életünk bénaságát is meg akarja gyógyítani, ehhez pedig keresnünk kell az ő jelenlétét, az ő közelségét. Nekünk pedig engednünk kell, hogy konkrétan hozzá nyúlhasson életünk irányához, céljainkhoz, vágyainkhoz, hogy az evangéliumban ámuló tömeghez hasonlóan mi is dicsőítsük Istent, a bennünk és köztünk véghezvitt tetteiért.